Zarządzanie portfelem inicjatyw biznesowych - holistyczne spojrzenie na zmiany w IT

LICZBA DNI: 2 (16h)

KOD KURSU: ZPIB

POZIOM SZKOLENIA:

# business

# portfolio

Najbliższy termin:

12 października 2021

PROWADZI:

Martin Daliga

1950 PLN netto + 23% VAT

Jeszcze 8 miejsc w tej cenie.

 • stacjonarne
 • zdalne

STACJONARNE

W CENIE

 • 2 dni pracy z trenerem
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

ZDALNE

W CENIE

 • 2 dni pracy z trenerem na żywo online
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Czy wiesz, że możesz uzyskać nawet do 100% DOFINANSOWANIA na szkolenie? Napisz do nas »

Oferta dla firm

Dostosuj zakres, czas i miejsce szkolenia do potrzeb Twojego zespołu. Uzyskaj indywidualną wycenę szkolenia dla grupy.

Weź udział w szkoleniu

Termin

Lokalizacja

Trener

Cena / os

12

października

Warszawa,

Zdalne,

1950 PLN netto
+ 23% VAT

Termin

12

października

Lokalizacja

Warszawa,

Zdalne,

Trener

Cena / os

1950 PLNnetto
+ 23% VAT

Powiadom
o kolejnych terminach

O szkoleniu

DLA KOGO?

Menedżerowie odpowiedzialni za testowanie, rozwój oprogramowania i utrzymanie systemów IT

WYMAGANIA

ZALETY

Przedstawia techniki i narzędzia zarządzania portfelem projektów, które pozwolą na budowę portfela projektów w organizacjach z punktu widzenia celów biznesowych

Zastosowanie zasad efektywnego wyboru i skutecznej realizacji zbioru projektów

Zastosowania w praktyce łączenia odpowiedzialności biznesowej z projektową

Tworzenia i zarządzania inicjatyw projektowych i lepszej ich integracji

Przedstawienie procesów zarządzania projektami, programami i portfelem projektów w kontekście organizacji

Poznanie roli Biura Zarządzania Portfelem i umiejętność wyboru zakresu usług, które powinny być świadczone w organizacji przez PMO

Omówienie problemów i wyzwań związanych wdrożeniem procesu Zarządzania Portfelem Projektów i Biura Zarządzania Portfelem w organizacji

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teorią i praktyką zarządzania portfelem inicjatyw prowadzonych w warunkach niepewności i wdrożenia zasad optymalizacji procesów IT, tak aby finalnie sprostać oczekiwaniom użytkowników końcowych

W szczególności uczestnicy nauczą się zarządzać portfelem łącząc podejście klasyczne i zwinne do zarządzania projektem lub programem transformacyjnych zmian IT

Przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z zarządzania projektami i procesami IT

Wypracowanie zasad i reguł pracy zespołowej poprzez czytelne zdefiniowanie odpowiedzialności i uprawnień decyzyjnych dla poszczególnych ról z zespole projektowym, programowym i portfela

Koncentracja na korzyściach i wymianie doświadczeń zmierzających do osiągnięcia zaplanowanych wyników efektywności, zwiększenia satysfakcji klientów, poprawy terminowości zaplanowanych działań

Nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać realizując projekty lub w nich uczestnicząc, ale również podejmować proaktywne działania optymalizacyjne wykorzystując świadomie równe techniki Agile do optymalizacji procesów

Zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy

Program

 • Procesy a projekty w organizacji IT
 • Rola zarządzania portfelem projektów w zarządzaniu firmą IT
 • Powiązanie portfela ze strategią organizacji
 • Plan Zarządzania Portfelem
 • Identyfikacja komponentów portfela
 • Wybór i wymiarowanie kryteriów oceny komponentów portfela
 • Priorytetyzacja projektów
 • Budowanie systemu metryk efektywności portfela
 • Przygotowanie
 • Kategoryzacja
 • Identyfikacja
 • Planowanie
 • Ocena
 • Selekcja
 • Priorytetyzacja
 • Równoważenie
 • Uruchamianie
 • Autoryzacja
 • Akceptacja
 • Kapitalizacja
 • Raportowanie
 • Przeglądanie
 • Nadzorowanie wykorzystania efektów projektów
 • Równoważenie i optymalizacja portfela projektów
 • Zarządzanie podażą i popytem - analiza zapotrzebowania i dostępności zasobów
 • Zarządzanie wartością portfela - analiza kosztów i korzyści projektowych
 • Zarządzanie ryzykiem portfela
 • Zarządzanie strategiczną zmianą
 • Monitorowanie zgodności celów projektów ze zgodnością celów biznesowych organizacji
 • Potrzeba zmian w filozofii zarządzania projektami?
 • Struktura i założenia projektu adaptacyjnego
 • Kiedy warto zarządzać adaptacyjnie z uwzględnieniem relacji biznesowych Klient - Dostawca
 • Podstawowe wartości adaptacyjne
 • Planowanie i kontrola
 • Wytwarzanie a zapewnienie zgodności z wymogami formalnymi
 • Progresywna redukcja ryzyka
 • Wytwarzanie wcześniejszych korzyści
 • Zasady i praktyki
 • Ramy strukturalne procesu adaptacyjnego
 • Faza 1: Tworzenie wizji
 • Faza 2: Planowanie adaptacyjne
 • Faza 3: Eksploracja
 • Faza 4: Adaptacja
 • Faza 5: Zamknięcie projektu
 • Praktyki adaptacyjne
 • Identyfikacja ograniczeń w projekcie
 • Planowanie w warunkach niepewności: plan iteracji, inkrementalne dostarczanie funkcjonalności
 • Planowanie zadań a planowanie funkcjonalności
 • Samoorganizacja i samodyscyplina zespołu projektowego
 • Rola kierownika w projektach zarządzanych adaptacyjnie
 • Budowanie kultury odpowiedzialności
 • Utrzymywanie niskiego koszt zmian
 • Zdolność zespołu do adaptacji

Autor szkolenia:

Martin Daliga

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie informatyki. Wieloletni wykładowca oraz trener szkoleń związanych z testowaniem i zapewnianiem jakości oprogramowania. Jego zainteresowania naukowe to: techniki projektowania efektywnych testów, optymalizacja suit testowych, doskonalenie procesu testowego, testowanie mutacyjne, testowanie oparte na modelu, modele predykcji defektów. Współpracownik wielu firm w zakresie projektów R&D związanych z zapewnianiem jakości oprogramowania oraz analizy danych. Autor wielu artykułów oraz monografii z zakresu testowania, w tym: "Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia" (PWN 2015), "Thinking-Driven Testing. The Most Reasonable Approach to Quality Control" (Springer, 2018), "A Study Guide to the ISTQB Foundation Level 2018 Syllabus" (Springer, 2018). Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (współpraca nad międzynarodową normą ISO 29119 - Software Testing Standard) oraz Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych. Certyfikowany tester (ISTQB Full Advanced) oraz inżynier jakości oprogramowania (ASQ Certified Software Quality Engineer)

Najbliższe szkolenie poprowadzi:

Martin Daliga

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie informatyki. Wieloletni wykładowca oraz trener szkoleń związanych z testowaniem i zapewnianiem jakości oprogramowania. Jego zainteresowania naukowe to: techniki projektowania efektywnych testów, optymalizacja suit testowych, doskonalenie procesu testowego, testowanie mutacyjne, testowanie oparte na modelu, modele predykcji defektów. Współpracownik wielu firm w zakresie projektów R&D związanych z zapewnianiem jakości oprogramowania oraz analizy danych. Autor wielu artykułów oraz monografii z zakresu testowania, w tym: "Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia" (PWN 2015), "Thinking-Driven Testing. The Most Reasonable Approach to Quality Control" (Springer, 2018), "A Study Guide to the ISTQB Foundation Level 2018 Syllabus" (Springer, 2018). Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (współpraca nad międzynarodową normą ISO 29119 - Software Testing Standard) oraz Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych. Certyfikowany tester (ISTQB Full Advanced) oraz inżynier jakości oprogramowania (ASQ Certified Software Quality Engineer)

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.