Skuteczne zarządzanie komunikacją i przywództwo w projektach i programach IT

LICZBA DNI: 2 (16h)

KOD KURSU: LEADERSHIP

POZIOM SZKOLENIA:

# communication

Najbliższy termin:

9 września 2021

PROWADZI:

Martin Daliga

1950 PLN netto + 23% VAT

 • stacjonarne
 • zdalne

STACJONARNE

W CENIE

 • 2 dni pracy z trenerem
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

ZDALNE

W CENIE

 • 2 dni pracy z trenerem na żywo online
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Czy wiesz, że możesz uzyskać nawet do 100% DOFINANSOWANIA na szkolenie? Napisz do nas »

Oferta dla firm

Dostosuj zakres, czas i miejsce szkolenia do potrzeb Twojego zespołu. Uzyskaj indywidualną wycenę szkolenia dla grupy.

Weź udział w szkoleniu

Termin

Lokalizacja

Trener

Cena / os

9

września

Warszawa,

Zdalne,

1950 PLN netto
+ 23% VAT

12

października

Warszawa,

Zdalne,

1950 PLN netto
+ 23% VAT

Termin

9

września

Lokalizacja

Warszawa,

Zdalne,

Trener

Cena / os

1950 PLNnetto
+ 23% VAT

Termin

12

października

Lokalizacja

Warszawa,

Zdalne,

Cena / os

1950 PLNnetto
+ 23% VAT

Powiadom
o kolejnych terminach

O szkoleniu

DLA KOGO?

Obecnych i przyszłych kierowników projektów

Uczestników zespołów realizujących projekty

Osób pełniących role nadzoru i kontroli projektów

Menedżerów zaangażowanych w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu

Pracowników Biur Zarządzania Projektami

WYMAGANIA

ZALETY

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli w jaki sposób formułować jasny i precyzyjny komunikat zrozumiały dla odbiorcy

Jak wykorzystać właściwy styl negocjacyjny

W jaki sposób identyfikować własne silne strony i obszary do rozwoju w obszarze komunikacji i budować spójny system raportowania postępów na poziomie projektu, programu i portfela transformacji zmian IT

Poznają korzyści, jakie odnoszą menedżerowie wykorzystujący przywództwo do zarządzania organizacją IT

Uczestnicy będą w stanie wykorzystać skutecznie techniki przywództwa sytuacyjnego

Dowiedzą się dlaczego własne rozwiązania i decyzje choć słuszne, okazują się często nieskuteczne

Poznają skuteczne sposoby motywowania pracowników i rozwiązywania konfliktów interesów interesariuszy

Dowiedzą się czym są blokady komunikacyjne i jak je pokonywać

Zrozumieją działanie firmy i zespołu jako systemu wzajemnych oddziaływań

Poznają sposoby działania najlepszych zespołów projektowych

Cele szkolenia

Przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z zarządzania projektami i komunikacji w zespole projektowym

Zrozumienie i nauczenie się mechanizmów odpowiedniego motywowania pracowników zespołów projektowych

Nauczenie się zasad odpowiedzialnego delegowania zadań

Poznanie istoty skutecznego stylu zarządzania zespołem

Nauka rozpoznawania stylu zarządzania w projektach

Odkrycie i wzmocnienie u siebie cech lidera

Nabycie umiejętności zapobiegania powstawaniu konfliktów oraz umiejętne rozwiązywanie tych, które już zaistniały

Zdobycie umiejętności utrzymywanie lepszych relacji

Zwiększenie własnej skuteczności we współpracy z innymi

Łatwiejsze osiąganie zamierzonych celów, przy zachowaniu odpowiednich relacji z innymi

Zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy

Program

 • Analiza środowiska i udziałowców - kluczowi interesariusze projektu i ich wymagania
 • Główne czynniki wpływające na rezultaty projektu
 • Grupy procesów zarządzania projektami
 • Obowiązki kierownika projektu
 • Plan komunikacji na poziomie portfela, programu i projektu - główne zasady jego opracowania
 • Struktura Organizacyjna Projektu IT - czyli dlaczego tak istotne znaczenie mają opisy ról
 • Macierz obowiązków - model RACI
 • Funkcje w zespole projektowym - rozpoznanie i dostosowanie zadań
 • Elementy przywództwa dla Kierownika Projektu i Zespołu Projektowego
 • Czym jest komunikacja w projektach?
 • Główne style kierowania i funkcje kierownicze, typy i rodzaje przywództwa
 • Komunikowanie się lidera z zespołem
 • Przegląd błędów komunikacyjnych w projektach
 • Wyznaczanie celów i ich egzekwowanie na różnych poziomach zarządzania
 • Rola lidera w zespole projektowym - zadania lidera i narzędzia, którymi dysponuje
 • Budowanie zespołów wysokiej skuteczności, wykorzystanie ról zespołowych
 • Trudne sytuacje w prowadzeniu spotkania zespołu projektowego
 • Niezbędne warunki efektywnej pracy zespołu podczas spotkań
 • Proces podejmowania decyzji w zespole projektowym
 • Motywowanie i ocenianie członków zespołu projektowego
 • Pozytywne podejście do współpracy
 • Konstruktywne reakcje i postawy
 • Analiza transakcyjna w komunikacji
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Płaszczyzny komunikatu: logiczna i emocjonalna, płaszczyzna apelowa, płaszczyzna ujawniania siebie, płaszczyzna rzeczowa i płaszczyzna relacji
 • Komunikacja jawna i ukryta
 • Korzystne i kłopotliwe role w grupie
 • Zasady efektywnego funkcjonowania zespołu
 • Czynniki ułatwiające i utrudniające pracę w zespole
 • Działania, które podnoszą skuteczność zespołu
 • Struktura zespołu i rodzaje zachowań w zespole
 • Relacje między członkami zespołu
 • Czynniki decydujące o sukcesie zespołu?
 • Diagnoza impasów w pracy zespołu nastawionego na realizację zadania
 • Strategie w pokonywaniu impasów i prowadzenia zespołu do celu
 • Wykorzystanie pozytywnej siły konfliktów
 • Bariery w komunikacji interpersonalnej (przekonania, nawyki, oczekiwania, dostosowanie do powszechnych norm)
 • Identyfikacja barier jako pierwszy krok na drodze ich pozytywnego wykorzystywania
 • Formułowanie nowych strategii komunikowania się
 • Etapy i zasady prowadzenia spotkań zespołu z wykorzystaniem jego potencjału
 • Mechanizmy grupowe w trakcie spotkania zespołu
 • Aspekt wielowymiarowej komunikacji
 • Opanowanie sztuki przekonywania
 • Sztuka zadawania właściwych pytań i udzielania precyzyjnych odpowiedzi
 • Czym jest pozytywna krytyka i jak ją wykorzystywać
 • Przypomnienie priorytetów zadań
 • Skuteczne delegowanie zadań
 • Zasada ABC
 • Wprowadzanie dyscypliny w życiu codziennym, prywatnym i zawodowym
 • Przywództwo i kierowanie
 • Definiowanie przywództwa
 • Podstawowe różnice miedzy przywództwem i kierowaniem
 • 8 kroków do przywództwa
 • Cechy i rola lidera w zespole i organizacji
 • Ocena własnych kompetencji przywódczych oraz potrzeb rozwojowych
 • Formułowanie własnej wizji przywódczej i ustalenie najlepszej metody jej urzeczywistnienia

Autor szkolenia:

Martin Daliga

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie informatyki. Wieloletni wykładowca oraz trener szkoleń związanych z testowaniem i zapewnianiem jakości oprogramowania. Jego zainteresowania naukowe to: techniki projektowania efektywnych testów, optymalizacja suit testowych, doskonalenie procesu testowego, testowanie mutacyjne, testowanie oparte na modelu, modele predykcji defektów. Współpracownik wielu firm w zakresie projektów R&D związanych z zapewnianiem jakości oprogramowania oraz analizy danych. Autor wielu artykułów oraz monografii z zakresu testowania, w tym: "Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia" (PWN 2015), "Thinking-Driven Testing. The Most Reasonable Approach to Quality Control" (Springer, 2018), "A Study Guide to the ISTQB Foundation Level 2018 Syllabus" (Springer, 2018). Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (współpraca nad międzynarodową normą ISO 29119 - Software Testing Standard) oraz Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych. Certyfikowany tester (ISTQB Full Advanced) oraz inżynier jakości oprogramowania (ASQ Certified Software Quality Engineer)

Najbliższe szkolenie poprowadzi:

Martin Daliga

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie informatyki. Wieloletni wykładowca oraz trener szkoleń związanych z testowaniem i zapewnianiem jakości oprogramowania. Jego zainteresowania naukowe to: techniki projektowania efektywnych testów, optymalizacja suit testowych, doskonalenie procesu testowego, testowanie mutacyjne, testowanie oparte na modelu, modele predykcji defektów. Współpracownik wielu firm w zakresie projektów R&D związanych z zapewnianiem jakości oprogramowania oraz analizy danych. Autor wielu artykułów oraz monografii z zakresu testowania, w tym: "Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia" (PWN 2015), "Thinking-Driven Testing. The Most Reasonable Approach to Quality Control" (Springer, 2018), "A Study Guide to the ISTQB Foundation Level 2018 Syllabus" (Springer, 2018). Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (współpraca nad międzynarodową normą ISO 29119 - Software Testing Standard) oraz Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych. Certyfikowany tester (ISTQB Full Advanced) oraz inżynier jakości oprogramowania (ASQ Certified Software Quality Engineer)

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.