Referencje

Nasi konsultanci szkolili lub doradzali w wielu firmach, głównie z sektora finansowego, ubezpieczeniowego oraz w firmach wytwarzających oprogramowanie. Większość klientów, którzy mieli okazje skorzystać z naszych usług wraca do nas często.

Poniżej załączamy listę wybranych klientów oraz referencje na usługi szkoleniowe. Chroniąc interesy naszych klientów nie podajemy do publicznej wiadomości zleceniodawców innych usług np. audytu bezpieczeństwa. Podczas zamawiania usługi jesteśmy otwarci na prezentację listy firm które wyraziły na to zgodę.
Zapraszamy do kontaktu.

Alior Bank Spółka Akcyjna

Artur Zakrzewski

Życzliwe i otwarte nastawienie pracowników do wymagań klienta zachęcają do kontynuowania współpracy.

Grupa OLX sp. z o.o.

Uczestnicy szkolenia

Materiały szkoleniowe, przykłady i zadania użyte podczas szkolenia były interesujące i nastawione na praktyczne wykorzystanie.

Alior Bank Spółka Akcyjna

Michał Nowicki

Firma Sages Sp. z o.o. w pełni realizuje podjęte projekty z absolutnym zaangażowaniem i elastycznością.

IdeaSystems Sp. z o.o.

Bartosz Kotlarski

Szkolenia przez Sages zostały zrealizowane z należytą starannością.

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Barbara Jamróz

Praca trenerów w trakcie szkolenia, ich przygotowanie i zaangażowanie oraz sposób przekazywania wiedzy zostały wysoko ocenione przez uczestników (...).

Bank Zachodni WBK

Marek Juszczak

Szkolenie pod względem poruszanych zagadnień, stopnia realizacji, czasu trwania oraz proporcji teorii do ćwiczeń otrzymało ocenę 97,92%.

Lufthansa Systems Poland

Hristina Djondjorova-Kotecka

Usługa szkoleniowa (...) została przygotowana z najwyższą starannością w oparciu o precyzyjne zbadanie potrzeb szkoleniowych naszych pracowników…

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Arkadiusz Nowak

Efekt końcowy przedsięwzięcia został z powodzeniem wdrożony w Służbie Więziennej i pozwolił na znaczne usprawnienie jej pracy zespołu deweloperskiego SW.

Rankomat

Ziemowit Buchalski

Całokształt przebiegu współpracy przy realizacji usługi oceniamy wysoko. Z przyjemnością rekomendujemy firmę Sages sp. z o.o. jako wykonawcę usługi z zakresu testów bezpieczeństwa.

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Jolanta Baran

Szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym.

BLSTREAM Sp. z o.o.

Luiza Kwadrys

Szkolenia odznaczały się odpowiednim przygotowaniem. Ich zakres merytoryczny oraz praktyczny odpowiadał naszym oczekiwaniom.

Sii Sp. z o.o.

Karolina Radziemska

Sposób przeprowadzenia zajęć oraz treść poruszanych zagadnień w pełni zostały dostosowane do potrzeb grupy.

SMT Software Services S.A.

Aleksandra Bożyńska

Dotychczasowa współpraca z firmą Sages Sp. z o.o. w odniesieniu do obszarów szkoleniowych jak i handlowych - zachęca do utrzymywania dalszych kontaktów biznesowych.

Samsung Electronics Polska

Teresa Muranowicz

Doświadczenie, elastyczne podejście oraz wysoki poziom umiejętności prezentowanych przez pracowników Sages Sp. z o.o. pozwala mi z całkowitym przekonaniem polecić firmę jako godnego wykonawcę, świadczącego usługi szkoleniowe na najwyższym poziomie.

Orange Polska S.A.

Krzysztof Majewski

Podczas przygotowywania szkolenia, trener (...) zwracał szczególną uwagę na to, by osiągnąć realny efekt podniesienia kompetencji.

Objectivity Bespoke Software Specialists Sp. z o.o.

Jolanta Baran

Szkolenie zostało poprzedzone wnikliwą analizą potrzeb, a zrealizowany program uwzględniał oczekiwania uczestników.

Delphi Poland S.A.

Magdalena Krzywda

Całokształt przebiegu dotychczasowej współpracy pozwala nam postrzegać firmę Sages, jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta.

Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.

Damian Kordyla

Było to kolejne szkolenie zrealizowane zgodnie z naszymi oczekiwaniami. (...) Uczetsnicy szkolenia ocenili prowadzącego na poziomie 100%, a samo szkolenie wraz z materiałami na poziomie 98%.

Warta S.A.

Piotr Markiewicz

Przygotowanie prowadzącego do zajęć oraz otwarta postawa w zakresie dzielenia się praktyczną wiedzą zasługuje na podziękowanie i pochwałę. (...) Dodatkowo w jednym z toczących się projketów wdrożyliśmy część rozwiązań ze szkolenia…

Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.

Justyna Wajs-Jakimczyk

Na uwagę zasługuje zaangażowanie, pełne wsparcie, otwartość na nowe rozwiązania i wiedza z zakresu prowadzonych projektów szkoleniowych…

Centralny Ośrodek Informatyki

Joanna Majewska

Uczestnicy są pod wrażeniem wiedzy i umiejętności szkoleniowych prowadzącego.

Lufthansa Systems Poland

Rafał Ellert

... szkolenie oraz prowadzący je trener otrzymali bardzo wysokie noty.

Warta S.A.

Piotr Markiewicz

Zakres merytoryczny oraz praktyczny zrealizowanych szkoleń odpowiadał w pełni naszym oczekiwaniom.

Polska Agencja Prasowa

Norbert Mińkowski

W wyniku przeprowadzonych szkoleń uczestnicy podnieśli znacząco swoje kompetencje zawodowe.

Gtech Poland

Monika Majszczyk-Rudy

Prowadzący szkolenia udowodnili, że posiadają gruntowne specjalistyczne przygotowanie poparte doświadczeniem zawodowym.

Comarch S.A.

Wojciech Czerpak

Wszystkie etapy szkolenia prezentowały wysoki poziom merytoryczny.

Samsung Electronics Polska

Magdalena Rudnicka

Średnia ocena szkolenia, materiałów oraz Trenera to 95,29%.

Future Processing

Anna Pater-Czaja

Szkolenia zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem i z należytą starannością, a prowadzący szkolenie wykazał się wysokim poziomem kompetencji w omawianych technologiach.

Societe Generale

Tomasz Łapczyński

Dedykowani konsultanci wykazali się profesjonalnym podejściem do problemów, wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, a przede wszystkim dużą praktyką, widoczną w codziennej pracy.

Allegro Group

Łukasz Nowakowski

Usługa poprzedzona była analizą, uwzględniała potrzeby i specyfikę projektów realizowanych przez naszą firmę a także odmienne potrzeby pracowników technicznych i biznesowych.

New Vision

Andrzej Zińczuk

Za każdym razem szkolenia odznaczały się odpowiednim przygotowaniem, dogłębną znajomością tematyki szkolenia oraz wysokim zaangażowaniem osób je realizujących.

Compass

Jerzy Huczek

Zamówione usługi zostały zrealizowane na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, konsultanci wykazali się dużym zaangażowaniem i oczekiwaną przez nas wiedzą, praktycznym doświadczeniem w omawianych technologiach…

Bazy i Systemy Bankowe

Izabela Rabacha

Wysoki poziom merytoryczny szkolenia umożliwił uczestniczącym efektywne doskonalenie umiejętności w zakresie planowania i implementowania aplikacji na platformie JEE…

REC Solutions

Paweł Król

Rzetelnie opracowane materiały szkoleniowe oraz ekspercka wiedza prowadzącego umożliwiły zdobycie umiejętności, które ułatwiły zespołowi projektowemu samodzielną realizację zleconych zadań programistycznych.

UHC

Waldemar Grudzień

Trener (...) wykazał się dużym profesjonalizmem, wiedzą merytoryczną oraz umiejętnościami przekazywania wiedzy, dowodząc, że warto korzystać z usług firmy Sages w przyszłości.

GG

Grzegorz Machniewski

Konsultanci firmy Sages wykazali się dużym doświadczeniem i kompetencjami w omawianych zagadnieniach.

Bank Zachodni WBK

Paweł Mazurek

Szkolenia prowadzone przez Sages (...) charakteryzują się wyjatkową rzetelnością, fachowością, szeroko pojętym profesjonalizmem oraz wyczuleniem na indywidualne potrzeby Klienta.

Aegon

Piotr Cyburski

Duży nacisk w omawianych zagadnieniach połozony był na ich praktyczne zastosowanie.

Softnet

Andrzej Data

Na podkreślenie załuguje fakt profesjonalnego zebrania informacji o naszych potrzebach, bardzo elastyczny dobór programu szkolenia i jego formy…

Lasy Państwowe

Mariusz Dobrowolski

(...) prowadzący wykazali niezwykle wysoki poziom wiedzy, zarówno merytorycznej jak i praktycznej oraz umiejętność przekazywania wiedzy.

Commercial Union - Aviva

Piotr Maślany

Wybór tej firmy szkoleniowej podyktowany był ich możliwościami elastycznego dostosowania programu szkolenia do naszych specyficznych potrzeb.

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Andrzej Pawlak

Prowadzący zaprezentował dużą elastyczność w trakcie kursu, dostosowując jego zakres do dookreślonych w trakcie kursu potrzeb.

ABB

Piotr Ciechanowski

Prowadzący był bardzo dobrze przygotowany merytorycznie i chętnie pomagał w wykonywaniu ćwiczeń.

Pentacomp

Jerzy Chrząszcz

Szkolenie zostało profesjonalnie przeprowadzone i uzyskało wysokie oceny uczestników.

Netfa

Mariola Majchrak

Nasi pracownicy wysoko ocenili szkolenia zarówno za poziom merytoryczny wykładów i warsztatów jak i za profesjonalnie opracowane materiały szkoleniowe.

Metrosoft

Mateusz Dejerski

Mam zatem przyjemność zarekomendować usługi firmy Sages sp. z o.o. wszystkim podmiotom poszukującym wsparcia z zakresu testów bezpieczeństwa.

JPEMBEDDED

Jan Mazan

Szkolenia zostały przeprowadzone profesjonalnie - zgodnie z wcześniej ustalonym zakresem. (..) Trenerzy wykazali się świetną znajomością tematu, organizacją i zaangażowaniem podczas prowadzenia zajęć.

ZETO Software

Agnieszka Władzińska

Współpracę oceniamy bardzo dobrze, a wyniki wywiadu w postaci precyzyjnych czynności zaradczych zostały wpisane do listy celów firmy ZETO Software na 2019 rok. (...) wnioski uzyskane przez trenera przełożyły się na zdefiniowane mierzalnych celów firmy.

HID Global

Gabriel Jatczak

Firma Sages Sp. z o. o. w pełni realizuje podjęte projekty z absolutnym zaangażowaniem oraz elastycznością. Życzliwe i otwarte nastawienie pracowników do wymagań klienta zachęca do kontynuowania współpracy.

Solet

Paweł Rafalski

Uczestnicy bootcampu nabyli kompetencje pozwalające na rozwiązywanie szerokiego spektrum problemów z obszarów Data Science. (..) Rekomendujemy firmę Sages, jako godnego zaufania dostawcę usług szkoleniowych.

Jamf Software Poland

Wojciech Piotrowiak

Firma Sages w pełni realizuje projekty, w które się angażuje, wykazując się profesjonalizmem, elastycznością oraz życzliwym podejściem do wymagań i oczekiwań Klienta.

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.