Zarządzanie Projektami IT

LICZBA DNI: 2 (16h)

KOD KURSU: PM/ITPM

Powiadom
o kolejnych terminach

# projects

Autor szkolenia:
Łukasz Łosin

O szkoleniu

DLA KOGO?

Szkolenie adresowane jest do przyszłych i obecnych kirowników projektów, team leaderów oraz inżynierów, którzy planują rozwój swojej kariery w kierunku zarządzania projektami

Zainteresowane szkoleniem powinny być również osoby chcace bliżej poznać problematykę zarządzania projektami - kierownicy zespołów, archiotekci, marketingowycy, itd

WYMAGANIA

Uczestnicy powinni mieć ogólne pojęcie na temat procesu wytwarzania oprogramowania

ZALETY

Mocną stroną tego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne podejście do tematyki zarządzania projektami informatycznymi biorące pod uwagę aktualne trendy w projektach realizowanych zarówno w dużych jak i średniej wielkości firmach

Istotnym jest praktyczny charakter poznawanych zagadnień oraz technik wykorzystania dostępnych i sprawdzonych narzędzi do zarządzania projektem

Cele szkolenia

Kompleksowe wprowadzenie do zarządzania projektami IT metodyką waterfall oraz zwinnie

Poznanie technik i pojęć z zakresu zarządzania projektami oraz jego podstawy teoretyczne

Omówienie roli kierownika projektu informatycznego oraz poszczególnych członków zespołu projektowego w ogólnym kierowaniu takim projektem

Program

 • Różnice między projektem zwinnym a kaskadowym
 • Kiedy stosować podejście zwinne, a kiedy kaskadowe?
 • Zalety i wady każdego z podejść
 • Jak wykorzystać elementy zarządzania projektem do zwiększenia efektywności, zmniejszenia ryzyka, podniesienia elastyczności projektów
 • Pojęcia: projekt, program, portfel
 • Potrójne ograniczenie: czas, budżet, zakres
 • Cykle życia projektów IT
 • Kompetencje i umiejętności kierownika projektu
 • Inicjacja projektu - utworzenie dokumentu PID
 • Opracowanie celów projektu zgodnie z zasadą SMART i POTI
 • Deklaracja zakresu
 • Analiza środowiska i udziałowców
 • Identyfikacja interesariuszy i analiza wymagań
 • Ocena opłacalności
 • Uzasadnienie biznesowe projektu
 • Określanie sponsora projektu
 • Opracowanie karty projektu
 • Wyznaczanie kierownika projektu
 • Tworzenie zespołu projektowego
 • Opracowanie Dokumentacji Inicjującej Projekt - ćwiczenie
 • Planowanie
  • Cele i definicje
  • Omówienie Struktury podziału pracy (Work Breakdown Structure)
  • Tworzenie harmonogramu
  • Wykorzystanie narzędzi wspierających tworzenie harmonogramu
 • Techniki i metody opracowywania harmonogramów
  • Diagramy sieciowe i wyznaczenie ścieżki krytycznej
  • Wykres Gantta i wyznaczenie kamieni milowych
  • Szacowanie techniką PERT
  • Planowanie i bilansowanie zasobów
  • Histogramy wykorzystania i bilansowania zasobów
  • Zespół projektowy - macierz odpowiedzialności (ról i obowiązków)
  • Wykorzystanie narzędzi do tworzenia wykresów Gantta, szacowania i bilansowania zasobów - ćwiczenia
 • Techniki zarządzania ryzykiem
  • Identyfikacja ryzyk projektowych - ćwiczenia
  • Ocena zagrożeń i szans
  • Techniki szacowania prawdopodobieństwa ryzyk - ćwiczenia
  • Planowanie reakcji na ryzyko
 • Komunikacja w zespole projektowym
  • Planowanie komunikacji
  • Dopasowanie metod komunikacji do zespołu i projektu
 • Rola kierownika projektu w fazie projektowania
 • Projektowanie wstępne
 • Prototypowanie
 • Dokumentacja specyfikacji technicznej
 • Techniki i narzędzia projektowania
 • Kluczowe decyzje projektowe
 • Przegląd i akceptacja klienta
 • Rola kierownika oraz kierowanie zespołem na etapie budowy
 • Monitorowanie realizacji projektu
 • Pojęcie wartości wypracowanej
 • Utrzymanie kontroli nad projektem
 • Metody „kompresji” czasu trwania projektu
 • Raportowanie postępów
 • Ocena i monitorowanie wykonania zakresu projektu:
 • Analiza trendu kamieni milowych
 • Ocena wpływu zmian na zdefiniowane kamienie milowe
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy
 • Zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy.
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Inspekcja, testowanie i akceptacja systemu
 • Szkolenia dla końcowych użytkowników
 • Uruchomienie systemu
 • Weryfikacja i akceptacja klienta
 • Poprawne i skuteczne zamknięcie projektu IT
 • Zamknięcie administracyjne i zamknięcie kontraktów
 • Przekazanie systemu po zamknięciu projektu
 • Podstawowe założenia dla prowadzenia projektu w Scrum
 • Wartości w Scrum
 • Zdarzenia w Scrum
 • Artefakty w Scrum
 • Role, zadania, odpowiedzialność w Scrum
 • Zalety prowadzenia projektu zwinnie
 • Techniki i narzędzia stosowane w projektach zwinnych
 • Podejście Lean Startup
 • Co może wypływać na motywację zespołu?
 • Jak wykorzystać techniki i narzędzia do lepszego zarządzania zespołem

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.