Trwają zapisy do grupy

Project Portfolio Management - budowa i zarządzanie portfelem projektów

W trakcie tego szkolenia uczestnicy nauczą się planowania i realizacji projektów, w oparciu o metodę SCRUM. Dowiedzą się również, jak stworzyć idealny portfel projektów.

2150 PLN+23% VAT (2644 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:PM/PPM

portfolio

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

5 września
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener Sages

Cena:

2150 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

20 lutego
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

2150 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Forma szkolenia

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne?

Dostępne terminy

Interesują Cię inne terminy?

Project Portfolio Management - budowa i zarządzanie portfelem projektów

Cele szkolenia

 • Zapoznanie z techniką planowania i realizacji przedsięwzięć w oparciu o metodę SCRUM
 • Wdrożenie portfela projektów jako nowoczesny trend w zarządzaniu i zapotrzebowaniu na narzędzia podnoszące efektywność organizacyjną przedsiębiorstwa
 • Uświadomienie efektu synergii jaki daje kompleksowe podejście do zarządzania projektami jako całością a nie odosobnionymi przedsięwzięciami w organizacji

Dla kogo?

 • Szkolenie "Project Portfolio Management - budowa i zarządzanie portfelem projektów" skierowane jest do kadry zarządzającej, program managerów, portfolio managerów, osób zaangażowanych we wdrożenie portfela projektów w organizacjach

Zalety

 • Zapoznanie z aktualnymi tendencjami i trendami w zakresie zarządzania portfelem projektów i programów
 • Zdobycie wiedzy na temat budowy PMO (Biura Zarządzania Projektami) oraz procesów zarządczych
 • Poznanie najważniejszych faz cyklu zarządzania portfelem projektów, ról osób ich odpowiedzialności i uprawnień w każdej z faz
 • Poznanie praktyk i dobrych wzorców wdrożenia i realizacji portfela projektów w jednostkach administracji publicznej
 • Identyfikowanie strategii organizacji, opracowywanie celów, wskaźników oceny portfela projektów
 • Stworzenia własnego portfela projektów
 • Uświadomienie sobie roli PMO i procesów zarządzania portfelem projektów w sprawnej koordynacji portfela i ich wpływu na podniesienie efektywności organizacji

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Kilka definicji zarządzania portfelem projektów

 • Portfel projektów, organizacja projektowa, projekt, program
 • Charakterystyka portfela projektów; rodzaje portfeli projektów
 • Identyfikacja Projektów

Program projektów - światowe standardy i praktyka

 • Budowa programu
 • Zarządzanie programem
 • Procesy programu (Procesy inicjowania, Procesy planowania, Procesy realizacji, Procesy monitorowania i kontroli, Procesy zamykania)

Strategia organizacji a portfel projektów

 • Cele strategiczne
 • Cele operacyjne

Budowa zespołu Zarządzania Portfelem Projektów (PMO)

 • Struktura i miejsce PMO w organizacji
 • Standardy i praktyka budowy PMO

Procesy zarządzania portfelem projektów

 • Identyfikacja
 • Kategoryzacja
 • Ocena
 • Selekcja
 • Priorytetyzacja
 • Równoważenie portfela
 • Autoryzacja
 • Okresowy przegląd portfela i raportowanie
 • Zmiana strategiczna
 • Ustalanie priorytetów
 • Aktywa portfela

Skonsolidowanie wiedzy

Autorem szkolenia jest Martin Daliga

Dr inż. Martin Daliga, absolwent MBA i ekspert w zakresie inżynierii wymagań, analizy biznesowej, zarządzania procesami biznesowymi w obszarze Lean Six-Sigma, Product Owner i SCRUM Master dla wielu inicjatyw projektowych, jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami (ponad 200-osobowymi) realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 30 mln zł.…