Zarządzanie portfelem inicjatyw biznesowych - holistyczne spojrzenie na zmiany w IT

LICZBA DNI: 2 (16h)

KOD KURSU: ZPIB

POZIOM SZKOLENIA:

# business

# portfolio

Najbliższy termin:

27 maja 2021

1950 PLN netto + 23% VAT

Jeszcze 8 miejsc w tej cenie.

 • stacjonarne
 • zdalne

STACJONARNE

W CENIE

 • 2 dni pracy z trenerem
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

ZDALNE

W CENIE

 • 2 dni pracy z trenerem na żywo online
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Czy wiesz, że możesz uzyskać nawet do 100% dofinansowania na szkolenie? Dowiedz się jak »

Oferta dla firm

Dostosuj zakres, czas i miejsce szkolenia do potrzeb Twojego zespołu. Uzyskaj indywidualną wycenę szkolenia dla grupy.

Weź udział w szkoleniu

Termin

Lokalizacja

Cena / os

27

maja

Warszawa,

Kraków,

Łódź,

Wrocław,

Gdańsk,

Poznań,

Zdalne,

1950 PLN netto
+ 23% VAT

Termin

27

maja

Lokalizacja

Warszawa,

Kraków,

Łódź,

Wrocław,

Gdańsk,

Poznań,

Zdalne,

Cena / os

1950 PLNnetto
+ 23% VAT

Powiadom
o kolejnych terminach

O szkoleniu

DLA KOGO?

Menedżerowie odpowiedzialni za testowanie, rozwój oprogramowania i utrzymanie systemów IT

WYMAGANIA

ZALETY

Przedstawia techniki i narzędzia zarządzania portfelem projektów, które pozwolą na budowę portfela projektów w organizacjach z punktu widzenia celów biznesowych

Zastosowanie zasad efektywnego wyboru i skutecznej realizacji zbioru projektów

Zastosowania w praktyce łączenia odpowiedzialności biznesowej z projektową

Tworzenia i zarządzania inicjatyw projektowych i lepszej ich integracji

Przedstawienie procesów zarządzania projektami, programami i portfelem projektów w kontekście organizacji

Poznanie roli Biura Zarządzania Portfelem i umiejętność wyboru zakresu usług, które powinny być świadczone w organizacji przez PMO

Omówienie problemów i wyzwań związanych wdrożeniem procesu Zarządzania Portfelem Projektów i Biura Zarządzania Portfelem w organizacji

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teorią i praktyką zarządzania portfelem inicjatyw prowadzonych w warunkach niepewności i wdrożenia zasad optymalizacji procesów IT, tak aby finalnie sprostać oczekiwaniom użytkowników końcowych

W szczególności uczestnicy nauczą się zarządzać portfelem łącząc podejście klasyczne i zwinne do zarządzania projektem lub programem transformacyjnych zmian IT

Przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z zarządzania projektami i procesami IT

Wypracowanie zasad i reguł pracy zespołowej poprzez czytelne zdefiniowanie odpowiedzialności i uprawnień decyzyjnych dla poszczególnych ról z zespole projektowym, programowym i portfela

Koncentracja na korzyściach i wymianie doświadczeń zmierzających do osiągnięcia zaplanowanych wyników efektywności, zwiększenia satysfakcji klientów, poprawy terminowości zaplanowanych działań

Nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać realizując projekty lub w nich uczestnicząc, ale również podejmować proaktywne działania optymalizacyjne wykorzystując świadomie równe techniki Agile do optymalizacji procesów

Zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy

Program

 • Procesy a projekty w organizacji IT
 • Rola zarządzania portfelem projektów w zarządzaniu firmą IT
 • Powiązanie portfela ze strategią organizacji
 • Plan Zarządzania Portfelem
 • Identyfikacja komponentów portfela
 • Wybór i wymiarowanie kryteriów oceny komponentów portfela
 • Priorytetyzacja projektów
 • Budowanie systemu metryk efektywności portfela
 • Przygotowanie
 • Kategoryzacja
 • Identyfikacja
 • Planowanie
 • Ocena
 • Selekcja
 • Priorytetyzacja
 • Równoważenie
 • Uruchamianie
 • Autoryzacja
 • Akceptacja
 • Kapitalizacja
 • Raportowanie
 • Przeglądanie
 • Nadzorowanie wykorzystania efektów projektów
 • Równoważenie i optymalizacja portfela projektów
 • Zarządzanie podażą i popytem - analiza zapotrzebowania i dostępności zasobów
 • Zarządzanie wartością portfela - analiza kosztów i korzyści projektowych
 • Zarządzanie ryzykiem portfela
 • Zarządzanie strategiczną zmianą
 • Monitorowanie zgodności celów projektów ze zgodnością celów biznesowych organizacji
 • Potrzeba zmian w filozofii zarządzania projektami?
 • Struktura i założenia projektu adaptacyjnego
 • Kiedy warto zarządzać adaptacyjnie z uwzględnieniem relacji biznesowych Klient - Dostawca
 • Podstawowe wartości adaptacyjne
 • Planowanie i kontrola
 • Wytwarzanie a zapewnienie zgodności z wymogami formalnymi
 • Progresywna redukcja ryzyka
 • Wytwarzanie wcześniejszych korzyści
 • Zasady i praktyki
 • Ramy strukturalne procesu adaptacyjnego
 • Faza 1: Tworzenie wizji
 • Faza 2: Planowanie adaptacyjne
 • Faza 3: Eksploracja
 • Faza 4: Adaptacja
 • Faza 5: Zamknięcie projektu
 • Praktyki adaptacyjne
 • Identyfikacja ograniczeń w projekcie
 • Planowanie w warunkach niepewności: plan iteracji, inkrementalne dostarczanie funkcjonalności
 • Planowanie zadań a planowanie funkcjonalności
 • Samoorganizacja i samodyscyplina zespołu projektowego
 • Rola kierownika w projektach zarządzanych adaptacyjnie
 • Budowanie kultury odpowiedzialności
 • Utrzymywanie niskiego koszt zmian
 • Zdolność zespołu do adaptacji

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.