Trwają zapisy do grupy

Flight Level Model – skuteczne wdrażanie strategii zarządzania Agile

Model Flight Level jest kompleksowym narzędziem do diagnozowania, komunikowania i koordynowania szeregu inicjatyw biznesowych. Koncentruje się na poprawie komunikacji i trafności podejmowanych decyzji biznesowych. Warsztat wyjaśni model oraz pokaże praktyczne narzędzia do skutecznej implementacji kluczowych wskaźników rezultatów (OKR) na wszystkich poziomach organizacji.

2150 PLN+23% VAT (2644 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:AGILE/FLM

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

3 października
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Martin Daliga

Cena:

2150 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

7 listopada
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Martin Daliga

Cena:

2150 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

6 marca
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

2150 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Forma szkolenia

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne?

Dostępne terminy

Interesują Cię inne terminy?

Flight Level Model – skuteczne wdrażanie strategii zarządzania Agile

Cele szkolenia

 • Zdobycie głębszego zrozumienia i umiejętności w zakresie implementacji podejścia Flight Levels w organizacji, z uwzględnieniem zarządzania kluczowymi wskaźnikami rezultatów OKR
 • Przekazanie praktycznych narzędzi i technik, które wspierają rozwój zwinności na różnych poziomach struktury organizacyjnej
 • Kształtowanie umiejętności zarządzania komunikacją i koordynacją pomiędzy poziomami organizacyjnymi

Dla kogo?

 • Kierownictwa organizacji - zarówno najwyższego jak i średniego szczebla
 • Człownków zespołów operacyjnych pracujących na poziomie wykonawczym
 • Specjalistów ds. transformacji oraz rozwoju organizacyjnego a także HR
 • Zewnętrznych konsultantów świadczących usługi doradcze z zakresu transformacji organizacyjnej i Agile

Zalety

 • Połączenie teorii z wykorzystaniem Twojego doświadczenia, uzupełnione praktycznymi ćwiczeniami, co buduje wiedzę fachową i metodyczną, a jednocześnie ją utrwala
 • Interaktywne formy, takie jak Lean Coffee, Liberating Structures i stosowanie praktyk odkrywczych, które zapewnią dynamikę i umocnią zdobytą wiedzę
 • Szybkie przekucie poznanych treści w codzienną praktykę zawodową

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Flight Level Model w pigułce - przygoda implementacyjna Agile

 • Definicja i znaczenie pojęcia "Flight Levels" w kontekście Agile
 • Wartość metodyczna podejścia Flight Level Model i jego niezależność stosowania od konkretnych metodyk Agile
 • Omówienie korzyści wynikających z wdrożenia FL w organizacji
 • Model postępowania, umożliwiający zrozumienie i implementację podejścia Agile w sposób holistyczny na poziomie projektów i procesów biznesowych
 • Poziomy FLM i praktyczne elementy zastosowania dające wartość dla organizacji – czyli jak modelować strukturę organizacyjną do potrzeb zwinności

Flight Levels w kontekście podejść i praktyk Agile

 • Elastyczne podejście Flight Levels do różnych praktyk i metodyk Agile
 • Zrozumienie, jak Flight Levels współpracują z podejściem SCRUM, LESS, NEXUS, SAFe
 • Integracja podejścia Flight Levels z koncepcją myślenia systemowego

Flight Level 1 – poziom operacyjny (krótkoterminowe spojrzenie na zadania organizacji)

 • Praca zespołów Agile na poziomie operacyjnym
 • Zarządzanie pracą zgodnie z zasadami Agile, wypracowanie i zaszczepienie odpowiedniej kultury, sposobu myślenia
 • Transparentne zarządzanie postępem pracy, identyfikacja klientów, priorytetyzacja i ograniczenia pracy
 • Głębokie zanurzenie w poziomie operacyjnym, skupienie na detalach, krótkoterminowy horyzont czasowy
 • Praktyczne ćwiczenia związane z definiowaniem celów operacyjnych i monitorowaniem postępów

Flight Level 2 – poziom koordynacyjny (średnioterminowe spojrzenie na zadania organizacji)

 • Synchronizacja zespołów na poziomie koordynacyjnym
 • Unikanie utraty postępu pracy z powodu zależności między zespołami
 • Wdrażanie narzędzi Agile do transparentnego zarządzania i koordynacji
 • Studium przypadku: skuteczne zarządzanie zależnościami projektowymi

Flight Level 3 – poziom strategiczny (długi horyzont czasowy na zadania organizacji)

 • Zarządzanie strategicznym portfelem na poziomie organizacyjnym
 • Priorytetyzacja i ograniczanie prac, aby utrzymać równowagę zasobów
 • Zwinność biznesowa a efektywne zarządzanie inicjatywami na poziomie strategicznym

Implementacja zarządzania celami OKR w Flight Levels

 • Definicja i cele metodyki OKR
 • Jak integrować cele OKR z podejściem Flight Levels
 • Praktyczne zastosowanie OKR na wszystkich poziomach organizacji
 • Praktyczne ćwiczenia związane z definiowaniem celów OKR na różnych poziomach organizacyjnych
 • Monitorowanie postępów i dostosowywanie celów zgodnie z zasadami OKR

Studium przypadku: implementacja Flight Levels i OKR w organizacji

 • Praktyczne przykłady wdrożenia Flight Levels i OKR
 • Analiza korzyści i wyzwań związanych z implementacją obu podejść
 • Działania naprawcze i optymalizacja na każdym Flight Level

Elegancja Flight Levels i unikanie chaosu – podsumowanie warsztatu

 • Podkreślenie prostoty i elegancji Flight Level Model
 • Refleksja nad koniecznością skoncentrowania się na wszystkich trzech poziomach dla pełnej zwinności biznesowej
 • Odrzucenie chaosu metodycznego na rzecz klarowności i rzetelnej analizy, gdzie dostarczanie wartości nie działa

Autorem szkolenia jest Martin Daliga

Dr inż. Martin Daliga, absolwent MBA i ekspert w zakresie inżynierii wymagań, analizy biznesowej, zarządzania procesami biznesowymi w obszarze Lean Six-Sigma, Product Owner i SCRUM Master dla wielu inicjatyw projektowych, jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami (ponad 200-osobowymi) realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 30 mln zł.…