Agile Software Development

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:AGILE/DEV

Poziom zaawansowania:
agilescrumdevelopmentprojects

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Agile Software Development

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób biorących udział w projektach programistycznych: kierowników projektów, programistów, architektów, testerów

Wymagania

 • W czasie szkolenia uczestnicy wprowadzani są od podstaw w świat zwinnych metodyk (Scrum, Kanban, Extreme Programming) i ich praktyk, tak więc nie ma żadnych wymagań wstępnych stawianych uczestnikom

Zalety

 • Zdobycie wiedzy teoretycznej i przeniesienie jej na praktykę w czasie ćwiczeń wykonywanych pod kierunkiem doświadczonych trenerów - pracujących na co dzień jako członkowie i coachowie zwinnych zespołów
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Celem szkolenia jest przedstawienie i nauczenie uczestników korzystania z głównych zwinnych metodyk i ich praktyk
 • Nauka prowadzenia projektów zgodnie ze zwinnymi metodykami
 • Poznanie metodyki Scrum, Kanban oraz Extreme Programming, nauka wykorzystywania ich we własnych projektach
 • Wypróbowanie nowych umiejętności w praktyce w ramach warsztatów i ćwiczeń wykonywanych pod okiem prowadzących

Program

Zwinne procesy

 • Role
 • Iteracje vs praca ciągła
 • Zarządzanie scenariuszami i zadaniami
 • Retrospekcje

Zwinny zespół

 • Budowa zespołu
 • Współpraca
 • Samoorganizowanie się
 • Angażowanie klienta
 • Praktyki programistyczne

Planowanie i szacowanie

 • Szacowanie wielkości i pracochłonności wymagań
 • Liczenie prędkości zespołu pracującego w Scrum
 • Lead Time i WIP - planowanie w Kanbanie
 • Określanie terminów i zakresów funkcjonalnych wdrożeń

Transformacja zespołów

 • Nowe role w projekcie
 • Zmiany organizacyjne
 • Wprowadzanie zwinnych praktyk i procesów

Podobne szkolenia