USOS

Co umożliwia USOS

Uniwersytecki System Obsługi Studiów - system informatyczny służący do zarządzania tokiem studiów w szkole wyższej. Główne obszary zastosowań to m.in.:

Dla studentów

Dla pracowników

Oferta dydaktyczna uczelni (katalog przedmiotów, planowanie zajęć)

Obsługa toku studiów (rekrutacja na studia, oceny, rejestracja na zajęcia)

Pensum pracownicze

Podania, wnioski, Elektroniczne Legitymacje (studenckie, doktoranckie, nauczyciela akademickiego, pracownicze)

Sprawozdawczość

Stypendia i wymiany studenckie

Ankiety

Płatności

Wymiana międzynarodowa

USOS na miarę

Wdrożenie obejmuje instalację systemu, migrację danych podstawowych, integrację z innymi systemami, z których korzysta uczelnia. Usługa jest możliwa do wykupienia pod warunkiem, że Instytucja posiada status jednostki stowarzyszonej MUCI w projekcie USOS. Przystąpienie do MUCI wymaga: zgody Dyrekcji MUCI, wniesienia opłaty wpisowej, uiszczania corocznej składki. Po instalacji USOSa, MUCI daje każdej uczelni wyższej uprawnienia do użytkowania dowolnego z istniejących serwisów. Sages wspiera wdrożenie i zarządzanie każdym z nich.

Ikona znacznika wyboru

USOS

W zakresie obsługi dziekanatowej: zarządzanie przedmiotami, grupami zajęciowymi, protokołami, rozliczanie z wymagań etapowych, eksport danych studentów do POL-on

Ikona znacznika wyboru

BIRT

Serwer raportów, komponent techniczny, niezbędny do generowania raportów z USOS/USOSweb/APD.

Ikona znacznika wyboru

Centralny Serwer Uwierzytelniania (CAS)

Moduł uwierzytelniania użytkowników, niezbędny do funkcjonowania USOSweb, USOSapi oraz APD.

Ikona znacznika wyboru

USOSweb

Internetowy odpowiednik USOS dla studentów i nauczycieli akademickich pozwalający na zdalne załatwianie spraw związanych z tokiem studiów.

Ikona znacznika wyboru

Mobliny USOS

Aplikacja USOSweb na telefon (m.in.. aktualności, plan zajęć, ankiety, płatności, oceny na platformy Android oraz iOS. Ponadto użytkownik otrzymuje na komórkę powiadomienia o dotyczących go zdarzeniach zachodzących w systemie USOS.

Ikona znacznika wyboru

System Rezerwacji Sal (SRS)

Serwis służący do rezerwowania sal w skali całej uczelni. Pozwala na efektywne zarządzanie wykorzystaniem wszystkich pomieszczeń dydaktycznych na danej uczelni.

Ikona znacznika wyboru

Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Serwis pełniący funkcję katalogu i repozytorium elektronicznych wersji prac dyplomowych w pełni zintegrowany z JSA oraz ORPD.

Ikona znacznika wyboru

Ankieter

Serwis służący do przeprowadzania dowolnego rodzaju ankiet elektronicznych dla ogółu lub dowolnych podgrup społeczności uczelnianej. Może być wykorzystywany także do zdalnych głosowań.

Ikona znacznika wyboru

Informator ECTS

Ogólnie dostępny serwis, który zawiera informacje dotyczące systemu transferu i akumulacji punktów ECTS. Informator zawiera dwa katalogi: programy studiów i przedmioty (wraz z ich wyceną w punktach ECTS).

Ikona znacznika wyboru

Ewaluacja Nauczycieli Akademickich (EVA)

Serwis wspomagający proces przeprowadzania ustawowej oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz wspierający nauczycieli akademickich w składaniu w macierzystej jednostce organizacyjnej sprawozdań z pracy naukowej i dydaktycznej.

Ikona znacznika wyboru

USOS API

W pełni udokumentowany publiczny sieciowy interfejs programowania aplikacji. Ułatwia pracę programistów przy integracji USOS z innymi istniejącymi rozwiązaniami, w tym z zewnętrznymi systemami dziedzinowymi poszczególnych uczelni. Umożliwia uczelni, która wdrożyła USOS, udział w zewnętrznych (w tym ogólnopolskich i międzynarodowych) projektach informatycznych.

Oferta wsparcia

Usługa jest możliwa do wykupienia pod warunkiem, że Instytucja posiada status jednostki stowarzyszonej MUCI w projekcie USOS.

Aktualizacja bieżącej/obecnej w Instytucji wersji systemu USOS

Pakiet SLA - usługa zarządzania infrastrukturą Zamawiającego

Pakiet Techniczny

Bieżąca instalacja najnowszej wersji systemu USOS.

Bieżąca aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji.

Pakiet godzin technicznych/rozwojowych, które można przeznaczyć na dowolnie wybrane działania np.: import danych, definiowanie raportów, konsultacje techniczne i merytoryczne, wdrażanie nowych modułów Systemu itp.

Instalacja oprogramowania SAIM wspierającego monitorowanie funkcjonowania systemu.

Opieka i administrowanie środowiskiem, zapewniające ciągłość działania i dostępność systemu.

Korzyści ze współpracy z Sages

Autorskie rozwiązanie firmy Sages - SAIM umożliwia monitorowanie systemu 24/7, spójność instalacji na każdym środowisku oraz stałe aktualizacje. Automatyzacja rozwiązania z jednej strony zapewnia niższy koszt usługi, a z drugiej dzięki wykorzystaniu starannie dobranych, najlepszych rozwiązań programistycznych w praktyce oznacza wykrywanie i zapobieganie większości problemów zanim się pojawią.

Zapewnienie poprawnego funkcjonowania oprogramowania nawet przy dużej ilości integracji systemowych.

Uniknięcie ryzyka błędów, występujące w przypadku, w którym instytucja sama aktualizuje system.

Odciążenie zespołu IT instytucji.

Działanie systemu w oparciu o zawsze najnowszą wersję.

Zapewnienie ciągłości w dostępie - wsparcie w przypadku problemów z działaniem systemu.

Umożliwienie dostosowywania i doboru funkcjonalności systemu USOS do indywidualnych potrzeb instytucji.

O systemie

USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) to system informatyczny służący do zarządzania tokiem studiów w szkole wyższej.

WIARYGODNY system stworzony i rozwijany przez konsorcjum uczelni MUCI

KOMPATYBILNY - przygotowany do integracji z systemami dziedzinowymi uczelni

ADEKWATNY - tworzony przez osoby które są jego użytkownikami

USOS

O nas

Działamy w IT od 2007 roku. Wśród naszych klientów są takie firmy jak Alior Bank, OLX Group, Santander, Orange Polska, Lufthansa i wiele innych. Jesteśmy współtwórcami oprogramowania i zasobów open source, np. polskiego modelu językowego do najpopularniejszej biblioteki NLP: spaCy. Wiemy również, że nikt nie zna potrzeb uczelni i specyfiki ich pracy tak dobrze jak one same, dlatego popularyzujemy i wdrażamy rozwiązania, które powstają na uczelniach. Wdrażamy system Omega-PSIR (numer 1. w Polsce i nr 5. na świecie pod względem liczby wdrożeń). W firmie Sages pracują naukowcy z różnych uczelni - od lat sprawdzamy i rozwijamy polskie i zagraniczne narzędzia oraz rozwiązania IT, nie tracąc z oczu faktycznych potrzeb instytucji. W naszym zespole łączymy świat biznesu i nauki. Zapewniamy płynne wdrożenia najnowocześniejszych i najlepszych rozwiązań dedykowanych instytucjom nauki. System USOS nie jest oczywiście dziełem Sagesa. Został stworzony przez Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. Podstawowym zadaniem MUCI jest koordynacja działań uczelni na rzecz informatyzacji. W strukturach szkolnictwa wyższego w Polsce jest to obecnie jedyne konsorcjum, które łączy w działaniu na rzecz wspólnego celu różnego typu uczelnie: prywatne i państwowe, akademickie i zawodowe, uniwersytety klasyczne, techniczne, medyczne, przyrodnicze, ekonomiczne i wiele innych specjalizujących się w innych dziedzinach nauki.

0

Tyle lat ma system

0

Prawie tyle uczelni korzysta z USOSa

0

Tyle lat ma Sages

Kontakt do zespołu sprzedaży z Sages

Patryk Słodownik

Formularz kontaktowy

Administratorem danych jest Sages Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania umowy z Tobą lub z podmiotem, w imieniu którego działasz, wykonania naszych obowiązków prawnych, ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń, a jeśli wyraziłeś odpowiednie zgody - również w celach marketingowych (w tym wysyłki newslettera). Masz prawo dostępu do danych (w tym ich kopii), ograniczenia przetwarzania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Pełną treść informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce prywatności.