Szkolenie dla trenerów

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:TTT

Poziom zaawansowania:
ttt

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Szkolenie dla trenerów

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów IT czujących powołanie lub przymus sytuacyjny do edukacji swoich koleżanek i kolegów

Zalety

 • Warsztatowa formuła zajęć dopasowana do specyfiki szkoleń z branży IT
 • Różnorodne formy dydaktyczne wymagające pełnego zaangażowania uczestników (dyskusje, wystąpienia)
 • Zero czystej teorii, praktyczne i ważne informacje wybrane na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń w prowadzeniu szkoleń technicznych
 • Indywidualna informacja zwrotna dla każdego uczestnika
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zdobycie umiejętności w zakresie projektowania i prowadzenia szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru szkoleń w branży IT
 • Budowa własnego autorytetu i jego efektywne wykorzystanie w trakcie szkolenia
 • Poznanie specyfiki uczenia się dorosłych oraz metod i formuł szkoleń w świecie IT
 • Umiejętne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas prowadzenia szkoleń
 • Efektywna praca nad zaangażowaniem grupy oraz własnym
 • Stworzenie swojego niepowtarzalnego wizerunku trenerskiego

Program

Szkolenia w świecie IT

 • Czym jest szkolenie?
 • 7 kryteriów sukcesu usługi szkoleniowej
 • Struktura projektu szkoleniowego
 • Rola trenera
 • Specyfika szkoleń technicznych

Autorytet trenera

 • Znaczenie autorytetu
 • Świadome budowanie autorytetu
 • Wykorzystanie autorytetu do osiągania celów szkoleniowych
 • Unikanie utraty autorytetu

Zaangażowanie

 • Budowanie zaangażowania grupy
 • Zaangażowanie przez cele
 • Zaangażowanie przez dobór metod dydaktycznych
 • Metody specyficzne dla osób z branży IT

Metodyka prowadzenia szkoleń

 • Jak uczą się dorośli?
 • Zwiększanie efektywności uczenia się
 • Wykorzystanie indywidualnych stylów uczenia się
 • Formuły szkoleń i szkoleń technicznych
 • Szkolenia stacjonarne i na odległość
 • Metody szkoleniowe i ich zastosowanie w szkoleniach IT
 • Specyfika szkoleń w branży IT

Przebieg szkolenia

 • Efektywne rozpoczęcie szkolenia
 • Organizacja dnia: moduły, przerwy, rozkład intensywności
 • Budowanie dobrej atmosfery
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Kontakt z uczestnikami i ich aktywizacja
 • Znaczenie informacji zwrotnej, sposoby jej pozyskiwania, przyjmowania i wykorzystania
 • Trudne sytuacje i uczestnicy
 • Postawa podczas przerw
 • Zakończenie szkolenia

Projektowanie szkolenia

 • Definiowanie celów szkoleniowych
 • Czas trwania i zakres materiału
 • Optymalny podział na moduły
 • Program i harmonogram szkolenia
 • Szacowanie optymalnej ilości materiałów dydaktycznych i czasu na ich przygotowanie
 • Dobór formuły i metody szkolenia do postawionych celów i grupy docelowej
 • Materiały szkoleniowe: estetyka i użyteczność

Projekt szkoleniowy

 • Skuteczna analiza wymagań
 • Typy grup szkoleniowych
 • Dobór trenera do grupy
 • Logistyka i jej wpływ na efektywność szkolenia
 • Metody oceny efektywności projektu szkoleniowego
 • Metody badania satysfakcji uczestników
 • Najczęstsze błędy trenerów i ich wpływ na efekty i ocenę szkolenia
 • Działania po szkoleniu

Zawód trener

 • Trener IT: nauczyciel, coach, ekspert czy konsultant?
 • Stres u trenera - przyczyny i sposoby na jego zmniejszenie
 • Zarządzanie własnym zaangażowaniem, ciągły rozwój, unikanie wypalenia
 • Indywidualny odcisk palca trenera, jak prowadzić szkolenia zgodnie ze sztuką a zarazem budować ich unikalność

Podobne szkolenia