Nasi klienci

Liczba wdrożeń

System wdrożyliśmy w ponad 45 uczelniach

Oprogramowanie Omega-PSIR powstało w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej i cały czas się rozwija. W tym procesie biorą udział najlepsi eksperci w dziedzinie programowania z PW działających w takich dziedzinach jak naukoznawstwo, sztuczna inteligencja, wyszukiwanie informacji, eksploracja danych tekstowych, optymalizacja, czy inżynieria oprogramowania. Gwarantuje to nie tylko stosowanie najlepszej technologii, ale również dopasowanie oprogramowania do faktycznych potrzeb instytucji naukowych. Za wdrożenia w uczelniach i instytucjach odpowiada firma Sages.

Z systemu Omega-PSIR korzystają między innymi:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Białostocka
 • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN
 • Politechnika Śląska
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
 • PWSZ Tarnów
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
 • Politechnika Koszalińska
 • Instytut Matki i Dziecka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

Firmy, które nas doceniły

Autoryzowany dostawca DataCite

Jedyny autoryzowany dostawca usług ORCID w Polsce

Na bazie systemu zbudowano Polską Platformę Medyczną

Wiodący system w Polsce notowany na liście euroCRIS​

Warto zaufać systemowi Omega-PSIR

1 miejsce w Polsce (najwięcej wdrożonych instytucji) wśród systemów zarządzających dorobkiem naukowym

6 miejsce na świecie (najwięcej wdrożonych instytucji) wśród systemów zarządzających dorobkiem naukowym

Wdrożenie w infrastrukturze klienta z pełnym wsparciem

Bezpłatna licencja wraz z kodem źródłowym

Z systemu korzysta 8 na 10 uczelni wybranych w ramach "Inicjatywy Doskonałości - Uczelnia Badawcza"

Przez uczelnie dla uczelni

Korzyści z systemu Omega-PSIR

System Bazy Wiedzy (CRIS), pozwalający na kompleksowe zarządzanie informacją o nauce i potencjałem badawczym, wspierający procesy ewaluacyjne instytucji naukowych i jej pracowników oraz działający na rzecz budowanie wizerunku i rozpoznawalności.

Ikona znacznika wyboru

Ewidencja dorobku naukowego

Ewidencja działalności związanej z aktywnością naukową. Pozwala na gromadzenie w jednym systemie danych dotyczących: dorobku publikacyjnego, projektów, patentów, wdrożeń, aparatury badawczej, laboratoriów, prac dyplomowych, doktorskich, nagród, osiągnięć, działań popularyzujących naukę, członkostw w komisjach i i wielu innych. Umożliwia komunikację z innymi systemami oraz akwizycję danych z wielu źródeł – zarówno wewnętrznych (np. z systemu kadrowego i obsługi studentów, baz bibliograficznych) jak i baz światowych np. ORCiD, CrossRef, Scopus.

Ikona znacznika wyboru

Narzędzie do ewaluacji

Realizuje zadania związane z zarządzaniem informacją o nauce z uwzględnieniem ustawowych wymagań dot. ewaluacji jednostek naukowych. System monitoruje i aktualizuje dane istotne dla procesu (w tym punktację czasopism, listę wydawców). Zawiera moduł optymalizacji koszyka osiągnięć i udziałów. Komunikuje się z systemami PBN Pol-On. Organizuje proces zbierania oświadczeń od pracowników naukowych. Na bieżąco aktualizuje punktację i reguły ministerialne.

Ikona znacznika wyboru

Widoczność i rozpoznawalność

Buduje wizerunek uczelni w Polsce i na świecie. Prezentuje wyniki badań i potencjał badawczy. Gwarantuje widoczność w krajowych i światowych systemach zewnętrznych i wyszukiwarkach (np. OpenAIRE, ORCiD, Google Scholar). Pokazuje współpracę krajową i międzynarodową. Umożliwia wyszukiwanie ekspertów, zespołów badawczych. W ramach promowania Instytucji i jej współpracy z przemysłem Omega-PSIR pozwala rejestrować patenty, produkty, wdrożenia oraz efekty praktyczne, aparaturę badawcza (Infrastrukturę).

Ikona znacznika wyboru

Działanie na rzecz otwartości

System umożliwia indeksowanie, udostępnianie publikacji i pozostałego dorobku naukowego instytucji i jej pracowników. Ma wbudowane repozytorium pełnotekstowe i danych badawczych. Zapewnia możliwość określania licencji na jakiej powstały teksty i dane badawcze oraz określenie poziomu dostępności lub okresowego zawieszenia dostępności (okres karencji). Dzięki synergii z modułem ewaluacji i oceny pracowniczej umożliwia efektywne tworzenie polityk otwartości.

Ikona znacznika wyboru

Repozytorium danych badawczych

Umacnia wizerunek instytucji – umożliwia udostępnianie danych badawczych z domeny uczelni. Pozwala na tworzenie instytucjonalnego repozytorium danych badawczych zgodnego z wymogami NCN i Ministerstwa. Jest zgodny z 5-star Open Data i FAIR Data oraz integruje się z DataCite. Wspiera nadawanie DOI i Handle.net. Umożliwia łączenie rekordu danych badawczych z innymi rekordami w systemie np. projektami i pracownikami naukowymi.

Ikona znacznika wyboru

Organizacja procesów z informacją o nauce

Usprawnia zarządzanie obiegiem informacji dotyczącym ewidencji dorobku, oświadczeń o osiągnięciach naukowych, administracją projektami badawczymi i oceną pracowniczą.

Ikona znacznika wyboru

Analityka i raportowanie

Zapewnia wgląd w kondycję badań realizowanych przez jednostkę, wspierając procesy zarządcze. Umożliwia efektywne raportowanie. Dzięki zgromadzeniu całości danych związanych z badaniami naukowymi i wzajemnym ich powiązaniu tworzy obraz całego procesu badawczego od wniosków projektowych przez projekty, efekty (takie jak publikacje czy patenty) po związane z nimi metryki. Moduł raportów i BI umożliwia zarówno tworzenie ogólnych i szczegółowych rutynowych zestawień takich jak raport oceny pracowniczej czy dorobku naukowego do awansu zawodowego i wydobycie cennej, istotnej zarządczo wiedzy ze zgromadzonych danych.

System zapewnia widoczność wyników i integrację z systemami zewnętrznymi

Od uczelni dla uczelni

Najlepsza technologia

System jest najbardziej kompleksowym oprogramowaniem tego typu w Polsce (łączy w sobie CRIS, RPS, IR oraz repozytorium danych badawczych). Wprowadzanie nowych funkcjonalności odbywa się we współpracy ze społecznością (instytucje, które korzystają z Omega-PSIR). System jest oparty na darmowej licencji wraz z kodem źródłowym uzyskiwanym od Politechniki Warszawskiej. Sages Solutions za opłatą oferuje kompleksowe wsparcie przy wdrażaniu, rozwoju, aktualizacji i zarządzaniu systemem. Uczelnia sama decyduje czy i z jakiego zakresu usług chce skorzystać. Model wdrażania łączy korzyści on premises (w infrastrukturze klienta), co zapewnia bezpieczeństwo danych i integrację z istniejącymi systemami uczelnianymi przy jednoczesnym ciągłym dostępie do automatycznych aktualizacji. Wszystkie instalacje systemu w Polsce obejmują łącznie:

0

Naukowcy

0

Publikacje

0

Patenty

0

Projekty

0

Prace dyplomowe

0

Prace doktorskie

Zapisz się na Newsletter Międzyuczelniany

Działamy na rzecz budowania otwartości w nauce i dzielenia się wiedzą. Poprzez newsletter chcemy informować o organizowanych przez nas szkoleniach, webinarach i konferencjach oraz dzielić się wiedzą dotyczącą m.in. zarządzania informacją o nauce i potencjałem badawczym. Będziemy również informować o nowych funkcjonalnościach i innych zmianach w systemie Omega-PSIR, stworzonym przez Politechnikę Warszawską. Nie wyślemy Państwu nic, co sami uznalibyśmy za spam.

Zapisz się na newsletter

Kontakt do zespołu sprzedaży z Sages

Patryk Słodownik

Formularz kontaktowy

Administratorem danych jest Sages Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania umowy z Tobą lub z podmiotem, w imieniu którego działasz, wykonania naszych obowiązków prawnych, ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń, a jeśli wyraziłeś odpowiednie zgody - również w celach marketingowych (w tym wysyłki newslettera). Masz prawo dostępu do danych (w tym ich kopii), ograniczenia przetwarzania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Pełną treść informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce prywatności.