Umowy w IT z perspektywy zamawiającego

LICZBA DNI: 2 (16h)

KOD KURSU: IT/UMOWY

Powiadom
o kolejnych terminach

# it-contracts

# gdpr

O szkoleniu

DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów występujących po stronie zamawiającego w projektach IT, w szczególności dla wewnętrznych prawników, biura zakupów, kadry zarządzającej oraz wszystkich innych osób odpowiedzialnych za negocjowanie umów IT i zarządzanie umowami IT.

WYMAGANIA

Posiadanie podstawowej wiedzy / doświadczenia w zakresie projektów IT.

ZALETY

Cele szkolenia

Nabycie wiedzy i poznanie siatki pojęciowej w zakresie projektów i umów IT

Omówienie praktycznych zagadnień prawnych dotyczących umów na systemy informatyczne

Praktyczne przygotowanie do negocjowania umów IT z perspektywy zamawiającego

Przekazanie wiedzy na temat zabezpieczenia przez zamawiającego kluczowych ryzyk projektowych

Program

 • Specyfika projektów IT.
 • Przebieg projektu IT w podstawowych metodykach.
 • Rodzaje umów w IT.
 • Charakter prawny umów w IT.
 • Zobowiązania wykonawcy w zakresie zgodności z wymogami zamawiającego, np. AML, RODO, bezpieczeństwo, inne wymogi ustawowe (compliance).
 • Obowiązek współdziałania zamawiającego – uwarunkowania ustawowe a umowne.
 • Wymagania funkcjonalne systemu – rola analizy przedwdrożeniowej i projektu technicznego.
 • Infrastruktura techniczna (sprzęt).
 • Plan komunikacji – sprawne określenie zasad kontaktu między stronami, opis ról w projekcie.
 • Zarządzanie zmianą – zapewnienie elastyczności projektu poprzez ustalenie zasad wnioskowania i akceptowania zmian.
 • Kontrola personelu wykonawcy oraz podwykonawców.
 • Weryfikacja dostarczonego oprogramowania (testowanie, okresy stabilizacji).
 • Procedury odbioru.
 • Ryzyka związane z klauzulami odbiorowymi.
 • Modele wynagrodzenia (fixed price, T&M).
 • Potrącanie kar umownych z wynagrodzenia.
 • Ogólne zasady odpowiedzialności.
 • Rozszerzenie odpowiedzialności.
 • Limitowanie odpowiedzialności – kiedy zamawiający nie powinien stosować limitów?
 • Kary umowne – rodzaje, charakterystyka, cel.
 • Główne problemy z dochodzeniem odpowiedzialności od wykonawcy.
 • Treść zobowiązania gwarancyjnego.
 • Gwarancja a rękojmia.
 • Stosunek gwarancji do usług utrzymania.
 • Ustalenie oczekiwanej dostępności i czasów reakcji / naprawy / obejścia.
 • Kategoryzacja błędów.
 • Procedury zgłaszania błędów.
 • Mechanizmy kar umownych w przypadku niedotrzymania parametrów SLA.
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (wniesienie na rachunek bankowy / gwarancja bankowa).
 • Zobowiązanie wykonawcy do posiadania określonego ubezpieczenia.
 • Przedmiot praw autorskich w umowach IT – co jest utworem?
 • Współtwórczość.
 • Utwór pracowniczy.
 • Przeniesienie autorskich praw majątkowych.
 • Licencja, modele i zakres licencji.
 • Autorskie prawa majątkowe do oprogramowania – uregulowania szczególne.
 • Najczęstsze problemy związane z prawami własności intelektualnej w projektach IT.
 • Klauzule poufności.
 • Ochrona danych osobowych w projektach IT.
 • Kwestia bezpieczeństwa informacji zamawiającego.
 • Zasady udzielania zdalnego dostępu do środowisk zamawiającego.
 • Odstąpienie od dzieła (umowne i ustawowe, skutki odstąpienia).
 • Wypowiedzenie (rodzaje wypowiedzenia, terminy, ograniczenia, skutki wypowiedzenia).
 • Exit plan jako dokument określający obowiązki stron w przypadku zakończenia współpracy (np. transfer know-how, usunięcie danych, rozliczenia).

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.