Radzenie sobie ze stresem i budowanie odporności psychicznej

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:STRES

Poziom zaawansowania:
stress

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Radzenie sobie ze stresem i budowanie odporności psychicznej

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie przeznaczone dla wszystkich, którzy czują się przeciążeni i pod presją, z którą sobie nie radzą
 • Zapisz się, jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak być w kontakcie ze sobą i dbać o swoją równowagę psycho-fizyczną

Wymagania

 • Gotowość do autorefleksji i chęć zadbania o siebie
 • Gotowość i otwartość na to, by zrobić jeden krok do przodu na drodze do budowania równowagi i odporności psychicznej

Zalety

 • To szkolenie to czas dla Ciebie i inwestycja w siebie – umiejętność radzenia sobie ze stresem i budowania odporności psychicznej, to jedna z najbardziej potrzebnych obecnie kompetencji
 • Warsztatowy charakter zajęć
 • Niezbędna dawka teorii przeniesiona na praktyczny, codzienny grunt
 • Duża dawka życiowej wiedzy z praktyki trenera – praktyki zarządczej i osobistej.
 • Delikatny temat, bezpieczna atmosfera – temat życiowy, bardzo aktualny. Zachęcam do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wątpliwościami z poszanowaniem indywidualnych granic każdej uczestniczki/każdego uczestnika

Cele szkolenia

 • Poznanie natury stresu – czym jest, jak działa i jak na nas wpływa, jakie są jego czynniki
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania rodzajów stresu i podejmowania adekwatnych, świadomych reakcji
 • Uświadomienie indywidualnych reakcji na stres
 • Poszerzenie wachlarza możliwych reakcji na stres – zdobycie wiedzy i umiejętności nt. sposobów radzenia sobie z emocjami w sytuacjach stresujących
 • Pogłębienie samoświadomości i nabycie umiejętności rozpoznawania sygnałów alarmowych organizmu tj. kiedy organizm mówi „dość”, a my nie chcemy tego do siebie dopuścić
 • Zdobycie wiedzy na temat świadomego budowania równowagi i odporności psychicznej
 • Poznanie technik wspierających budowanie równowagi i tzw. work-life balance oraz odporności psychicznej

Program

Stres – czym właściwie jest i po co jest

 • Obiegowe opinie o stresie
 • Funkcje stresu – po co nam stres

Stres niejedno ma imię - rodzaje stresu

 • Eustress
 • Dystres
 • Neustres

Co nas stresuje - czynniki stresu

 • Skala stresu Holmesa i Rahe (test i omówienie wyników)

Co nam robi stres – wpływ stresu na organizm

 • Objawy i symptomy
 • Stres krótko- i długotrwały
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Pamięć
 • Wypalenie

Oswajanie stresu – zrozumienie mechanizmów stresu

 • Fazy stresu wg. Seley’ego
 • Teorie i modele stresu (teoria transakcyjna, model behawioralno-poznawczy)

Radzenie sobie ze stresem - metody radzenia sobie w sytuacjach stresujących

 • Styl skoncentrowany na zadaniu, emocjach, unikaniu
 • Określanie swojego wpływu na sytuację
 • Techniki Dale’a Carnegy’ego

Idealna równowaga między życiem, a pracą – porozmawiajmy o tym, jak jest naprawdę

 • Jak osiągnąć równowagę
 • Dobrostan i świadome budowanie odporności psychicznej
 • Wybrane techniki relaksacyjne

Podobne szkolenia