Dofinansowanie na szkolenie z KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego umożliwiająca dofinansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawców w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy. Pieniądze pozyskane na szkolenia z KFS stanowią pomoc de minimis. W 2022 roku na dofinansowanie przeznaczono pulę prawie 224 milionów złotych. Pamiętaj: w pierwszej kolejności sprawdź w swoim Urzędzie Pracy, czy nabór wniosków został uruchomiony i do kiedy potrwa.

Kto może skorzystać?

O dofinansowanie mogą ubiegać się prowadzące działalność na terenie Polski firmy, urzędy, fundacje zatrudniające pracowników na umowę o pracę oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniające na umowę o pracę co najmniej jedną osobę. Nie ma znaczenia na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS oraz czy jest to praca na pełen, czy część etatu. Dofinansowanie udzielane jest na zasadzie pomocy de minimis, czyli bezzwrotnego wsparcia dla przedsiębiorstw przez państwo.

Kwota dofinansowania

Pracodawca może uzyskać aż 80% dofinansowania do szkoleń i egzaminów podnoszących kompetencje jego pracowników. Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób mogą uzyskać 100% dofinansowanie. Kwota, która przypada do wykorzystania na jednego pracownika nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia, wynosi ok 12 000 PLN (netto).

Kiedy złożyć wniosek

Wsparcie może być przyznane tylko przed rozpoczęciem kształcenia, dlatego wniosek należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Termin na rozpatrzenie wniosku wynosi 30 dni. Należy mieć na uwadze, że ilość środków jest ograniczona a o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku decyduje nie tylko poprawność wypełnionych dokumentów, ale i kolejność zgłoszeń.

Ważne

Wzory wniosków i formularzy są dostępne do pobrania na stronach Powiatowych Urzędów Pracy. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wypełnieniem wniosku, należy zwrócić się o pomoc do doradcy klienta danego PUP-u.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?
Etap I

Wybierz szkolenie

Wypełnij wniosek

Złóż wniosek do PUP

Zaczekaj na decyzję PUP-u

Etap II

Podpisz umowę z PUP

Podpisz umowę z Sages

Sprawdź czy otrzymałeś środki na konto firmy

Zrealizuj szkolenie

Etap III

Opłać szkolenie

Dostarcz do PUP-u dokumenty dotyczące przeprowadzonego szkolenia

Formularz kontaktowy

Administratorem danych jest Sages Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62c. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia w sposób określony w Polityce prywatności.