Zarządzanie zmianą i procesami w organizacji

3350 PLN+23% VAT (4120 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:PMORGv2

Poziom zaawansowania:
managementprocess-managementprocessesservice-design

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

15 kwiecień
Trwają zapisy na szkolenieOferta specjalna

Trener:

Patrycja Kuba

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

ZdalneWarszawa

Lokalizacja:

ZdalneWarszawa

Termin:

19 sierpień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

18 listopad
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Zarządzanie zmianą i procesami w organizacji

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Analitycy biznesowi
 • Osoby modelujące procesy na poziomie operacyjnym
 • Osoby weryfikujące jakość i celowość modelowanych procesów
 • Osoby odpowiedzialne za utrzymanie ram jakości procesu
 • Zarządzający personelem w warunkach zmian organizacyjnych

Wymagania

 • Szkolenie Zarządzanie zmianą i procesami w organizacji obejmuje zakresem całość tematyki z tego obszaru wymaga jednak podstawowej znajomości zagadnień związanych z analizą procesową

Zalety

 • Szkolenie Zarządzanie zmianą i procesami w organizacji prowadzone będzie w formie praktycznych warsztatów z naciskiem na umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy i przedstawionych technik w realnych projektach
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Ugruntowanie wiedzy na temat istniejących podejść do zarządzania procesami
 • Przedstawienie i przećwiczenie praktycznego zastosowania i dopasowania technik i narzędzi do danej organizacji
 • Konsolidacja wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności
 • Nauka modelowania procesów w organizacji
 • Nauka analizy procesów oraz miar ich efektywności
 • Zdobycie wiedzy na temat narzędzi do modelowania i symulacji efektywności procesów
 • Ugruntowanie wiedzy na temat zarządzania procesowego

Program

Podejście procesowe w organizacji

 • Model funkcjonalny, a procesowy organizacji
 • Model projektowy, a procesowy organizacji
 • Pojęcie i elementy procesu
 • Cechy obligatoryjne i fakultatywne procesu

Poziom dojrzałości procesowej organizacji

 • Poziom dojrzałości procesowej organizacji - BPMM (ang. Business Process Maturity Model)

Podstawowe założenia, techniki, podejścia

 • Lean
 • TQM
 • Six Sigma
 • Business Process Reengineering
 • Agile

Modele referencyjne procesów

 • Modele referencyjne procesów APQC
 • SCOR (ang. Supply Chain Operation Reference-Model)
 • VRM (ang. Value Reference Model)
 • ITIL
 • Praktyczne zastosowanie, wady i zalety modeli referencyjnych

Mapowanie i modelowanie procesów biznesowych

 • Notacja BPMN
 • Przydatne narzędzia do modelowania

Analiza i pomiar procesów

 • Identyfikacja procesów
 • Tradycyjne miary efektywności
 • Karty kontrolne
 • KPI
 • CTQ (ang. Critical to Quality), CTC (Critical to Customer)
 • GQM (ang. Goal Question Metrics)

Optymalizacja i doskonalenie procesów

 • Business Process Management Life Cycle
 • Od procesu as-is do to-be

Symulacja procesów biznesowych

 • Oprogramowanie wspomagającego symulację procesów
 • Praktyczne zastosowanie narzędzi do symulowania i mierzenia modeli procesów biznesowych

Projektowanie i doskonalenie procesów zgodnie z User Experience i Service Design

 • Główne pojęcia i założenia
 • Techniki i narzędzia

Podobne szkolenia