Umowy w IT z perspektywy zamawiającego

LICZBA DNI: 1 (8h)

KOD KURSU: IT/UMOWY

POZIOM SZKOLENIA:

# it-contracts

# gdpr

Najbliższy termin:

17 maja 2021

1350 PLN netto + 23% VAT

Termin gwarantowany.

 • zdalne

ZDALNE

W CENIE

 • 1 dzień pracy z trenerem na żywo online
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Czy wiesz, że możesz uzyskać nawet do 100% DOFINANSOWANIA na szkolenie? Napisz do nas »

Oferta dla firm

Dostosuj zakres, czas i miejsce szkolenia do potrzeb Twojego zespołu. Uzyskaj indywidualną wycenę szkolenia dla grupy.

Weź udział w szkoleniu

Termin

Lokalizacja

Cena / os

17

maja

Termin gwarantowany

Zdalne,

1350 PLN netto
+ 23% VAT

13

września

Warszawa,

Poznań,

Zdalne,

1350 PLN netto
+ 23% VAT

15

listopada

Gdańsk,

Poznań,

Zdalne,

1350 PLN netto
+ 23% VAT

22

listopada

Warszawa,

Łódź,

Zdalne,

1350 PLN netto
+ 23% VAT

Termin

17

maja

Termin gwarantowany

Lokalizacja

Zdalne,

Cena / os

1350 PLNnetto
+ 23% VAT

Termin

13

września

Lokalizacja

Warszawa,

Poznań,

Zdalne,

Cena / os

1350 PLNnetto
+ 23% VAT

Termin

15

listopada

Lokalizacja

Gdańsk,

Poznań,

Zdalne,

Cena / os

1350 PLNnetto
+ 23% VAT

Termin

22

listopada

Lokalizacja

Warszawa,

Łódź,

Zdalne,

Cena / os

1350 PLNnetto
+ 23% VAT

Powiadom
o kolejnych terminach

O szkoleniu

DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów występujących po stronie zamawiającego w projektach IT, w szczególności dla wewnętrznych prawników, biura zakupów, kadry zarządzającej oraz wszystkich innych osób odpowiedzialnych za negocjowanie umów IT i zarządzanie umowami IT

WYMAGANIA

Posiadanie podstawowej wiedzy/doświadczenia w zakresie projektów IT

ZALETY

Cele szkolenia

Nabycie wiedzy i poznanie siatki pojęciowej w zakresie projektów i umów IT

Omówienie praktycznych zagadnień prawnych dotyczących umów na systemy informatyczne

Praktyczne przygotowanie do negocjowania umów IT z perspektywy zamawiającego

Przekazanie wiedzy na temat zabezpieczenia przez zamawiającego kluczowych ryzyk projektowych

Program

 • Specyfika projektów IT
 • Przebieg projektu IT w podstawowych metodykach
 • Rodzaje umów w IT
 • Charakter prawny umów w IT
 • Zobowiązania wykonawcy w zakresie zgodności z wymogami zamawiającego, np. AML, RODO, bezpieczeństwo, inne wymogi ustawowe (compliance)
 • Obowiązek współdziałania zamawiającego - uwarunkowania ustawowe a umowne
 • Wymagania funkcjonalne systemu - rola analizy przedwdrożeniowej i projektu technicznego
 • Infrastruktura techniczna (sprzęt)
 • Plan komunikacji - sprawne określenie zasad kontaktu między stronami, opis ról w projekcie
 • Zarządzanie zmianą - zapewnienie elastyczności projektu poprzez ustalenie zasad wnioskowania i akceptowania zmian
 • Kontrola personelu wykonawcy oraz podwykonawców
 • Weryfikacja dostarczonego oprogramowania (testowanie, okresy stabilizacji)
 • Procedury odbioru
 • Ryzyka związane z klauzulami odbiorowymi
 • Modele wynagrodzenia (fixed price, T&M)
 • Potrącanie kar umownych z wynagrodzenia
 • Ogólne zasady odpowiedzialności
 • Rozszerzenie odpowiedzialności
 • Limitowanie odpowiedzialności - kiedy zamawiający nie powinien stosować limitów?
 • Kary umowne - rodzaje, charakterystyka, cel
 • Główne problemy z dochodzeniem odpowiedzialności od wykonawcy
 • Treść zobowiązania gwarancyjnego
 • Gwarancja a rękojmia
 • Stosunek gwarancji do usług utrzymania
 • Ustalenie oczekiwanej dostępności i czasów reakcji/naprawy/obejścia
 • Kategoryzacja błędów
 • Procedury zgłaszania błędów
 • Mechanizmy kar umownych w przypadku niedotrzymania parametrów SLA
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (wniesienie na rachunek bankowy/gwarancja bankowa)
 • Zobowiązanie wykonawcy do posiadania określonego ubezpieczenia
 • Przedmiot praw autorskich w umowach IT - co jest utworem?
 • Współtwórczość
 • Utwór pracowniczy
 • Przeniesienie autorskich praw majątkowych
 • Licencja, modele i zakres licencji
 • Autorskie prawa majątkowe do oprogramowania - uregulowania szczególne
 • Najczęstsze problemy związane z prawami własności intelektualnej w projektach IT
 • Klauzule poufności
 • Ochrona danych osobowych w projektach IT
 • Kwestia bezpieczeństwa informacji zamawiającego
 • Zasady udzielania zdalnego dostępu do środowisk zamawiającego
 • Odstąpienie od dzieła (umowne i ustawowe, skutki odstąpienia)
 • Wypowiedzenie (rodzaje wypowiedzenia, terminy, ograniczenia, skutki wypowiedzenia)
 • Exit plan jako dokument określający obowiązki stron w przypadku zakończenia współpracy (np. transfer know-how, usunięcie danych, rozliczenia)

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.