Referencje

Nasi eksperci szkolili lub doradzali w wielu firmach, głównie z sektora finansowego, ubezpieczeniowego oraz w firmach wytwarzających oprogramowanie. Większość klientów, którzy mieli okazje skorzystać z naszych usług wraca do nas często.

Poniżej załączamy listę wybranych klientów oraz referencje na usługi szkoleniowe. Chroniąc interesy naszych klientów nie podajemy do publicznej wiadomości zleceniodawców innych usług np. audytu bezpieczeństwa. Podczas zamawiania usługi jesteśmy otwarci na prezentację listy firm które wyraziły na to zgodę. Zapraszamy do kontaktu.

Alior Bank Spółka Akcyjna
quote

Alior Bank Spółka Akcyjna

Artur Zakrzewski
Życzliwe i otwarte nastawienie pracowników do wymagań klienta zachęcają do kontynuowania współpracy.
Zobacz PDF
Alior Bank Spółka Akcyjna
quote

Alior Bank Spółka Akcyjna

Artur Zakrzewski
Życzliwe i otwarte nastawienie pracowników do wymagań klienta zachęcają do kontynuowania współpracy.
Zobacz PDF
Grupa OLX sp. z o.o.
quote

Grupa OLX sp. z o.o.

Uczestnicy szkolenia
Materiały szkoleniowe, przykłady i zadania użyte podczas szkolenia były interesujące i nastawione na praktyczne wykorzystanie.
Zobacz PDF
Alior Bank Spółka Akcyjna
quote

Alior Bank Spółka Akcyjna

Michał Nowicki
Firma Sages Sp. z o.o. w pełni realizuje podjęte projekty z absolutnym zaangażowaniem i elastycznością.
Zobacz PDF
IdeaSystems Sp. z o.o.
quote

IdeaSystems Sp. z o.o.

Bartosz Kotlarski
Szkolenia przez Sages zostały zrealizowane z należytą starannością.
Zobacz PDF
Urząd Komunikacji Elektronicznej
quote

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Barbara Jamróz
Praca trenerów w trakcie szkolenia, ich przygotowanie i zaangażowanie oraz sposób przekazywania wiedzy zostały wysoko ocenione przez uczestników (...).
Zobacz PDF
Grupa OLX sp. z o.o.
quote

Grupa OLX sp. z o.o.

Uczestnicy szkolenia
Materiały szkoleniowe, przykłady i zadania użyte podczas szkolenia były interesujące i nastawione na praktyczne wykorzystanie.
Zobacz PDF
Rankomat
quote

Rankomat

Ziemowit Buchalski
Całokształt przebiegu współpracy przy realizacji usługi oceniamy wysoko. Z przyjemnością rekomendujemy firmę Sages sp. z o.o. jako wykonawcę usługi z zakresu testów bezpieczeństwa.
Zobacz PDF
Alior Bank Spółka Akcyjna
quote

Alior Bank Spółka Akcyjna

Michał Nowicki
Firma Sages Sp. z o.o. w pełni realizuje podjęte projekty z absolutnym zaangażowaniem i elastycznością.
Zobacz PDF
Urząd Lotnictwa Cywilnego
quote

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Jolanta Baran
Szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym.
Zobacz PDF
Centralny Zarząd Służby Więziennej
quote

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Arkadiusz Nowak
Efekt końcowy przedsięwzięcia został z powodzeniem wdrożony w Służbie Więziennej i pozwolił na znaczne usprawnienie jej pracy zespołu deweloperskiego SW.
Zobacz PDF
Lufthansa Systems Poland
quote

Lufthansa Systems Poland

Hristina Djondjorova-Kotecka
Usługa szkoleniowa (...) została przygotowana z najwyższą starannością w oparciu o precyzyjne zbadanie potrzeb szkoleniowych naszych pracowników…
Zobacz PDF
IdeaSystems Sp. z o.o.
quote

IdeaSystems Sp. z o.o.

Bartosz Kotlarski
Szkolenia przez Sages zostały zrealizowane z należytą starannością.
Zobacz PDF
Bank Zachodni WBK
quote

Bank Zachodni WBK

Marek Juszczak
Szkolenie pod względem poruszanych zagadnień, stopnia realizacji, czasu trwania oraz proporcji teorii do ćwiczeń otrzymało ocenę 97,92%.
Zobacz PDF
BLSTREAM Sp. z o.o.
quote

BLSTREAM Sp. z o.o.

Luiza Kwadrys
Szkolenia odznaczały się odpowiednim przygotowaniem. Ich zakres merytoryczny oraz praktyczny odpowiadał naszym oczekiwaniom.
Zobacz PDF
Sii Sp. z o.o.
quote

Sii Sp. z o.o.

Karolina Radziemska
Sposób przeprowadzenia zajęć oraz treść poruszanych zagadnień w pełni zostały dostosowane do potrzeb grupy.
Zobacz PDF
SMT Software Services S.A.
quote

SMT Software Services S.A.

Aleksandra Bożyńska
Dotychczasowa współpraca z firmą Sages Sp. z o.o. w odniesieniu do obszarów szkoleniowych jak i handlowych - zachęca do utrzymywania dalszych kontaktów biznesowych.
Zobacz PDF
Urząd Komunikacji Elektronicznej
quote

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Barbara Jamróz
Praca trenerów w trakcie szkolenia, ich przygotowanie i zaangażowanie oraz sposób przekazywania wiedzy zostały wysoko ocenione przez uczestników (...).
Zobacz PDF
Samsung Electronics Polska
quote

Samsung Electronics Polska

Teresa Muranowicz
Doświadczenie, elastyczne podejście oraz wysoki poziom umiejętności prezentowanych przez pracowników Sages Sp. z o.o. pozwala mi z całkowitym przekonaniem polecić firmę jako godnego wykonawcę, świadczącego usługi szkoleniowe na najwyższym poziomie.
Zobacz PDF
Orange Polska S.A.
quote

Orange Polska S.A.

Krzysztof Majewski
Podczas przygotowywania szkolenia, trener (...) zwracał szczególną uwagę na to, by osiągnąć realny efekt podniesienia kompetencji.
Zobacz PDF
Rankomat
quote

Rankomat

Ziemowit Buchalski
Całokształt przebiegu współpracy przy realizacji usługi oceniamy wysoko. Z przyjemnością rekomendujemy firmę Sages sp. z o.o. jako wykonawcę usługi z zakresu testów bezpieczeństwa.
Zobacz PDF
Objectivity Bespoke Software Specialists Sp. z o.o.
quote

Objectivity Bespoke Software Specialists Sp. z o.o.

Jolanta Baran
Szkolenie zostało poprzedzone wnikliwą analizą potrzeb, a zrealizowany program uwzględniał oczekiwania uczestników.
Zobacz PDF
Delphi Poland S.A.
quote

Delphi Poland S.A.

Magdalena Krzywda
Całokształt przebiegu dotychczasowej współpracy pozwala nam postrzegać firmę Sages, jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta.
Zobacz PDF
Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.
quote

Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.

Damian Kordyla
Było to kolejne szkolenie zrealizowane zgodnie z naszymi oczekiwaniami. (...) Uczetsnicy szkolenia ocenili prowadzącego na poziomie 100%, a samo szkolenie wraz z materiałami na poziomie 98%.
Zobacz PDF
Urząd Lotnictwa Cywilnego
quote

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Jolanta Baran
Szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym.
Zobacz PDF
Warta S.A.
quote

Warta S.A.

Piotr Markiewicz
Przygotowanie prowadzącego do zajęć oraz otwarta postawa w zakresie dzielenia się praktyczną wiedzą zasługuje na podziękowanie i pochwałę. (...) Dodatkowo w jednym z toczących się projketów wdrożyliśmy część rozwiązań ze szkolenia…
Zobacz PDF
Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.
quote

Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.

Justyna Wajs-Jakimczyk
Na uwagę zasługuje zaangażowanie, pełne wsparcie, otwartość na nowe rozwiązania i wiedza z zakresu prowadzonych projektów szkoleniowych…
Zobacz PDF
Centralny Ośrodek Informatyki
quote

Centralny Ośrodek Informatyki

Joanna Majewska
Uczestnicy są pod wrażeniem wiedzy i umiejętności szkoleniowych prowadzącego.
Zobacz PDF
Lufthansa Systems Poland
quote

Lufthansa Systems Poland

Rafał Ellert
... szkolenie oraz prowadzący je trener otrzymali bardzo wysokie noty.
Zobacz PDF
Centralny Zarząd Służby Więziennej
quote

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Arkadiusz Nowak
Efekt końcowy przedsięwzięcia został z powodzeniem wdrożony w Służbie Więziennej i pozwolił na znaczne usprawnienie jej pracy zespołu deweloperskiego SW.
Zobacz PDF
Warta S.A.
quote

Warta S.A.

Piotr Markiewicz
Zakres merytoryczny oraz praktyczny zrealizowanych szkoleń odpowiadał w pełni naszym oczekiwaniom.
Zobacz PDF
Polska Agencja Prasowa
quote

Polska Agencja Prasowa

Norbert Mińkowski
W wyniku przeprowadzonych szkoleń uczestnicy podnieśli znacząco swoje kompetencje zawodowe.
Zobacz PDF
Future Processing
quote

Future Processing

Anna Pater-Czaja
Szkolenia zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem i z należytą starannością, a prowadzący szkolenie wykazał się wysokim poziomem kompetencji w omawianych technologiach.
Zobacz PDF
Lufthansa Systems Poland
quote

Lufthansa Systems Poland

Hristina Djondjorova-Kotecka
Usługa szkoleniowa (...) została przygotowana z najwyższą starannością w oparciu o precyzyjne zbadanie potrzeb szkoleniowych naszych pracowników…
Zobacz PDF
Samsung Electronics Polska
quote

Samsung Electronics Polska

Magdalena Rudnicka
Średnia ocena szkolenia, materiałów oraz Trenera to 95,29%.
Zobacz PDF
Societe Generale
quote

Societe Generale

Tomasz Łapczyński
Dedykowani konsultanci wykazali się profesjonalnym podejściem do problemów, wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, a przede wszystkim dużą praktyką, widoczną w codziennej pracy.
Zobacz PDF
Allegro Group
quote

Allegro Group

Łukasz Nowakowski
Usługa poprzedzona była analizą, uwzględniała potrzeby i specyfikę projektów realizowanych przez naszą firmę a także odmienne potrzeby pracowników technicznych i biznesowych.
Zobacz PDF
Bank Zachodni WBK
quote

Bank Zachodni WBK

Marek Juszczak
Szkolenie pod względem poruszanych zagadnień, stopnia realizacji, czasu trwania oraz proporcji teorii do ćwiczeń otrzymało ocenę 97,92%.
Zobacz PDF
Comarch S.A.
quote

Comarch S.A.

Wojciech Czerpak
Wszystkie etapy szkolenia prezentowały wysoki poziom merytoryczny.
Zobacz PDF
Compass
quote

Compass

Jerzy Huczek
Zamówione usługi zostały zrealizowane na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, konsultanci wykazali się dużym zaangażowaniem i oczekiwaną przez nas wiedzą, praktycznym doświadczeniem w omawianych technologiach…
Zobacz PDF
New Vision
quote

New Vision

Andrzej Zińczuk
Za każdym razem szkolenia odznaczały się odpowiednim przygotowaniem, dogłębną znajomością tematyki szkolenia oraz wysokim zaangażowaniem osób je realizujących.
Zobacz PDF
BLSTREAM Sp. z o.o.
quote

BLSTREAM Sp. z o.o.

Luiza Kwadrys
Szkolenia odznaczały się odpowiednim przygotowaniem. Ich zakres merytoryczny oraz praktyczny odpowiadał naszym oczekiwaniom.
Zobacz PDF
REC Solutions
quote

REC Solutions

Paweł Król
Rzetelnie opracowane materiały szkoleniowe oraz ekspercka wiedza prowadzącego umożliwiły zdobycie umiejętności, które ułatwiły zespołowi projektowemu samodzielną realizację zleconych zadań programistycznych.
Zobacz PDF
Bazy i Systemy Bankowe
quote

Bazy i Systemy Bankowe

Izabela Rabacha
Wysoki poziom merytoryczny szkolenia umożliwił uczestniczącym efektywne doskonalenie umiejętności w zakresie planowania i implementowania aplikacji na platformie JEE…
Zobacz PDF
UHC
quote

UHC

Waldemar Grudzień
Trener (...) wykazał się dużym profesjonalizmem, wiedzą merytoryczną oraz umiejętnościami przekazywania wiedzy, dowodząc, że warto korzystać z usług firmy Sages w przyszłości.
Zobacz PDF
GG Network
quote

GG Network

Grzegorz Machniewski
Konsultanci firmy Sages wykazali się dużym doświadczeniem i kompetencjami w omawianych zagadnieniach.
Zobacz PDF
Sii Sp. z o.o.
quote

Sii Sp. z o.o.

Karolina Radziemska
Sposób przeprowadzenia zajęć oraz treść poruszanych zagadnień w pełni zostały dostosowane do potrzeb grupy.
Zobacz PDF
Aegon
quote

Aegon

Piotr Cyburski
Duży nacisk w omawianych zagadnieniach połozony był na ich praktyczne zastosowanie.
Zobacz PDF
Bank Zachodni WBK
quote

Bank Zachodni WBK

Paweł Mazurek
Szkolenia prowadzone przez Sages (...) charakteryzują się wyjatkową rzetelnością, fachowością, szeroko pojętym profesjonalizmem oraz wyczuleniem na indywidualne potrzeby Klienta.
Zobacz PDF
SMT Software Services S.A.
quote

SMT Software Services S.A.

Aleksandra Bożyńska
Dotychczasowa współpraca z firmą Sages Sp. z o.o. w odniesieniu do obszarów szkoleniowych jak i handlowych - zachęca do utrzymywania dalszych kontaktów biznesowych.
Zobacz PDF
Softnet
quote

Softnet

Andrzej Data
Na podkreślenie załuguje fakt profesjonalnego zebrania informacji o naszych potrzebach, bardzo elastyczny dobór programu szkolenia i jego formy…
Zobacz PDF
Lasy Państwowe
quote

Lasy Państwowe

Mariusz Dobrowolski
(...) prowadzący wykazali niezwykle wysoki poziom wiedzy, zarówno merytorycznej jak i praktycznej oraz umiejętność przekazywania wiedzy.
Zobacz PDF
Samsung Electronics Polska
quote

Samsung Electronics Polska

Teresa Muranowicz
Doświadczenie, elastyczne podejście oraz wysoki poziom umiejętności prezentowanych przez pracowników Sages Sp. z o.o. pozwala mi z całkowitym przekonaniem polecić firmę jako godnego wykonawcę, świadczącego usługi szkoleniowe na najwyższym poziomie.
Zobacz PDF
Commercial Union - Aviva
quote

Commercial Union - Aviva

Piotr Maślany
Wybór tej firmy szkoleniowej podyktowany był ich możliwościami elastycznego dostosowania programu szkolenia do naszych specyficznych potrzeb.
Zobacz PDF
Centralny Zarząd Służby Więziennej
quote

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Andrzej Pawlak
Prowadzący zaprezentował dużą elastyczność w trakcie kursu, dostosowując jego zakres do dookreślonych w trakcie kursu potrzeb.
Zobacz PDF
ABB
quote

ABB

Piotr Ciechanowski
Prowadzący był bardzo dobrze przygotowany merytorycznie i chętnie pomagał w wykonywaniu ćwiczeń.
Zobacz PDF
Pentacomp
quote

Pentacomp

Jerzy Chrząszcz
Szkolenie zostało profesjonalnie przeprowadzone i uzyskało wysokie oceny uczestników.
Zobacz PDF
Orange Polska S.A.
quote

Orange Polska S.A.

Krzysztof Majewski
Podczas przygotowywania szkolenia, trener (...) zwracał szczególną uwagę na to, by osiągnąć realny efekt podniesienia kompetencji.
Zobacz PDF
Netfa
quote

Netfa

Mariola Majchrak
Nasi pracownicy wysoko ocenili szkolenia zarówno za poziom merytoryczny wykładów i warsztatów jak i za profesjonalnie opracowane materiały szkoleniowe.
Zobacz PDF
Metrosoft
quote

Metrosoft

Mateusz Dejerski
Mam zatem przyjemność zarekomendować usługi firmy Sages sp. z o.o. wszystkim podmiotom poszukującym wsparcia z zakresu testów bezpieczeństwa.
Zobacz PDF
JPEMBEDDED
quote

JPEMBEDDED

Jan Mazan
Szkolenia zostały przeprowadzone profesjonalnie - zgodnie z wcześniej ustalonym zakresem. (..) Trenerzy wykazali się świetną znajomością tematu, organizacją i zaangażowaniem podczas prowadzenia zajęć.
Zobacz PDF
Objectivity Bespoke Software Specialists Sp. z o.o.
quote

Objectivity Bespoke Software Specialists Sp. z o.o.

Jolanta Baran
Szkolenie zostało poprzedzone wnikliwą analizą potrzeb, a zrealizowany program uwzględniał oczekiwania uczestników.
Zobacz PDF
ZETO Software
quote

ZETO Software

Agnieszka Władzińska
Współpracę oceniamy bardzo dobrze, a wyniki wywiadu w postaci precyzyjnych czynności zaradczych zostały wpisane do listy celów firmy ZETO Software na 2019 rok. (...) wnioski uzyskane przez trenera przełożyły się na zdefiniowane mierzalnych celów firmy.
Zobacz PDF
Gtech Poland
quote

Gtech Poland

Monika Majszczyk-Rudy
Prowadzący szkolenia udowodnili, że posiadają gruntowne specjalistyczne przygotowanie poparte doświadczeniem zawodowym.
HID Global
quote

HID Global

Gabriel Jatczak
Firma Sages Sp. z o. o. w pełni realizuje podjęte projekty z absolutnym zaangażowaniem oraz elastycznością. Życzliwe i otwarte nastawienie pracowników do wymagań klienta zachęca do kontynuowania współpracy.
Zobacz PDF
Solet
quote

Solet

Paweł Rafalski
Uczestnicy bootcampu nabyli kompetencje pozwalające na rozwiązywanie szerokiego spektrum problemów z obszarów Data Science. (..) Rekomendujemy firmę Sages, jako godnego zaufania dostawcę usług szkoleniowych.
Zobacz PDF
Delphi Poland S.A.
quote

Delphi Poland S.A.

Magdalena Krzywda
Całokształt przebiegu dotychczasowej współpracy pozwala nam postrzegać firmę Sages, jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta.
Zobacz PDF
Jamf Software Poland
quote

Jamf Software Poland

Wojciech Piotrowiak
Firma Sages w pełni realizuje projekty, w które się angażuje, wykazując się profesjonalizmem, elastycznością oraz życzliwym podejściem do wymagań i oczekiwań Klienta.
Zobacz PDF
Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.
quote

Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.

Damian Kordyla
Było to kolejne szkolenie zrealizowane zgodnie z naszymi oczekiwaniami. (...) Uczetsnicy szkolenia ocenili prowadzącego na poziomie 100%, a samo szkolenie wraz z materiałami na poziomie 98%.
Zobacz PDF
Warta S.A.
quote

Warta S.A.

Piotr Markiewicz
Przygotowanie prowadzącego do zajęć oraz otwarta postawa w zakresie dzielenia się praktyczną wiedzą zasługuje na podziękowanie i pochwałę. (...) Dodatkowo w jednym z toczących się projketów wdrożyliśmy część rozwiązań ze szkolenia…
Zobacz PDF
Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.
quote

Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.

Justyna Wajs-Jakimczyk
Na uwagę zasługuje zaangażowanie, pełne wsparcie, otwartość na nowe rozwiązania i wiedza z zakresu prowadzonych projektów szkoleniowych…
Zobacz PDF
Centralny Ośrodek Informatyki
quote

Centralny Ośrodek Informatyki

Joanna Majewska
Uczestnicy są pod wrażeniem wiedzy i umiejętności szkoleniowych prowadzącego.
Zobacz PDF
Lufthansa Systems Poland
quote

Lufthansa Systems Poland

Rafał Ellert
... szkolenie oraz prowadzący je trener otrzymali bardzo wysokie noty.
Zobacz PDF
Warta S.A.
quote

Warta S.A.

Piotr Markiewicz
Zakres merytoryczny oraz praktyczny zrealizowanych szkoleń odpowiadał w pełni naszym oczekiwaniom.
Zobacz PDF
Polska Agencja Prasowa
quote

Polska Agencja Prasowa

Norbert Mińkowski
W wyniku przeprowadzonych szkoleń uczestnicy podnieśli znacząco swoje kompetencje zawodowe.
Zobacz PDF
Gtech Poland
quote

Gtech Poland

Monika Majszczyk-Rudy
Prowadzący szkolenia udowodnili, że posiadają gruntowne specjalistyczne przygotowanie poparte doświadczeniem zawodowym.
Future Processing
quote

Future Processing

Anna Pater-Czaja
Szkolenia zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem i z należytą starannością, a prowadzący szkolenie wykazał się wysokim poziomem kompetencji w omawianych technologiach.
Zobacz PDF
Samsung Electronics Polska
quote

Samsung Electronics Polska

Magdalena Rudnicka
Średnia ocena szkolenia, materiałów oraz Trenera to 95,29%.
Zobacz PDF
Societe Generale
quote

Societe Generale

Tomasz Łapczyński
Dedykowani konsultanci wykazali się profesjonalnym podejściem do problemów, wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, a przede wszystkim dużą praktyką, widoczną w codziennej pracy.
Zobacz PDF
Allegro Group
quote

Allegro Group

Łukasz Nowakowski
Usługa poprzedzona była analizą, uwzględniała potrzeby i specyfikę projektów realizowanych przez naszą firmę a także odmienne potrzeby pracowników technicznych i biznesowych.
Zobacz PDF
Comarch S.A.
quote

Comarch S.A.

Wojciech Czerpak
Wszystkie etapy szkolenia prezentowały wysoki poziom merytoryczny.
Zobacz PDF
Compass
quote

Compass

Jerzy Huczek
Zamówione usługi zostały zrealizowane na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, konsultanci wykazali się dużym zaangażowaniem i oczekiwaną przez nas wiedzą, praktycznym doświadczeniem w omawianych technologiach…
Zobacz PDF
New Vision
quote

New Vision

Andrzej Zińczuk
Za każdym razem szkolenia odznaczały się odpowiednim przygotowaniem, dogłębną znajomością tematyki szkolenia oraz wysokim zaangażowaniem osób je realizujących.
Zobacz PDF
REC Solutions
quote

REC Solutions

Paweł Król
Rzetelnie opracowane materiały szkoleniowe oraz ekspercka wiedza prowadzącego umożliwiły zdobycie umiejętności, które ułatwiły zespołowi projektowemu samodzielną realizację zleconych zadań programistycznych.
Zobacz PDF
Bazy i Systemy Bankowe
quote

Bazy i Systemy Bankowe

Izabela Rabacha
Wysoki poziom merytoryczny szkolenia umożliwił uczestniczącym efektywne doskonalenie umiejętności w zakresie planowania i implementowania aplikacji na platformie JEE…
Zobacz PDF
UHC
quote

UHC

Waldemar Grudzień
Trener (...) wykazał się dużym profesjonalizmem, wiedzą merytoryczną oraz umiejętnościami przekazywania wiedzy, dowodząc, że warto korzystać z usług firmy Sages w przyszłości.
Zobacz PDF
GG Network
quote

GG Network

Grzegorz Machniewski
Konsultanci firmy Sages wykazali się dużym doświadczeniem i kompetencjami w omawianych zagadnieniach.
Zobacz PDF
Aegon
quote

Aegon

Piotr Cyburski
Duży nacisk w omawianych zagadnieniach połozony był na ich praktyczne zastosowanie.
Zobacz PDF
Bank Zachodni WBK
quote

Bank Zachodni WBK

Paweł Mazurek
Szkolenia prowadzone przez Sages (...) charakteryzują się wyjatkową rzetelnością, fachowością, szeroko pojętym profesjonalizmem oraz wyczuleniem na indywidualne potrzeby Klienta.
Zobacz PDF
Softnet
quote

Softnet

Andrzej Data
Na podkreślenie załuguje fakt profesjonalnego zebrania informacji o naszych potrzebach, bardzo elastyczny dobór programu szkolenia i jego formy…
Zobacz PDF
Lasy Państwowe
quote

Lasy Państwowe

Mariusz Dobrowolski
(...) prowadzący wykazali niezwykle wysoki poziom wiedzy, zarówno merytorycznej jak i praktycznej oraz umiejętność przekazywania wiedzy.
Zobacz PDF
Commercial Union - Aviva
quote

Commercial Union - Aviva

Piotr Maślany
Wybór tej firmy szkoleniowej podyktowany był ich możliwościami elastycznego dostosowania programu szkolenia do naszych specyficznych potrzeb.
Zobacz PDF
Centralny Zarząd Służby Więziennej
quote

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Andrzej Pawlak
Prowadzący zaprezentował dużą elastyczność w trakcie kursu, dostosowując jego zakres do dookreślonych w trakcie kursu potrzeb.
Zobacz PDF
ABB
quote

ABB

Piotr Ciechanowski
Prowadzący był bardzo dobrze przygotowany merytorycznie i chętnie pomagał w wykonywaniu ćwiczeń.
Zobacz PDF
Pentacomp
quote

Pentacomp

Jerzy Chrząszcz
Szkolenie zostało profesjonalnie przeprowadzone i uzyskało wysokie oceny uczestników.
Zobacz PDF
Netfa
quote

Netfa

Mariola Majchrak
Nasi pracownicy wysoko ocenili szkolenia zarówno za poziom merytoryczny wykładów i warsztatów jak i za profesjonalnie opracowane materiały szkoleniowe.
Zobacz PDF
Metrosoft
quote

Metrosoft

Mateusz Dejerski
Mam zatem przyjemność zarekomendować usługi firmy Sages sp. z o.o. wszystkim podmiotom poszukującym wsparcia z zakresu testów bezpieczeństwa.
Zobacz PDF
JPEMBEDDED
quote

JPEMBEDDED

Jan Mazan
Szkolenia zostały przeprowadzone profesjonalnie - zgodnie z wcześniej ustalonym zakresem. (..) Trenerzy wykazali się świetną znajomością tematu, organizacją i zaangażowaniem podczas prowadzenia zajęć.
Zobacz PDF
ZETO Software
quote

ZETO Software

Agnieszka Władzińska
Współpracę oceniamy bardzo dobrze, a wyniki wywiadu w postaci precyzyjnych czynności zaradczych zostały wpisane do listy celów firmy ZETO Software na 2019 rok. (...) wnioski uzyskane przez trenera przełożyły się na zdefiniowane mierzalnych celów firmy.
Zobacz PDF
HID Global
quote

HID Global

Gabriel Jatczak
Firma Sages Sp. z o. o. w pełni realizuje podjęte projekty z absolutnym zaangażowaniem oraz elastycznością. Życzliwe i otwarte nastawienie pracowników do wymagań klienta zachęca do kontynuowania współpracy.
Zobacz PDF
Solet
quote

Solet

Paweł Rafalski
Uczestnicy bootcampu nabyli kompetencje pozwalające na rozwiązywanie szerokiego spektrum problemów z obszarów Data Science. (..) Rekomendujemy firmę Sages, jako godnego zaufania dostawcę usług szkoleniowych.
Zobacz PDF
Jamf Software Poland
quote

Jamf Software Poland

Wojciech Piotrowiak
Firma Sages w pełni realizuje projekty, w które się angażuje, wykazując się profesjonalizmem, elastycznością oraz życzliwym podejściem do wymagań i oczekiwań Klienta.
Zobacz PDF