Zarządzanie Projektami IT

2350 PLN+23% VAT (2890 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:PM/ITPM

Poziom zaawansowania:
projects

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

7 marzec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Marcin Kubecki

Cena:

2350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Warszawa
Warszawa

Termin:

16 maj
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Marcin Kubecki

Cena:

2350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Zarządzanie Projektami IT

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie Zarządzanie Projektami IT adresowane jest do przyszłych i obecnych kierowników projektów, team leaderów oraz inżynierów, którzy planują rozwój swojej kariery w kierunku zarządzania projektami
 • Zainteresowane szkoleniem powinny być również osoby chcące poznać bliżej problematykę zarządzania projektami - kierownicy zespołów, architekci, marketingowcy, itd.

Wymagania

 • Uczestnicy powinni mieć ogólne pojęcie na temat procesu wytwarzania oprogramowania

Zalety

 • Mocną stroną szkolenia Zarządzanie Projektami IT jest kompleksowe i praktyczne podejście do tematyki zarządzania projektami informatycznymi, biorące pod uwagę aktualne trendy w realizowanych projektach, zarówno w dużych jak i średniej wielkości firmach
 • Istotnym jest praktyczny charakter poznawanych zagadnień oraz technik wykorzystania dostępnych i sprawdzonych narzędzi do zarządzania projektami

Cele szkolenia

 • Kompleksowe wprowadzenie do zarządzania projektami IT metodyką waterfall oraz zwinnie
 • Zdobycie podstaw teoretycznych oraz poznanie podstawowych pojęć i technik z zakresu zarządzania projektami
 • Omówienie roli kierownika projektu informatycznego oraz poszczególnych członków zespołu projektowego

Program

Jakie podejście do zarządzania projektem wybrać - kaskadowe czy zwinne?

 • Różnice między projektem zwinnym a kaskadowym
 • Kiedy stosować podejście zwinne, a kiedy kaskadowe?
 • Zalety i wady każdego z podejść
 • Jak wykorzystać elementy zarządzania projektem do zwiększenia efektywności, zmniejszenia ryzyka, podniesienia elastyczności projektów

Podstawowe pojęcia i definicje w zarządzaniu projektami kaskadowymi IT

 • Pojęcia: projekt, program, portfel
 • Potrójne ograniczenie: czas, budżet, zakres
 • Cykle życia projektów IT
 • Kompetencje i umiejętności kierownika projektu

Inicjowanie projektu

 • Inicjacja projektu - utworzenie dokumentu PID
 • Opracowanie celów projektu zgodnie z zasadą SMART i POTI
 • Deklaracja zakresu
 • Analiza środowiska i udziałowców
 • Identyfikacja interesariuszy i analiza wymagań
 • Ocena opłacalności
 • Uzasadnienie biznesowe projektu
 • Określanie sponsora projektu
 • Opracowanie karty projektu
 • Wyznaczanie kierownika projektu
 • Tworzenie zespołu projektowego
 • Opracowanie Dokumentacji Inicjującej Projekt - ćwiczenie

Faza planowania

 • Planowanie
 • Techniki i metody opracowywania harmonogramów
 • Techniki zarządzania ryzykiem
 • Komunikacja w zespole projektowym

Faza projektowania

 • Rola kierownika projektu w fazie projektowania
 • Projektowanie wstępne
 • Prototypowanie
 • Dokumentacja specyfikacji technicznej
 • Techniki i narzędzia projektowania
 • Kluczowe decyzje projektowe
 • Przegląd i akceptacja klienta

Faza budowy - developmentu

 • Rola kierownika oraz kierowanie zespołem na etapie budowy
 • Monitorowanie realizacji projektu
 • Pojęcie wartości wypracowanej
 • Utrzymanie kontroli nad projektem
 • Metody „kompresji” czasu trwania projektu
 • Raportowanie postępów
 • Ocena i monitorowanie wykonania zakresu projektu
 • Analiza trendu kamieni milowych
 • Ocena wpływu zmian na zdefiniowane kamienie milowe
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy
 • Zarządzanie ryzykiem

Faza wdrożenia

 • Inspekcja, testowanie i akceptacja systemu
 • Szkolenia dla końcowych użytkowników
 • Uruchomienie systemu
 • Weryfikacja i akceptacja klienta

Faza zamknięcia

 • Poprawne i skuteczne zamknięcie projektu IT
 • Zamknięcie administracyjne i zamknięcie kontraktów
 • Przekazanie systemu po zamknięciu projektu

Jak prowadzić projekt zwinnie

 • Podstawowe założenia dla prowadzenia projektu w Scrum
 • Wartości w Scrum
 • Zdarzenia w Scrum
 • Artefakty w Scrum
 • Role, zadania, odpowiedzialność w Scrum
 • Zalety prowadzenia projektu zwinnie
 • Techniki i narzędzia stosowane w projektach zwinnych
 • Podejście Lean Startup

Zarządzanie i motywowanie zespołu

 • Co może wypływać na motywację zespołu?
 • Jak wykorzystać techniki i narzędzia do lepszego zarządzania zespołem

Podobne szkolenia