Zarządzanie ryzykiem w projektach IT

2350 PLN+23% VAT (2890 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:PM/RM

Poziom zaawansowania:
risk

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

18 kwiecień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Agata Brataniec

Cena:

2350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

13 sierpień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

2350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

10 październik
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

2350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Zarządzanie ryzykiem w projektach IT

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Członków zespołów projektowych
 • Kierowników projektów
 • Liderów zespołów projektowych
 • Specjalistów ds. planowania
 • Menadżerów wszystkich szczebli zarządzania
 • Scrum Masterów

Zalety

 • Poznanie procesu zarządzania ryzykiem w projekcie IT oraz działań jakie należy podjąć na każdym jego etapie
 • Poznanie metod identyfikacji, analizy i kwantyfikowania ryzyka
 • Możliwość przećwiczenia wybranych metod podczas szkolenia

Cele szkolenia

 • Poznanie definicji ryzyka projektowego proponowanych przez różne podejścia i metodyki
 • Poznanie najważniejszych zasad dotyczących zarządzania ryzykiem w projekcie IT
 • Nabycie umiejętności przeprowadzenia identyfikacji i analizy ryzyk projektowych w oparciu o wybrane techniki
 • Stworzenie planu zarządzania ryzykiem
 • Świadomość jakie działania podejmować, by zwinnie zarządzać ryzykiem projektowym

Program

Podstawy zarządzania ryzykiem

 • Rodzaje ryzyk w projektach IT
 • Czynniki ryzyka w projektach IT
 • Definicja ryzyka projektowego w metodykach tradycyjnych i zwinnych
 • Szansa, zagrożenie, ryzyko, niepewność

Podejście proaktywne i reaktywne do zarządzania ryzykiem – bilans zysków i strat

Dokumentacja procesu zarządzania ryzykiem w podejściu tradycyjnym i zwinnym

Kultura zarządzania ryzykiem

 • Jak rozwijać „ryzykowne” myślenie?
 • Wybrane techniki pomagające poszerzyć perspektywę
 • Myślenie w kategorii szans i zagrożeń

Wpływ ryzyka na podstawowe parametry projektu

 • Ryzyko i jego konsekwencje na tzw. trójkąt projektowy w ujęciu tradycyjnym i zwinnym

Proces zarządzania ryzykiem

 • Identyfikacja ryzyk (metody identyfikacji ryzyk)
 • Analiza ilościowa i jakościowa ryzyk (metody szacowania ryzyka)
 • Planowanie i sposoby reakcji na ryzyko
 • Monitorowanie ryzyk
 • Plan zarządzania ryzykiem

Role i odpowiedzialności w procesie zarządzania ryzykiem

 • Jednostki odpowiedzialne za zarządzaniem ryzykiem
 • Analiza interesariuszy w perspektywie zarządzania ryzykiem
 • Właściciel ryzyka
 • Macierz odpowiedzialności

Kiedy korzystać z tradycyjnych, a kiedy ze zwinnych metod zarządzania ryzykiem w projektach IT?

Podobne szkolenia