Automatyzacja dla uczelni

System Oceny Pracowniczej dla uczelni

Proces oceny

Podstawowymi zadaniami systemu są bieżące zbieranie informacji o pracownikach jednostki oraz ich działalności i pokazywanie ich w jednym, wspólnym dla całej jednostki miejscu, a następnie przetwarzanie danych z uwzględnieniem obowiązujących w jednostce reguł oceniania pracowników.

01

Na podstawie danych pobieranych z wielu systemów i informacji dodanych przez pracownika system generuje raporty

02

Przez przyjazny interfejs pracownik łatwo aktualizuje dane i dodaje potrzebne dokumenty, na podstawie których składa ocenę

03

Przełożony i komisja otrzymują jeden dokument uwzględniający wszystkie wymagane informacje

04

Pracownik może otrzymać ocenę w systemie i złożyć od niej odwołanie

Chatbot ułatwia pracę - ikona

Pozwala na konfigurację algorytmów oceny na podstawie zarządzeń obowiązujących na uczelni

Ocena pracownicza 360

Automatycznie pobiera dane z wielu systemów: CRIS (np. Omega-PSIR), dziekanatowych (np. USOS) i kadrowo płacowych (np. Rektorat). Generuje raporty z uwzględnieniem obowiązujących w uczelni regulaminów oceny pracowniczej. Obsługuje proces oceny od zebrania danych do wystawienia oceny.

Korzyści

System Oceny Pracowniczej jest modułem tworzonego przez Sages systemu RMA (Research Management and Administration) służącym do gromadzenia informacji o pracownikach jednostki i przeprowadzania cyklicznego procesu oceny ich aktywności naukowej i zawodowej.

Minimalizacja pracy manualnej wykonywanej przez pracowników, oceniających i odpowiedzialnych za proces

Automatyzacja procesu punktacji na uczelni

Zbieranie danych z dowolnego systemu (dostosowuje się do uczelni)

Umożliwienie testowania algorytmów i wybrania najlepszego dla uczelni

Łatwość w obsłudze - nowoczesny i przyjazny dla użytkowników interfejs graficzny

Większa kontrola pracownika nad oceną

Nasze rozwiązania dla uczelni

Oprogramowanie OMEGA-PSIR otrzymało akredytację ORCID

Oprogramowanie OMEGA-PSIR, opracowane przez Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej, rozwijane i wdrażane we współpracy z firmą Sages otrzymało akredytację dostawcy danych ORCID. Uzyskanie takiej akredytacji wymaga od dostawcy dostosowania interfejsu oraz procedur eksportu danych do standardów stosowanych przez ORCID. OMEGA-PSIR spełnia wszystkie warunki określone przez ORCID.

Więcej
0

Lat na rynku

O nas

System Oceny Pracowniczej jest częścią autorskiego rozwiązania Sagesa. Wykorzystujemy w nim swoje doświadczenie technologiczne i dziedzinowe, rozbudowywane wcześniej przy tworzeniu i wdrażaniu innych narzędzi dla uczelni. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć efektywne rozwiązanie, zaprojektowane specjalnie pod uczelnie w cenie osiągalnej dla instytucji publicznej.

Kontakt do zespołu sprzedaży z Sages

Patryk Słodownik

Formularz kontaktowy

Administratorem danych jest Sages Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania umowy z Tobą lub z podmiotem, w imieniu którego działasz, wykonania naszych obowiązków prawnych, ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń, a jeśli wyraziłeś odpowiednie zgody - również w celach marketingowych (w tym wysyłki newslettera). Masz prawo dostępu do danych (w tym ich kopii), ograniczenia przetwarzania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Pełną treść informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce prywatności.