Trwają zapisy do grupy

Transformacja Agile - innowacyjna metodyka wdrażania zmian w organizacji ukierunkowana na wartość

Przybliżymy Ci kluczowe kroki w procesie kształtowania transformacji Agile, koncentrując się na metodycznym podejściu do realizacji programu transformacji Twojej organizacji.

2150 PLN+23% VAT (2644 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:AGILE/TRANS

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

7 listopada
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Martin Daliga

Cena:

2150 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Forma szkolenia

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne?

Dostępne terminy

Interesują Cię inne terminy?

Transformacja Agile - innowacyjna metodyka wdrażania zmian w organizacji ukierunkowana na wartość

Cele szkolenia

 • Poznanie typowych trudności, jakie mogą wystąpić podczas transformacji Agile
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji w skutecznej transformacji Agile
 • Poznanie różnic między pracą w podejściu agile a klasycznym podejściem
 • Rozumienie potencjalnych skutków transformacji Agile dla organizacji
 • Świadomość, na co zwrócić uwagę, szukając zewnętrznego wsparcia w procesie transformacji Agile

Dla kogo?

 • Liderów organizacji, decydujących o strategii i kierunku firmy
 • Kierowników działów i menedżerów, którzy mają wpływ na decyzje operacyjne i strategiczne w swoich obszarach
 • Specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi i HR Biznes Partnerów
 • Osób zarządzających zespołami, odpowiedzialnych za kształtowanie kultury organizacyjnej i zaangażowanie pracowników
 • Kierowników projektów i specjalistów ds. zarządzania procesami, zainteresowanych efektywnością i innowacjami
 • Członków zespołów operacyjnych, wykonujący codzienne zadania i projekty w zwinny sposób
 • Konsultantów zewnętrznych, oferujący usługi doradcze w zakresie transformacji organizacyjnej i Agile
 • Osób odpowiedzialnych za zarządzanie portfelem projektów i strategicznymi inicjatywami, zainteresowanych zwinnością na poziomie strategicznym

Zalety

 • Szkolenie kładzie fundamenty, dzięki którym Ty i Twoja organizacja możecie sprostać obecnym i przyszłym wymaganiom rynkowym
 • Pozwala na rozwinięcie współpracy w Twojej organizacji - ponad myślenie hierarchiczne i bariery komunikacyjne
 • Dowiesz się, jak lepiej wykorzystać siłę innowacji wszystkich pracowników
 • Odkryjesz, jak w Twoim segmencie rynkowym możesz wprowadzać produkty znacznie szybciej i z korzyścią dla swoich klientów
 • Zapewnisz przyszłość Twojej organizacji w obliczu szybkich zmian na rynku
 • Nauczysz się, jak znaleźć nowych, zmotywowanych pracowników, którzy chętnie i długoterminowo będą pracować w Twojej organizacji

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Transformacja Agile – 2H5W

 • Warunki rynkowe, analiza konkurencji, zmienione kulturowe oczekiwania klientów i pracowników
 • Zwinność jako sposób myślenia, a dopiero potem działania
 • Organizacje, które przyjęły zwinne metody: 3 główne cechy i 3 główne wyzwania
 • Wartości zwinne – to naprawdę ważne
 • 12 zasad zwinnego podejścia – nie od strony technologii a z perspektywy lidera i „szeregowego” pracownika
 • Wyzwania związane z wdrażaniem zwinności

Paradygmanty Agile i kultura zwinności

 • Zrozumienie różnych paradygmatów i ich wpływ na kulturę organizacyjną
 • Tworzenie zwinnej mentalności i promowanie kultury współpracy i adaptacji
 • Przezwyciężanie oporu wobec zmian podczas transformacji na zwinność

Głębokie zanurzenie w dynamikę zespołów zwinnych i skalowanie rozwiązań Agile

 • Zrozumienie dynamiki i cech wysoko wydajnych zespołów zwinnych
 • Role i odpowiedzialności w zwinnych zespołach, prowadzenie dynamiki zespołu oraz skalowanie praktyk zwinnych dla większych organizacji

Przywództwo zwinne i zmiana organizacyjna

 • Rola przywództwa w prowadzeniu transformacji Agile
 • Nawigowanie zmianą organizacyjną
 • Przezwyciężanie oporu
 • Prowadzenie przykładem
 • Wspieranie kultury zwinnej w całej organizacji

Transformacja na zwinność

 • Strategie i podejścia do wprowadzania organizacji na ścieżkę zwinności
 • Ocena gotowości organizacji do transformacji na zwinność
 • Tworzenie planu i harmonogramu inicjatyw transformacyjnych zwinnych
 • Ustanawianie zarządzania zwinnością i dostosowanie procesów i praktyk

Wyprawa na "zwinność"

 • Tworzenie potężnej wizji: Change Canvas
 • Praca w sprintach: Transition Loops
 • Zachęcanie współpracowników do wzięcia udziału: metody pracy z dużymi grupami interesariuszy
 • Projektowanie skutecznych interwencji: Tool Cards
 • Umożliwianie wdrożenia: Transition Backlog

Siedem wskaźników zwinności biznesowej

 • Ludzie i cel: jak serce Twojej organizacji jest zgodne z tym, co jest znaczące i wartościowe?
 • Komunikacja i świadomość: czy Twoja organizacja używa różnych języków i historii, aby stworzyć świadomość?
 • Identyfikowanie ograniczeń: jak dobrze Twoja firma identyfikuje i eliminuje ograniczenia, aby stworzyć zaufanie?
 • Wzorzec ról: jak pokazujesz zachowania, których oczekujesz, i jak to się wiąże z rozproszonym bądź zwykłym przywództwem?
 • Budowanie społeczności: Jak rozumieć i wykorzystać inteligencję zbiorowości do budowania społeczności?
 • Organizacja ucząca się: wybierz, jak chcesz się zmienić i stwórz mentalność rozwoju.
 • Ekosystem: jakie jest wykorzystanie myślenia systemowego w Twojej firmie i jaką rolę chcesz odegrać, aby wnosić wartość?

Metodyka transformacji Agile - podejście programowe

 • Planowanie wizji i strategii transformacji Agile – dopasowanie do sytuacji konkretnej organizacji
 • Rozwój kompetencji z zakresu zwinnego zarządzania projektami/procesami i transformacji kulturowej
 • Budowanie kompetencji dla liderów zmian i trenerów wewnętrznych
 • Opracowanie i wdrożenie podejścia Agile do mojej organizacji
 • Roll-out podejścia Agile i monitorowanie miar efektywności oraz kluczowych wartości dla organizacji
 • Ewolucja transformacji Agile i dopasowanie poziomów zarządzania
 • Doskonalenie zastosowanego podejścia i wyciąganie adekwatnych wniosków

Podsumowanie warszatatów szkoleniowych

Autorem szkolenia jest Martin Daliga

Dr inż. Martin Daliga, absolwent MBA i ekspert w zakresie inżynierii wymagań, analizy biznesowej, zarządzania procesami biznesowymi w obszarze Lean Six-Sigma, Product Owner i SCRUM Master dla wielu inicjatyw projektowych, jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami (ponad 200-osobowymi) realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 30 mln zł.…