Moduły: Intranetowy, Kadrowo-Płacowy oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów w jednym

Portal Pracowniczy - rozwiązanie 360 do obustronnej komunikacji z pracownikami uczelni

Skontaktuj się z nami
Portal pracowniczy ekran główny

Wszystkie sprawy, które pracownicy załatwiają na uczelni, w jednym systemie

System przejmuje zadania, które do tej pory wykonywali pracownicy administracyjni np. Działu Płac i pozwala na wykorzystanie ich czasu do innych zadań.

Pity do pobrania

Odpowiedzi na pytania dotyczące płac

Informacje dotyczące świadczeń pracowniczych

Informacje dotyczące świadczeń socjalnych

"Mapa" jednostek i osób (źródło kontaktu)

Przyjazny dla użytkowników

Great UX icon (rocket launching from the screen)

Dobry UX

Przyjazny interfejs sprawia, że pracownicy faktycznie korzystają z Portalu Pracowniczego oraz sami zarządzają swoimi profilami w bazie uczelni.

Search icon displayed on the screen

Wyszukiwarka

Dostępność informacji i łatwość ich wyszukiwania sprawiają, że pracownicy rzadziej dzwonią do administracji z prośbą o pomoc.

Fitted to the needs icon (a modul displayed on the screen)

Logika potrzeb

Kluczowe informacje dla pracownika (np. jego kod w jednostce) są pozycjonowane "na wierzchu" i pracownik ma do nich natychmiastowy dostęp.

Ułatwienie życia administracji

Odejście od papieru na rzecz cyfryzacji. Jeden system, który upraszcza komunikację, procesy i zadania administracyjne.

Wszystkie faktury w jednym systemie (ułatwiona kontrola i analiza finansów).

Szybkie informowanie tysięcy pracowników o najróżniejszych tematach (elastyczność w wyborze grupy docelowej).

Możliwość ograniczenia dostępności do poszczególnych informacji — podział po wydziałach.

Możliwość zamieszczania ofert pracy (wewnętrzna i zewnętrzna rekrutacja).

Analiza danych umożliwiająca sprawdzenie kto jest przeciążony, a kto może przejąć kolejne zadania.

Przyjazny dla administratorów

Data integration icon

Uniwersalna szyna integracyjna

Zbiera dane z rożnorodnych systemów

Communication tool icon (icon of info displayed on screen)

Platforma komunikacyjna

Zapewnia płynny przebieg informacji

Report tool icon (report displayed on screen)

Narzędzie raportowe

Radykalnie ułatwia analizę danych i kosztów

Korzyści wynikające z usprawnienia procesu

Dla pracowników uczelni

Brak konieczności osobistego załatwienia sprawy

Automatyzacja wyliczeń

Skrócony czas oczekiwania na załatwienie sprawy

Dostęp do poprzednich dokumentów

Dla administracji uczelni

Raporty i statystyki analityczne

Automatyzacja dekretacji

Integracja z systemami dziedzinowymi

Dla pracowników uczelni

Dla administracji uczelni

Brak konieczności osobistego załatwienia sprawy

Raporty i statystyki analityczne

Automatyzacja wyliczeń

Skrócony czas oczekiwania na załatwienie sprawy

Automatyzacja dekretacji

Dostęp do poprzednich dokumentów

Integracja z systemami dziedzinowymi

Zarządzanie ludźmi - ikona

Poprawa jakości komunikacji z pracownikami

Kompleksowy system ICT wspierający komunikację i zarządzanie instytucją

Zapewnia zunifikowany dostęp do wszystkich kluczowych informacji: szczegółów wynagrodzenia, informacji o nieobecnościach i urlopach, aktualności, bazy wiedzy pracownika czy profili pracowników i zespołów.

Screen z Portalu - Nieobecności wykaz roczny na jednym ekranie
Portal Pracowniczy widok ekranu głównego
Portal pracowniczy widok Bazy wiedzy Pracownika.

Nowoczesne rozwiązanie dla uczelni o przyjaznym interfejsie

  • Informacje o zatrudnieniu
  • Historia zatrudnienia
  • Podgląd kartoteki kadrowej
  • Podgląd urlopów i nieobecności
  • PITy
  • Wynagrodzenia
  • Moi pracownicy - pakiet dla kierowników
  • Aktualności
  • Komunikaty
  • Baza wiedzy pracownika
  • Profile pracowników i jednostek
  • Wyszukiwarka
  • Oferty pracy
  • Wnioski urlopowe dla nienauczycieli
  • Wnioski o świadczenia socjalne
  • Wewnątrzuczelniane noty obciążające
  • Delegacje krajowe
  • Umowy cywilnoprawne
  • Faktury

Proces wdrożenia

Portal Pracowniczy dzięki swoim funkcjonalnościom i stawianiu użytkownika w centrum uwagi usprawnia działania instytucji.

01

Analiza funkcjonującego rozwiązania

02

Optymalizacja i modelowanie

03

Konsultacje i implementacja

04

Wsparcie użytkowników

05

Wdrożenie

06

Dokumentacja i szkolenia

0

Zakończonych dokumentów elektronicznych w PP w samym UŁ

O nas

Portal Pracowniczy jest systemem w całości stworzonym w formule in-house przez zespół Centrum Informatyki UŁ w ramach działań konsorcjum "Standaryzacja Rozwiązań Zarządczych dla Uczelni” zawiązanego przez Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Opolski. Dzięki zaangażowaniu grona specjalistów z różnych obszarów pracujących w sprawnym zespole powstało narzędzie bezpieczne, wydajne i równocześnie idealnie dopasowane do potrzeb uczelni. Wdrażane jest przez firmę Sages.

Kontakt do zespołu sprzedaży z Sages

Formularz kontaktowy

Administratorem danych jest Sages Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62c. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia w sposób określony w Polityką prywatności.