Skuteczne zarządzanie komunikacją i przywództwo w projektach i programach IT

LICZBA DNI: 2 (16h)

KOD KURSU: LEADERSHIP

POZIOM SZKOLENIA:

# communication

Najbliższy termin:

10 marca 2021

PROWADZI:

Martin Daliga

1950 PLN netto + 23% VAT

 • stacjonarne
 • zdalne

STACJONARNE

W CENIE

 • 2 dni pracy z trenerem
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

ZDALNE

W CENIE

 • 2 dni pracy z trenerem na żywo online
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Czy wiesz, że możesz uzyskać nawet do 100% dofinansowania na szkolenie? Dowiedz się jak »

Oferta dla firm

Dostosuj zakres, czas i miejsce szkolenia do potrzeb Twojego zespołu. Uzyskaj indywidualną wycenę szkolenia dla grupy.

Weź udział w szkoleniu

Termin

Lokalizacja

Trener

Cena / os

10

marca

Warszawa,

Zdalne,

1950 PLN netto
+ 23% VAT

Termin

10

marca

Lokalizacja

Warszawa,

Zdalne,

Trener

Cena / os

1950 PLNnetto
+ 23% VAT

Powiadom
o kolejnych terminach

O szkoleniu

DLA KOGO?

Obecnych i przyszłych kierowników projektów

Uczestników zespołów realizujących projekty

Osób pełniących role nadzoru i kontroli projektów

Menedżerów zaangażowanych w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu

Pracowników Biur Zarządzania Projektami

WYMAGANIA

ZALETY

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli w jaki sposób formułować jasny i precyzyjny komunikat zrozumiały dla odbiorcy

Jak wykorzystać właściwy styl negocjacyjny

W jaki sposób identyfikować własne silne strony i obszary do rozwoju w obszarze komunikacji i budować spójny system raportowania postępów na poziomie projektu, programu i portfela transformacji zmian IT

Poznają korzyści, jakie odnoszą menedżerowie wykorzystujący przywództwo do zarządzania organizacją IT

Uczestnicy będą w stanie wykorzystać skutecznie techniki przywództwa sytuacyjnego

Dowiedzą się dlaczego własne rozwiązania i decyzje choć słuszne, okazują się często nieskuteczne

Poznają skuteczne sposoby motywowania pracowników i rozwiązywania konfliktów interesów interesariuszy

Dowiedzą się czym są blokady komunikacyjne i jak je pokonywać

Zrozumieją działanie firmy i zespołu jako systemu wzajemnych oddziaływań

Poznają sposoby działania najlepszych zespołów projektowych

Cele szkolenia

Przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z zarządzania projektami i komunikacji w zespole projektowym

Zrozumienie i nauczenie się mechanizmów odpowiedniego motywowania pracowników zespołów projektowych

Nauczenie się zasad odpowiedzialnego delegowania zadań

Poznanie istoty skutecznego stylu zarządzania zespołem

Nauka rozpoznawania stylu zarządzania w projektach

Odkrycie i wzmocnienie u siebie cech lidera

Nabycie umiejętności zapobiegania powstawaniu konfliktów oraz umiejętne rozwiązywanie tych, które już zaistniały

Zdobycie umiejętności utrzymywanie lepszych relacji

Zwiększenie własnej skuteczności we współpracy z innymi

Łatwiejsze osiąganie zamierzonych celów, przy zachowaniu odpowiednich relacji z innymi

Zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy

Program

 • Analiza środowiska i udziałowców - kluczowi interesariusze projektu i ich wymagania
 • Główne czynniki wpływające na rezultaty projektu
 • Grupy procesów zarządzania projektami
 • Obowiązki kierownika projektu
 • Plan komunikacji na poziomie portfela, programu i projektu - główne zasady jego opracowania
 • Struktura Organizacyjna Projektu IT - czyli dlaczego tak istotne znaczenie mają opisy ról
 • Macierz obowiązków - model RACI
 • Funkcje w zespole projektowym - rozpoznanie i dostosowanie zadań
 • Elementy przywództwa dla Kierownika Projektu i Zespołu Projektowego
 • Czym jest komunikacja w projektach?
 • Główne style kierowania i funkcje kierownicze, typy i rodzaje przywództwa
 • Komunikowanie się lidera z zespołem
 • Przegląd błędów komunikacyjnych w projektach
 • Wyznaczanie celów i ich egzekwowanie na różnych poziomach zarządzania
 • Rola lidera w zespole projektowym - zadania lidera i narzędzia, którymi dysponuje
 • Budowanie zespołów wysokiej skuteczności, wykorzystanie ról zespołowych
 • Trudne sytuacje w prowadzeniu spotkania zespołu projektowego
 • Niezbędne warunki efektywnej pracy zespołu podczas spotkań
 • Proces podejmowania decyzji w zespole projektowym
 • Motywowanie i ocenianie członków zespołu projektowego
 • Pozytywne podejście do współpracy
 • Konstruktywne reakcje i postawy
 • Analiza transakcyjna w komunikacji
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Płaszczyzny komunikatu: logiczna i emocjonalna, płaszczyzna apelowa, płaszczyzna ujawniania siebie, płaszczyzna rzeczowa i płaszczyzna relacji
 • Komunikacja jawna i ukryta
 • Korzystne i kłopotliwe role w grupie
 • Zasady efektywnego funkcjonowania zespołu
 • Czynniki ułatwiające i utrudniające pracę w zespole
 • Działania, które podnoszą skuteczność zespołu
 • Struktura zespołu i rodzaje zachowań w zespole
 • Relacje między członkami zespołu
 • Czynniki decydujące o sukcesie zespołu?
 • Diagnoza impasów w pracy zespołu nastawionego na realizację zadania
 • Strategie w pokonywaniu impasów i prowadzenia zespołu do celu
 • Wykorzystanie pozytywnej siły konfliktów
 • Bariery w komunikacji interpersonalnej (przekonania, nawyki, oczekiwania, dostosowanie do powszechnych norm)
 • Identyfikacja barier jako pierwszy krok na drodze ich pozytywnego wykorzystywania
 • Formułowanie nowych strategii komunikowania się
 • Etapy i zasady prowadzenia spotkań zespołu z wykorzystaniem jego potencjału
 • Mechanizmy grupowe w trakcie spotkania zespołu
 • Aspekt wielowymiarowej komunikacji
 • Opanowanie sztuki przekonywania
 • Sztuka zadawania właściwych pytań i udzielania precyzyjnych odpowiedzi
 • Czym jest pozytywna krytyka i jak ją wykorzystywać
 • Przypomnienie priorytetów zadań
 • Skuteczne delegowanie zadań
 • Zasada ABC
 • Wprowadzanie dyscypliny w życiu codziennym, prywatnym i zawodowym
 • Przywództwo i kierowanie
 • Definiowanie przywództwa
 • Podstawowe różnice miedzy przywództwem i kierowaniem
 • 8 kroków do przywództwa
 • Cechy i rola lidera w zespole i organizacji
 • Ocena własnych kompetencji przywódczych oraz potrzeb rozwojowych
 • Formułowanie własnej wizji przywódczej i ustalenie najlepszej metody jej urzeczywistnienia

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.