Moduły: Intranetowy, Kadrowo-Płacowy oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów w jednym

Portal Pracowniczy - rozwiązanie 360 do obustronnej komunikacji z pracownikami uczelni

Portal pracowniczy ekran główny

Wszystkie sprawy, które pracownicy załatwiają na uczelni, w jednym systemie

System przejmuje zadania, które do tej pory wykonywali pracownicy administracyjni np. Działu Płac i pozwala na wykorzystanie ich czasu do innych zadań.

Pity do pobrania

Odpowiedzi na pytania dotyczące płac

Informacje dotyczące świadczeń pracowniczych

Informacje dotyczące świadczeń socjalnych

"Mapa" jednostek i osób (źródło kontaktu)

Przyjazny dla użytkowników

Great UX icon (rocket launching from the screen)

Dobry UX

Przyjazny interfejs sprawia, że pracownicy faktycznie korzystają z Portalu Pracowniczego oraz sami zarządzają swoimi profilami w bazie uczelni.

Search icon displayed on the screen

Wyszukiwarka

Dostępność informacji i łatwość ich wyszukiwania sprawiają, że pracownicy rzadziej dzwonią do administracji z prośbą o pomoc.

Fitted to the needs icon (a modul displayed on the screen)

Logika potrzeb

Kluczowe informacje dla pracownika (np. jego kod w jednostce) są pozycjonowane "na wierzchu" i pracownik ma do nich natychmiastowy dostęp.

Ułatwienie życia administracji

Odejście od papieru na rzecz cyfryzacji. Jeden system, który upraszcza komunikację, procesy i zadania administracyjne.

Wszystkie faktury w jednym systemie (ułatwiona kontrola i analiza finansów).

Szybkie informowanie tysięcy pracowników o najróżniejszych tematach (elastyczność w wyborze grupy docelowej).

Możliwość ograniczenia dostępności do poszczególnych informacji — podział po wydziałach.

Możliwość zamieszczania ofert pracy (wewnętrzna i zewnętrzna rekrutacja).

Analiza danych umożliwiająca sprawdzenie kto jest przeciążony, a kto może przejąć kolejne zadania.

Przyjazny dla administratorów

Data integration icon

Uniwersalna szyna integracyjna

Zbiera dane z rożnorodnych systemów

Communication tool icon (icon of info displayed on screen)

Platforma komunikacyjna

Zapewnia płynny przebieg informacji

Report tool icon (report displayed on screen)

Narzędzie raportowe

Radykalnie ułatwia analizę danych i kosztów

Korzyści wynikające z usprawnienia procesu

Dla pracowników uczelni

Dla administracji uczelni

Brak konieczności osobistego załatwienia sprawy

Raporty i statystyki analityczne

Automatyzacja wyliczeń

Skrócony czas oczekiwania na załatwienie sprawy

Automatyzacja dekretacji

Dostęp do poprzednich dokumentów

Integracja z systemami dziedzinowymi

Zarządzanie ludźmi - ikona

Poprawa jakości komunikacji z pracownikami

Kompleksowy system ICT wspierający komunikację i zarządzanie instytucją

Zapewnia zunifikowany dostęp do wszystkich kluczowych informacji: szczegółów wynagrodzenia, informacji o nieobecnościach i urlopach, aktualności, bazy wiedzy pracownika czy profili pracowników i zespołów.

Screen z Portalu - Nieobecności wykaz roczny na jednym ekranie
Portal Pracowniczy widok ekranu głównego
Portal pracowniczy widok Bazy wiedzy Pracownika.

Nowoczesne rozwiązanie dla uczelni o przyjaznym interfejsie

  • Informacje o zatrudnieniu
  • Historia zatrudnienia
  • Podgląd kartoteki kadrowej
  • Podgląd urlopów i nieobecności
  • PITy
  • Wynagrodzenia
  • Moi pracownicy - pakiet dla kierowników
  • Aktualności
  • Komunikaty
  • Baza wiedzy pracownika
  • Profile pracowników i jednostek
  • Wyszukiwarka
  • Oferty pracy
  • Wnioski urlopowe dla nienauczycieli
  • Wnioski o świadczenia socjalne
  • Wewnątrzuczelniane noty obciążające
  • Delegacje krajowe
  • Umowy cywilnoprawne
  • Faktury

Proces wdrożenia

Portal Pracowniczy dzięki swoim funkcjonalnościom i stawianiu użytkownika w centrum uwagi usprawnia działania instytucji.

01

Analiza funkcjonującego rozwiązania

02

Optymalizacja i modelowanie

03

Konsultacje i implementacja

04

Wsparcie użytkowników

05

Wdrożenie

06

Dokumentacja i szkolenia

0

Zakończonych dokumentów elektronicznych w PP w samym UŁ

O nas

Portal Pracowniczy jest systemem w całości stworzonym w formule in-house przez zespół Centrum Informatyki UŁ w ramach działań konsorcjum "Standaryzacja Rozwiązań Zarządczych dla Uczelni” zawiązanego przez Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Opolski. Dzięki zaangażowaniu grona specjalistów z różnych obszarów pracujących w sprawnym zespole powstało narzędzie bezpieczne, wydajne i równocześnie idealnie dopasowane do potrzeb uczelni. Wdrażane jest przez firmę Sages.

Kontakt do zespołu sprzedaży z Sages

Patryk Słodownik

Formularz kontaktowy

Administratorem danych jest Sages Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania umowy z Tobą lub z podmiotem, w imieniu którego działasz, wykonania naszych obowiązków prawnych, ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń, a jeśli wyraziłeś odpowiednie zgody - również w celach marketingowych (w tym wysyłki newslettera). Masz prawo dostępu do danych (w tym ich kopii), ograniczenia przetwarzania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Pełną treść informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce prywatności.