Referencje

Nasi konsultanci szkolili lub doradzali w wielu firmach, głównie z sektora finansowego, ubezpieczeniowego oraz w firmach wytwarzających oprogramowanie. Większość klientów, którzy mieli okazje skorzystać z naszych usług wraca do nas często.

Poniżej załączamy listę wybranych klientów oraz referencje na usługi szkoleniowe. Chroniąc interesy naszych klientów nie podajemy do publicznej wiadomości zleceniodawców innych usług np. audytu bezpieczeństwa. Podczas zamawiania usługi jesteśmy otwarci na prezentację listy firm które wyraziły na to zgodę. Zapraszamy do kontaktu.

Alior Bank Spółka Akcyjna
quote
Alior Bank Spółka Akcyjna
Artur Zakrzewski
Życzliwe i otwarte nastawienie pracowników do wymagań klienta zachęcają do kontynuowania współpracy.
Grupa OLX sp. z o.o.
quote
Grupa OLX sp. z o.o.
Uczestnicy szkolenia
Materiały szkoleniowe, przykłady i zadania użyte podczas szkolenia były interesujące i nastawione na praktyczne wykorzystanie.
Alior Bank Spółka Akcyjna
quote
Alior Bank Spółka Akcyjna
Michał Nowicki
Firma Sages Sp. z o.o. w pełni realizuje podjęte projekty z absolutnym zaangażowaniem i elastycznością.
IdeaSystems Sp. z o.o.
quote
IdeaSystems Sp. z o.o.
Bartosz Kotlarski
Szkolenia przez Sages zostały zrealizowane z należytą starannością.
Urząd Komunikacji Elektronicznej
quote
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Barbara Jamróz
Praca trenerów w trakcie szkolenia, ich przygotowanie i zaangażowanie oraz sposób przekazywania wiedzy zostały wysoko ocenione przez uczestników (...).
Bank Zachodni WBK
quote
Bank Zachodni WBK
Marek Juszczak
Szkolenie pod względem poruszanych zagadnień, stopnia realizacji, czasu trwania oraz proporcji teorii do ćwiczeń otrzymało ocenę 97,92%.
Lufthansa Systems Poland
quote
Lufthansa Systems Poland
Hristina Djondjorova-Kotecka
Usługa szkoleniowa (...) została przygotowana z najwyższą starannością w oparciu o precyzyjne zbadanie potrzeb szkoleniowych naszych pracowników…
Centralny Zarząd Służby Więziennej
quote
Centralny Zarząd Służby Więziennej
Arkadiusz Nowak
Efekt końcowy przedsięwzięcia został z powodzeniem wdrożony w Służbie Więziennej i pozwolił na znaczne usprawnienie jej pracy zespołu deweloperskiego SW.
Rankomat
quote
Rankomat
Ziemowit Buchalski
Całokształt przebiegu współpracy przy realizacji usługi oceniamy wysoko. Z przyjemnością rekomendujemy firmę Sages sp. z o.o. jako wykonawcę usługi z zakresu testów bezpieczeństwa.
Urząd Lotnictwa Cywilnego
quote
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Jolanta Baran
Szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym.
BLSTREAM Sp. z o.o.
quote
BLSTREAM Sp. z o.o.
Luiza Kwadrys
Szkolenia odznaczały się odpowiednim przygotowaniem. Ich zakres merytoryczny oraz praktyczny odpowiadał naszym oczekiwaniom.
Sii Sp. z o.o.
quote
Sii Sp. z o.o.
Karolina Radziemska
Sposób przeprowadzenia zajęć oraz treść poruszanych zagadnień w pełni zostały dostosowane do potrzeb grupy.
SMT Software Services S.A.
quote
SMT Software Services S.A.
Aleksandra Bożyńska
Dotychczasowa współpraca z firmą Sages Sp. z o.o. w odniesieniu do obszarów szkoleniowych jak i handlowych - zachęca do utrzymywania dalszych kontaktów biznesowych.
Samsung Electronics Polska
quote
Samsung Electronics Polska
Teresa Muranowicz
Doświadczenie, elastyczne podejście oraz wysoki poziom umiejętności prezentowanych przez pracowników Sages Sp. z o.o. pozwala mi z całkowitym przekonaniem polecić firmę jako godnego wykonawcę, świadczącego usługi szkoleniowe na najwyższym poziomie.
Orange Polska S.A.
quote
Orange Polska S.A.
Krzysztof Majewski
Podczas przygotowywania szkolenia, trener (...) zwracał szczególną uwagę na to, by osiągnąć realny efekt podniesienia kompetencji.
Objectivity Bespoke Software Specialists Sp. z o.o.
quote
Objectivity Bespoke Software Specialists Sp. z o.o.
Jolanta Baran
Szkolenie zostało poprzedzone wnikliwą analizą potrzeb, a zrealizowany program uwzględniał oczekiwania uczestników.
Delphi Poland S.A.
quote
Delphi Poland S.A.
Magdalena Krzywda
Całokształt przebiegu dotychczasowej współpracy pozwala nam postrzegać firmę Sages, jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta.
Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.
quote
Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.
Damian Kordyla
Było to kolejne szkolenie zrealizowane zgodnie z naszymi oczekiwaniami. (...) Uczetsnicy szkolenia ocenili prowadzącego na poziomie 100%, a samo szkolenie wraz z materiałami na poziomie 98%.
Warta S.A.
quote
Warta S.A.
Piotr Markiewicz
Przygotowanie prowadzącego do zajęć oraz otwarta postawa w zakresie dzielenia się praktyczną wiedzą zasługuje na podziękowanie i pochwałę. (...) Dodatkowo w jednym z toczących się projketów wdrożyliśmy część rozwiązań ze szkolenia…
Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.
quote
Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.
Justyna Wajs-Jakimczyk
Na uwagę zasługuje zaangażowanie, pełne wsparcie, otwartość na nowe rozwiązania i wiedza z zakresu prowadzonych projektów szkoleniowych…
Centralny Ośrodek Informatyki
quote
Centralny Ośrodek Informatyki
Joanna Majewska
Uczestnicy są pod wrażeniem wiedzy i umiejętności szkoleniowych prowadzącego.
Lufthansa Systems Poland
quote
Lufthansa Systems Poland
Rafał Ellert
... szkolenie oraz prowadzący je trener otrzymali bardzo wysokie noty.
Warta S.A.
quote
Warta S.A.
Piotr Markiewicz
Zakres merytoryczny oraz praktyczny zrealizowanych szkoleń odpowiadał w pełni naszym oczekiwaniom.
Polska Agencja Prasowa
quote
Polska Agencja Prasowa
Norbert Mińkowski
W wyniku przeprowadzonych szkoleń uczestnicy podnieśli znacząco swoje kompetencje zawodowe.
Gtech Poland
quote
Gtech Poland
Monika Majszczyk-Rudy
Prowadzący szkolenia udowodnili, że posiadają gruntowne specjalistyczne przygotowanie poparte doświadczeniem zawodowym.
Comarch S.A.
quote
Comarch S.A.
Wojciech Czerpak
Wszystkie etapy szkolenia prezentowały wysoki poziom merytoryczny.
Samsung Electronics Polska
quote
Samsung Electronics Polska
Magdalena Rudnicka
Średnia ocena szkolenia, materiałów oraz Trenera to 95,29%.
Future Processing
quote
Future Processing
Anna Pater-Czaja
Szkolenia zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem i z należytą starannością, a prowadzący szkolenie wykazał się wysokim poziomem kompetencji w omawianych technologiach.
Societe Generale
quote
Societe Generale
Tomasz Łapczyński
Dedykowani konsultanci wykazali się profesjonalnym podejściem do problemów, wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, a przede wszystkim dużą praktyką, widoczną w codziennej pracy.
Allegro Group
quote
Allegro Group
Łukasz Nowakowski
Usługa poprzedzona była analizą, uwzględniała potrzeby i specyfikę projektów realizowanych przez naszą firmę a także odmienne potrzeby pracowników technicznych i biznesowych.
New Vision
quote
New Vision
Andrzej Zińczuk
Za każdym razem szkolenia odznaczały się odpowiednim przygotowaniem, dogłębną znajomością tematyki szkolenia oraz wysokim zaangażowaniem osób je realizujących.
Compass
quote
Compass
Jerzy Huczek
Zamówione usługi zostały zrealizowane na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, konsultanci wykazali się dużym zaangażowaniem i oczekiwaną przez nas wiedzą, praktycznym doświadczeniem w omawianych technologiach…
Bazy i Systemy Bankowe
quote
Bazy i Systemy Bankowe
Izabela Rabacha
Wysoki poziom merytoryczny szkolenia umożliwił uczestniczącym efektywne doskonalenie umiejętności w zakresie planowania i implementowania aplikacji na platformie JEE…
REC Solutions
quote
REC Solutions
Paweł Król
Rzetelnie opracowane materiały szkoleniowe oraz ekspercka wiedza prowadzącego umożliwiły zdobycie umiejętności, które ułatwiły zespołowi projektowemu samodzielną realizację zleconych zadań programistycznych.
UHC
quote
UHC
Waldemar Grudzień
Trener (...) wykazał się dużym profesjonalizmem, wiedzą merytoryczną oraz umiejętnościami przekazywania wiedzy, dowodząc, że warto korzystać z usług firmy Sages w przyszłości.
GG Network
quote
GG Network
Grzegorz Machniewski
Konsultanci firmy Sages wykazali się dużym doświadczeniem i kompetencjami w omawianych zagadnieniach.
Bank Zachodni WBK
quote
Bank Zachodni WBK
Paweł Mazurek
Szkolenia prowadzone przez Sages (...) charakteryzują się wyjatkową rzetelnością, fachowością, szeroko pojętym profesjonalizmem oraz wyczuleniem na indywidualne potrzeby Klienta.
Aegon
quote
Aegon
Piotr Cyburski
Duży nacisk w omawianych zagadnieniach połozony był na ich praktyczne zastosowanie.
Softnet
quote
Softnet
Andrzej Data
Na podkreślenie załuguje fakt profesjonalnego zebrania informacji o naszych potrzebach, bardzo elastyczny dobór programu szkolenia i jego formy…
Lasy Państwowe
quote
Lasy Państwowe
Mariusz Dobrowolski
(...) prowadzący wykazali niezwykle wysoki poziom wiedzy, zarówno merytorycznej jak i praktycznej oraz umiejętność przekazywania wiedzy.
Commercial Union - Aviva
quote
Commercial Union - Aviva
Piotr Maślany
Wybór tej firmy szkoleniowej podyktowany był ich możliwościami elastycznego dostosowania programu szkolenia do naszych specyficznych potrzeb.
Centralny Zarząd Służby Więziennej
quote
Centralny Zarząd Służby Więziennej
Andrzej Pawlak
Prowadzący zaprezentował dużą elastyczność w trakcie kursu, dostosowując jego zakres do dookreślonych w trakcie kursu potrzeb.
ABB
quote
ABB
Piotr Ciechanowski
Prowadzący był bardzo dobrze przygotowany merytorycznie i chętnie pomagał w wykonywaniu ćwiczeń.
Pentacomp
quote
Pentacomp
Jerzy Chrząszcz
Szkolenie zostało profesjonalnie przeprowadzone i uzyskało wysokie oceny uczestników.
Netfa
quote
Netfa
Mariola Majchrak
Nasi pracownicy wysoko ocenili szkolenia zarówno za poziom merytoryczny wykładów i warsztatów jak i za profesjonalnie opracowane materiały szkoleniowe.
Metrosoft
quote
Metrosoft
Mateusz Dejerski
Mam zatem przyjemność zarekomendować usługi firmy Sages sp. z o.o. wszystkim podmiotom poszukującym wsparcia z zakresu testów bezpieczeństwa.
JPEMBEDDED
quote
JPEMBEDDED
Jan Mazan
Szkolenia zostały przeprowadzone profesjonalnie - zgodnie z wcześniej ustalonym zakresem. (..) Trenerzy wykazali się świetną znajomością tematu, organizacją i zaangażowaniem podczas prowadzenia zajęć.
ZETO Software
quote
ZETO Software
Agnieszka Władzińska
Współpracę oceniamy bardzo dobrze, a wyniki wywiadu w postaci precyzyjnych czynności zaradczych zostały wpisane do listy celów firmy ZETO Software na 2019 rok. (...) wnioski uzyskane przez trenera przełożyły się na zdefiniowane mierzalnych celów firmy.
HID Global
quote
HID Global
Gabriel Jatczak
Firma Sages Sp. z o. o. w pełni realizuje podjęte projekty z absolutnym zaangażowaniem oraz elastycznością. Życzliwe i otwarte nastawienie pracowników do wymagań klienta zachęca do kontynuowania współpracy.
Solet
quote
Solet
Paweł Rafalski
Uczestnicy bootcampu nabyli kompetencje pozwalające na rozwiązywanie szerokiego spektrum problemów z obszarów Data Science. (..) Rekomendujemy firmę Sages, jako godnego zaufania dostawcę usług szkoleniowych.
Jamf Software Poland
quote
Jamf Software Poland
Wojciech Piotrowiak
Firma Sages w pełni realizuje projekty, w które się angażuje, wykazując się profesjonalizmem, elastycznością oraz życzliwym podejściem do wymagań i oczekiwań Klienta.