Trwają zapisy do grupy

Skuteczne zarządzanie komunikacją i przywództwo w projektach i programach IT

Szkolenie nastawione jest na zdobycie praktycznych umiejętności budowania zespołu i poznania sposobów kreowania atmosfery efektywnej współpracy ze szczególnym uwzględnieniem aspektów komunikacji.

2150 PLN+23% VAT (2644 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:LEADERSHIP

communication

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

4 lipca
Termin gwarantowanyTrwają zapisy na szkolenie

Trener:

Martin Daliga

Cena:

2150 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

15 września
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

2150 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

28 listopada
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

2150 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

20 marca
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

2150 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Forma szkolenia

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne?

Dostępne terminy

Interesują Cię inne terminy?

Skuteczne zarządzanie komunikacją i przywództwo w projektach i programach IT

Cele szkolenia

 • Przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z zarządzania projektami i komunikacji w zespole projektowym
 • Zrozumienie i nauczenie się mechanizmów odpowiedniego motywowania pracowników zespołów projektowych
 • Nauczenie się zasad odpowiedzialnego delegowania zadań
 • Poznanie istoty skutecznego stylu zarządzania zespołem
 • Nauka rozpoznawania stylu zarządzania w projektach
 • Odkrycie i wzmocnienie u siebie cech lidera
 • Nabycie umiejętności zapobiegania powstawaniu konfliktów oraz umiejętne rozwiązywanie tych, które już zaistniały
 • Zdobycie umiejętności utrzymywanie lepszych relacji
 • Zwiększenie własnej skuteczności we współpracy z innymi
 • Łatwiejsze osiąganie zamierzonych celów, przy zachowaniu odpowiednich relacji z innymi
 • Zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy

Dla kogo?

 • Obecnych i przyszłych kierowników projektów
 • Uczestników zespołów realizujących projekty
 • Osób pełniących role nadzoru i kontroli projektów
 • Menedżerów zaangażowanych w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu
 • Pracowników Biur Zarządzania Projektami

Zalety

 • Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób identyfikować własne silne strony i obszary do rozwoju w obszarze komunikacji i budować spójny system raportowania postępów na poziomie projektu, programu i portfela transformacji zmian IT
 • Przedstawimy korzyści, jakie odnoszą menedżerowie wykorzystujący przywództwo do zarządzania organizacją IT
 • Uczestnicy będą w stanie wykorzystać skutecznie techniki przywództwa sytuacyjnego oraz dowiedzą się, czym są blokady komunikacyjne i jak je pokonywać
 • Uczestnicy szkolenia zrozumieją działanie firmy i zespołu jako systemu wzajemnych oddziaływań oraz poznają sposoby działania najlepszych zespołów projektowych
 • Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli, w jaki sposób formułować jasny i precyzyjny komunikat zrozumiały dla odbiorcy oraz jak wykorzystać właściwy styl negocjacyjny

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wprowadzenie do zarządzania projektami, programami i portfelem zmian transformacyjnych IT

 • Analiza środowiska i udziałowców - kluczowi interesariusze projektu i ich wymagania
 • Główne czynniki wpływające na rezultaty projektu
 • Grupy procesów zarządzania projektami
 • Obowiązki kierownika projektu

Zarządzanie komunikacją w obszarze zespołów IT

 • Plan komunikacji na poziomie portfela, programu i projektu - główne zasady jego opracowania
 • Struktura Organizacyjna Projektu IT - czyli dlaczego tak istotne znaczenie mają opisy ról
 • Macierz obowiązków - model RACI
 • Funkcje w zespole projektowym - rozpoznanie i dostosowanie zadań
 • Elementy przywództwa dla Kierownika Projektu i Zespołu Projektowego

Komunikacja w zarządzaniu zespołem projektowym

 • Czym jest komunikacja w projektach?
 • Główne style kierowania i funkcje kierownicze, typy i rodzaje przywództwa
 • Komunikowanie się lidera z zespołem
 • Przegląd błędów komunikacyjnych w projektach

Kluczowe zagadnienia związane z budowaniem zespołu

 • Wyznaczanie celów i ich egzekwowanie na różnych poziomach zarządzania
 • Rola lidera w zespole projektowym - zadania lidera i narzędzia, którymi dysponuje
 • Budowanie zespołów wysokiej skuteczności, wykorzystanie ról zespołowych
 • Trudne sytuacje w prowadzeniu spotkania zespołu projektowego
 • Niezbędne warunki efektywnej pracy zespołu podczas spotkań
 • Proces podejmowania decyzji w zespole projektowym
 • Motywowanie i ocenianie członków zespołu projektowego
 • Pozytywne podejście do współpracy
 • Konstruktywne reakcje i postawy

Komunikacja jako narzędzie do osiągania celu zespołu

 • Analiza transakcyjna w komunikacji
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Płaszczyzny komunikatu: logiczna i emocjonalna, płaszczyzna apelowa, płaszczyzna ujawniania siebie, płaszczyzna rzeczowa i płaszczyzna relacji
 • Komunikacja jawna i ukryta

Jak zbudować efektywny zespół? - czyli kompendium wiedzy dla kierownika projektu

 • Korzystne i kłopotliwe role w grupie
 • Zasady efektywnego funkcjonowania zespołu
 • Czynniki ułatwiające i utrudniające pracę w zespole
 • Działania, które podnoszą skuteczność zespołu
 • Struktura zespołu i rodzaje zachowań w zespole
 • Relacje między członkami zespołu
 • Czynniki decydujące o sukcesie zespołu?

Identyfikacja i przełamywanie barier w sprawnym komunikowaniu się

 • Diagnoza impasów w pracy zespołu nastawionego na realizację zadania
 • Strategie w pokonywaniu impasów i prowadzenia zespołu do celu
 • Wykorzystanie pozytywnej siły konfliktów
 • Bariery w komunikacji interpersonalnej (przekonania, nawyki, oczekiwania, dostosowanie do powszechnych norm)
 • Identyfikacja barier jako pierwszy krok na drodze ich pozytywnego wykorzystywania
 • Formułowanie nowych strategii komunikowania się

Skuteczne koordynowanie działań w zespole

 • Etapy i zasady prowadzenia spotkań zespołu z wykorzystaniem jego potencjału
 • Mechanizmy grupowe w trakcie spotkania zespołu
 • Aspekt wielowymiarowej komunikacji
 • Opanowanie sztuki przekonywania
 • Sztuka zadawania właściwych pytań i udzielania precyzyjnych odpowiedzi
 • Czym jest pozytywna krytyka i jak ją wykorzystywać

Sztuka podejmowania trafnych decyzji

 • Przypomnienie priorytetów zadań
 • Skuteczne delegowanie zadań
 • Zasada ABC
 • Wprowadzanie dyscypliny w życiu codziennym, prywatnym i zawodowym

Rola lidera i przywództwo - sekrety skutecznego działania

 • Przywództwo i kierowanie
 • Definiowanie przywództwa
 • Podstawowe różnice miedzy przywództwem i kierowaniem
 • 8 kroków do przywództwa
 • Cechy i rola lidera w zespole i organizacji
 • Ocena własnych kompetencji przywódczych oraz potrzeb rozwojowych
 • Formułowanie własnej wizji przywódczej i ustalenie najlepszej metody jej urzeczywistnienia

Podsumowanie i wnioski końcowe

Autorem szkolenia jest Martin Daliga

Dr inż. Martin Daliga, absolwent MBA i ekspert w zakresie inżynierii wymagań, analizy biznesowej, zarządzania procesami biznesowymi w obszarze Lean Six-Sigma, Product Owner i SCRUM Master dla wielu inicjatyw projektowych, jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami (ponad 200-osobowymi) realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 30 mln zł.…