Projektowanie innowacyjnych produktów i usług IT

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:PROJ/INNOW

Poziom zaawansowania:
service-designdesign-thinkingproduct-designinnovation

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Projektowanie innowacyjnych produktów i usług IT

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Menedżer IT
 • Product Owner
 • Product Menedżer

Zalety

 • Zadaniem wielu menadżerów jest prowadzenie innowacyjnych projektów i tworzenie coraz bardziej innowacyjnych produktów i usług. Obarczone jest to ryzykiem opóźnień, niewłaściwych założeń projektowych, a nawet porażki całego projektu gdy stworzymy niewłaściwy produkt czy usługę, z której klienci nie chcą korzystać
 • Z pomocą mogą przyjść nam wiedza i techniki stosowane od lat w wielu innowacyjnych organizacjach skondensowane w szkoleniu Projektowanie innowacyjnych produktów i usług. Zadaniem menadżera staję się taki ich dobór by wykorzystać je najskuteczniej niezależnie od metodyki projektowej
 • Na szkoleniu Projektowanie innowacyjnych produktów i usług dowiesz się jakie techniki i narzędzia możesz zastosować oraz poznasz przykłady sukcesów i przyczyny porażek produktów IT w Polsce
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Poznanie jak projektować i wytwarzać innowacyjny produkt i usługę
 • Poznanie jak stosuje się techniki Design Thinking/Service Design i User Experience w projektach nowych produktów i usług cyfrowych
 • Nauka minimalizowania ryzyka strat i porażki przy innowacyjnych projektach i produktach
 • Nauka wybierania strategii promocji nowych produktów i usług
 • Lepsze zrozumienie swoich klientów i użytkowników Twoich produktów
 • Zdobycie umiejętności szybkiego uczenia się czego potrzebuje rynek i klienci
 • Nauka tworzenia bardziej rentownych produktów przy zminimalizowanych kosztach i ryzyku
 • Poznanie jak wprowadzić elementy procesu projektowego w swoim projekcie

Program

Podstawowe metody projektowania i wytworzenia innowacyjnego produktu i usługi

 • Design Thinking, Service I Product Design, User Experience
 • Etapy pracy projektowej przy kreowaniu nowego produktu i usługi
 • Wybrane narzędzia i techniki wspierające proces
 • Jak zdefiniować grupę docelową klientów i ich potrzeby
 • Case study i ćwiczenia

Organizowanie pracy zespołu projektowego

 • Idealny skład zespołu projektowego
 • Dopasowanie metodyki pracy zespołu

Warsztat praktyczny tworzenia nowego - innowacyjnego produktu i usługi

 • Zaprojektujesz nowy innowacyjny produkt i usługę
 • Nauczysz się jak zminimalizować ryzyko porażki biznesowej walidując i testując pomysł z jego odbiorcami

Warsztat praktyczny doskonalenia istniejącej aplikacji, produktu i usługi

 • Nauczysz się jak znaleźć słabe strony już istniejącego produktu i usługi
 • Jakie techniki zastosować by stworzyć doskonalszą wersję produktu i usługi

Wykorzystanie zdobytej wiedzy w Twoich projektach

 • Omówimy metody i techniki pracy najlepsze dla Twojego zespołu i projektu

Podobne szkolenia