Facylitacja spotkań

2350 PLN+23% VAT (2890 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:ES

Poziom zaawansowania:
communication

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

28 wrzesień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

-

Cena:

2350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

29 kwiecień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

-

Cena:

2350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Facylitacja spotkań

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie (w formule warsztatu) przeznaczone dla menadżerów, liderów zespołów i specjalistów, którzy wkrótce planują kierować zespołami oraz HR Business Partnerów, a także wszystkich, którzy nie pełnią oficjalnych funkcji zarządczych, a jednak wspierają zespoły i ich szefów w procesach zarządczych i rozwojowych

Wymagania

 • Otwarty umysł i gotowość do dzielenia się swoimi doświadczeniami (niezależnie od stażu i poziomu doświadczenia)

Zalety

 • Kompendium wiedzy na temat zasad prowadzenia spotkań
 • Duża dawka życiowej wiedzy z praktyki trenera, która przyda się w realnych projektach
 • Wiedza oparta o najnowsze badania z ery covidowej i post-covidowej
 • Wachlarz technik i narzędzi, które pomagają w prowadzeniu spotkań jeden na jeden i spotkań zespołowych
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Poznanie najnowszych (lata 2020-2022) wyników badań dotyczących pracy zdalnej
 • Poznanie modelu komunikacji i zrozumienie różnic indywidualnych wpływających na proces komunikacji
 • Nabycie umiejętności identyfikowania barier komunikacyjnych i sposobów ich przełamywania
 • Poznanie najważniejszych technik komunikacyjnych i nabycie umiejętności ich stosowania
 • Nabycie umiejętności prowadzenia efektywnych spotkań jeden na jeden
 • Nabycie umiejętności prowadzenia efektywnych spotkań zespołowych w trybie stacjonarnym, zdalnym i hybrydowym

Program

Spotkania w dobie powszechnej pracy zdalnej

 • Warto wiedzieć - praca zdalna i hybrydowa w liczbach (badania z lat 2020-2022)

Rodzaje i funkcje spotkań

 • Rodzaje spotkań
 • Funkcje poszczególnych typów spotkań
 • Formuła i struktura spotkań
 • Najlepsze praktyki

Efektywna komunikacja interpersonalna

 • Zakłócenia w procesie komunikacji (model komunikacji Romana Jakobsona)
 • Kwadrat komunikacyjny von Thuna
 • Bariery w komunikacji i sposoby ich przełamywania
 • Analiza transakcyjna
 • Gry statusowe
 • Zachowania asertywne i nieasertywne
 • Przydatne techniki komunikacyjne (parafraza, klaryfikacja, pytania magiczne, pytania kartezjańskie, odzwierciedlenie)
 • Narzędzia coachingowe nadające strukturę spotkania

Motywowanie

 • Najważniejsze założenia motywacji 3.0

Reagowanie w sytuacjach trudnych

 • Indywidualne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • Konflikty i sposoby ich rozwiązywania

Spotkania 1:1

 • O czym rozmawiać
 • Rodzaje i cele spotkań 1:1 (planowane, rozwojowe, monitorujące/podsumowujące/doceniające, wspierające, motywujące, prewencyjne, interwencyjne, ad hoc/kryzysowe, oceniające)
 • Podstawowe błędy przy prowadzeniu rozmów indywidualnych
 • Cechy efektywnego spotkania 1:1
 • Rozmowy 1:1 jako ustrukturyzowany cykl
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej

Spotkania zespołowe

 • Rodzaje i cele spotkań zespołowych (planowanie zespołowe, monitorujące, podsumowujące/lessons learned/review i retrospektywa, motywujące, doceniające, interwencyjne, ad hoc/kryzysowe, spotkania w trybie zwinnym, koncepcyjne)
 • Podstawowe błędy przy prowadzeniu spotkań zespołowych
 • Cechy efektywnego spotkania zespołowego
 • Dojrzałość grupowa
 • Rodzaje aktywności dostosowane do etapu rozwoju zespołu
 • Facylitacja spotkań i metody angażowania uczestników (stacjonarnie, zdalnie i hybrydowo)
 • Sprawdzone rozwiązania

Podobne szkolenia