Project Portfolio Management - budowa i zarządzanie portfelem projektów

2350 PLN+23% VAT (2890 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:PM/PPM

Poziom zaawansowania:
portfolio

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

18 kwiecień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener Sages

Cena:

2350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

4 lipiec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

2350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

17 październik
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

2350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Project Portfolio Management - budowa i zarządzanie portfelem projektów

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie "Project Portfolio Management - budowa i zarządzanie portfelem projektów" skierowane jest do kadry zarządzającej, program managerów, portfolio managerów, osób zaangażowanych we wdrożenie portfela projektów w organizacjach

Zalety

 • Zapoznanie z aktualnymi tendencjami i trendami w zakresie zarządzania portfelem projektów i programów
 • Zdobycie wiedzy na temat budowy PMO (Biura Zarządzania Projektami) oraz procesów zarządczych
 • Poznanie najważniejszych faz cyklu zarządzania portfelem projektów, ról osób ich odpowiedzialności i uprawnień w każdej z faz
 • Poznanie praktyk i dobrych wzorców wdrożenia i realizacji portfela projektów w jednostkach administracji publicznej
 • Identyfikowanie strategii organizacji, opracowywanie celów, wskaźników oceny portfela projektów
 • Stworzenia własnego portfela projektów
 • Uświadomienie sobie roli PMO i procesów zarządzania portfelem projektów w sprawnej koordynacji portfela i ich wpływu na podniesienie efektywności organizacji

Cele szkolenia

 • Zapoznanie z techniką planowania i realizacji przedsięwzięć w oparciu o metodę SCRUM
 • Wdrożenie portfela projektów jako nowoczesny trend w zarządzaniu i zapotrzebowaniu na narzędzia podnoszące efektywność organizacyjną przedsiębiorstwa
 • Uświadomienie efektu synergii jaki daje kompleksowe podejście do zarządzania projektami jako całością a nie odosobnionymi przedsięwzięciami w organizacji

Program

Kilka definicji zarządzania portfelem projektów

 • Portfel projektów, organizacja projektowa, projekt, program
 • Charakterystyka portfela projektów; rodzaje portfeli projektów
 • Identyfikacja Projektów

Program projektów - światowe standardy i praktyka

 • Budowa programu
 • Zarządzanie programem
 • Procesy programu (Procesy inicjowania, Procesy planowania, Procesy realizacji, Procesy monitorowania i kontroli, Procesy zamykania)

Strategia organizacji a portfel projektów

 • Cele strategiczne
 • Cele operacyjne

Budowa zespołu Zarządzania Portfelem Projektów (PMO)

 • Struktura i miejsce PMO w organizacji
 • Standardy i praktyka budowy PMO

Procesy zarządzania portfelem projektów

 • Identyfikacja
 • Kategoryzacja
 • Ocena
 • Selekcja
 • Priorytetyzacja
 • Równoważenie portfela
 • Autoryzacja
 • Okresowy przegląd portfela i raportowanie
 • Zmiana strategiczna
 • Ustalanie priorytetów
 • Aktywa portfela

Skonsolidowanie wiedzy

Podobne szkolenia