Przygotowanie do certyfikacji PMP

4950 PLN+23% VAT (6088 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:PM/PMP

Poziom zaawansowania:
projectsmanagementpmp

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

8 kwiecień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

4950 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Przygotowanie do certyfikacji PMP

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Kierownicy projektów pragnący poszerzyć swoje kompetencje zawodowe poprzez zgłębienie dobrych praktyk zarządzania projektami promowanych przez Project Management Institute i przejście certyfikacji Project Management Professional®

Wymagania

 • Przynajmniej 3 lata doświadczenia praktycznego jako project manager
 • Wcześniejsza znajomość PMBoK Guide® nie jest wymagana - szkolenie jest zaprojektowane jako rozpoczynające proces przygotowania do egzaminu

Zalety

 • Podczas szkolenia uczestnicy przybiorą rolę zespołu zarządzającego dużym projektem. Prowadzeni przez trenera będą odkrywać pojęcia PMBoK® Guide. Każde pojęcie będzie dyskutowane na podstawie prowadzących pytań trenera w kontekście codziennej pracy uczestników jak również przykładowego projektu. Dodatkowo, każdy uczestnik będzie symbolicznie odpowiedzialny za określony obszar zarządzania projektem (harmonogram, koszt, jakość, ryzyko, komunikację itd.) oraz związane z nim dokumenty projektowe (harmonogram bazowy, raporty jakości, rejestr ryzyk, rejestr problemów itd.). Dodatkowo, w sali szkoleniowej uczestnicy będą otoczeni przez symboliczne reprezentacje kluczowych artefaktów PMBoK® Guide (organizational process assets, enterprise environmental factors, narzędzia i techniki zarządzania projektem). Celem takiego podejścia jest maksymalizacja interakcji, aktywizacja wszystkich sposobów nauki (dyskusja, słuchanie, obserwacja, zadania manualne) oraz nacisk na autorefleksję uczestników
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Pomóc uczestnikom przygotować się efektywnie do egzaminu PMP®
 • Dostosować istniejące zrozumienie materii zarządzania projektami do konceptów i terminologii PMBoK® Guide
 • Zbudować postawy zarządzania projektami dostosowane do najlepszych praktyk PMI
 • Podać praktyczne instrukcje odnośnie dalszej nauki i przygotowania do egzaminu
 • Podniesienie kompetencji zarządzania projektami poprzez uzupełnienie luk umiejętności uczestników w odniesieniu do najlepszych praktyk PMI

Program

Rola i kompetencje project managera

 • PMI’s Talent Triangle
 • Zarządzanie w odróżnieniu od przywództwa

Kontekst organizacyjny

 • Projekt w odróżnieniu od programu i portfela
 • Rodzaje struktury organizacyjnej i pozycja project managera w każdej z nich

Pochodzenie projektów

 • Uzasadnienie biznesowe (business case), oczekiwane rezultaty, kryteria sukcesu
 • Relacje ze sponsorem
 • Zadania project managera na wczesnym etapie projektu, uwzględniając kontekst biznesowy, identyfikację interesariuszy
 • Stworzenie karty projektu

Elementy PMBoK Guide® i jego logika

 • Cykl życia projektu w odróżnieniu od cyklu życia produktu i cyklu rozwoju produktu
 • Grupy procesów i obszary wiedzy PMBoK Guide®

Planowanie projektu

 • Aktywności, narzędzia i techniki, artefakty (części składowe planu zarządzania projektem, dokumenty projektowe, kluczowe elementy wejścia i wyjścia) we wszystkich obszarach wiedzy zarządzania projektem
 • Istota każdego z procesów planowania
 • Podejście do zbierania wymagań, definiowania zakresu, planowania kosztu, harmonogramu, zasobów, zaangażowania interesariuszy, komunikacji, kontroli zmian i jakości, przygotowania zakupów, identyfikowania, analizowania ryzyk i włączania odpowiedzi na ryzyka do całościowego planu zarządzania projektem zgodne z PMBoK Guide®
 • Codzienne realia uczestników, odniesienie do dokumentów i artefaktów faktycznie wykorzystywanych przez nich
 • Aplikacja PMBoK Guide® do zwinnego sposobu dostarczania projektów

Rozpoczynanie pracy

 • Pozyskanie zasobów
 • Proces zakupowy
 • Rozwój zespołu projektowego: budowa zespołu, organizacja zespołu, umiejętności przywódcze

Realizacja prac projektowych

 • Codzienne zadania project managera
 • Logika przepływu produktów projektu od wytwarzania poprzez kontrolę jakości do walidacji zakresu

Zarządzania jakością

 • Odróżnienie od kontroli jakości
 • Kluczowe pojęcia
 • Odniesienie do zwinnego wytwarzania oprogramowania

Zarządzania wiedzą projektową

 • Podejścia do zarządzania wiedzą utajoną i sprecyzowaną

Zarządzanie zespołem i zaangażowaniem interesariuszy

 • Wykorzystywane narzędzia
 • Rozwiązywanie konfliktów

Operowanie przepływem informacji i komunikacją w projekcie

 • Dane, informacje i raporty
 • Przepływ przez procesy egzekucji i kontroli aż po zarządzanie komunikacją

Kontrola harmonogramu i kosztu

 • Wykorzystanie Zarządzania Wartością Wytworzoną: _Earned Value Management_
 • Analiza odchyleń, trendów, rezerw
 • Ćwiczenia obliczeniowe

Monitoring projektu

 • Zasoby, komunikacja, zaangażowanie interesariuszy, zakres, zakupy
 • Obchodzenie się z problemami i ryzykiem

Obchodzenie się ze zmianami w projekcie w kontrolowany sposób

 • Rodzaje zmian
 • Idea zintegrowanej kontrola zmian i rola planu zarządzania zmianą

Zamykanie projektu lub jego fazy

Przegląd procesów zarządzania projektem

 • Kiedy i jak często każdy proces jest faktycznie wykonywany w prawdziwym projekcie
 • Mapowanie codziennych aktywności zarządzania projektem na grupy procesów
 • Przegląd kolejności aktywności planowania

Etyczne aspekty roli project managera według PMI’s Code of Ethics

Wskazówki dla dalszej nauki oraz przygotowania do i zdawania egzaminu

Podobne szkolenia