Praktyczne wykorzystanie technik i narzędzi Lean IT do rozwiązywania problemów

LICZBA DNI: 2 (16h)

KOD KURSU: ROZW/PROBL

POZIOM SZKOLENIA:

# lean-it

# business-processes

# problems

# it-team-management

# team-management

# it-team

# it-business

# analytic-thinking

# decision-making

Najbliższy termin:

7 czerwca 2021

1950 PLN netto + 23% VAT

 • stacjonarne
 • zdalne

STACJONARNE

W CENIE

 • 2 dni pracy z trenerem
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

ZDALNE

W CENIE

 • 2 dni pracy z trenerem na żywo online
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Czy wiesz, że możesz uzyskać nawet do 100% DOFINANSOWANIA na szkolenie? Napisz do nas »

Oferta dla firm

Dostosuj zakres, czas i miejsce szkolenia do potrzeb Twojego zespołu. Uzyskaj indywidualną wycenę szkolenia dla grupy.

Weź udział w szkoleniu

Termin

Lokalizacja

Cena / os

7

czerwca

Zdalne,

Warszawa,

1950 PLN netto
+ 23% VAT

Termin

7

czerwca

Lokalizacja

Zdalne,

Warszawa,

Cena / os

1950 PLNnetto
+ 23% VAT

Powiadom
o kolejnych terminach

O szkoleniu

DLA KOGO?

Menedżerowie ds. Rozwoju Oprogramowania

Menedżerowie ds. Utrzymania Systemów IT

Kierownicy Projektów

Kierownicy Programów Transformacji IT

Dyrektorzy Departamentów IT

Zespoły odpowiedzialne za realizację inicjatyw usprawniających procesy IT

Zespoły odpowiedzialne za optymalizację produktowe

WYMAGANIA

ZALETY

Uczestnicy poznają czym jest metodyka Lean Six-Sigma i jakie są jej główne cechy i zastosowania

Uczestnicy dowiedzą się na czym polega definicja VoC (Voice of Customer) i CTQ (Critical to Quality) oraz cykl DMAIC i dlaczego odgrywają tak ważną rolę w odniesieniu do każdego procesu IT

Uczestnicy nauczą się stosować techniki A3, 8D i FMEA do rozwiązywania problemów

Uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić projekty i kontrolować rezultaty usprawnień przy wykorzystaniu podejścia DMAIC

Uczestnicy zdobędą umiejętność oceny czy realizowany proces biznesowy jest efektywny

Uczestnicy nauczą się jak zdiagnozować i usunąć źródła problemów i wąskie gardła w procesie

Uczestnicy dowiedzą się jakie najskuteczniejsze narzędzia zastosować do rozwiązania problemu

Uczestnicy nauczą się wykorzystywać statystykę do doskonalenia procesów

Uczestnicy poznają w jaki sposób podnosić jakość procesu oraz zmniejszać koszty jego realizacji

Cele szkolenia

Omówienie metod, narzędzi oraz technik przydatnych do analizy i rozwiązywania problemów IT oraz prezentacje praktycznych aspektów wykorzystania narzędzi doskonalenia

Jasne i precyzyjne przedstawienie szczupłego myślenia w procesach IT, których nadrzędnym celem jest dostarczenie wartości dodanej dla klientów

Pokazanie każdej pracy jako element procesu, w którym można zastosować wszystkie zasady i techniki optymalizacyjne

Omówienie metod, narzędzi oraz technik szczupłego zarządzania Lean oraz praktyczne przybliżenie metodyki Lean Six-Sigma oraz cyklu DMAIC do realizacji procesów IT i zarządzania projektami w sposób zwinny ukierunkowany na osiąganie korzyści

Program

 • Wprowadzenie Lean w organizacji - przegląd wyzwań i benchmark stosowanych praktyk
 • Warsztaty Lean - droga do szybkich udoskonaleń w procesach IT
  • Zdefiniowanie obszaru usprawnień
  • Analiza i selekcja kluczowych problemów
  • Identyfikacja powodów usprawnień
  • Zaplanowanie środków zaradczych
  • Implementacja
  • Porównanie rezultatów
  • Standaryzacja
 • Zespoły Lean - wykorzystanie potencjału interdyscyplinarnych zespołów na rzecz ponoszenia efektywności procesów
 • Wdrażanie usprawnień i ich znaczenie na rzecz zwiększenia produktywności i efektywności biznesowej
 • Wartość postrzegana przez klienta
 • Całkowita satysfakcja Klienta - jak ja zapewnić w procesach biznesowych i projektach IT?
 • Narzędzia do śledzenia i pomiaru satysfakcji klienta
 • Oczekiwania Klienta a zdolność procesów biznesowych do ich zaspokajania
 • Wpływ miary VoC na strategię transformacji IT
 • Wprowadzenie do tematyki rozwiązywania problemów
 • Co to jest metoda 8D i kiedy ją można stosować
 • Formularz 8D
 • Metodyka rozwiązywania problemów jakościowych 8D
  • D0 - Przygotowanie do procesu 8D
  • D1 - Powołanie zespołu 8D
  • D2 - Opis problemu m.in. przy wykorzystaniu techniki 5W
  • D3 - Wprowadzenie tymczasowych działań zaporowych
  • D4 - Zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej
  • D5 - Wybór i weryfikacja stałych działań korygujących
  • D6 - Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących
  • D7 - Zapobieganie ponownym wystąpieniom problemom
  • D8 - Podziękowania i uznania dla zespołu 8D
 • Wykonanie analizy 8D dla wybranego procesu przez uczestników warsztatów
 • Dyskusja i konsultacje grupowe oraz indywidualne
 • Zapobieganie problemom - analiza przyczyn i skutków wad FMEA
  • Definicja FMEA - czyli jak praktycznie wykorzystać potencjał narzędzi do diagnozowania sytuacji w procesach IT i eliminacji wad
  • Podstawowe rodzaje analizy FMEA
  • Zastosowanie analizy dla złożonych problemów deweloperskich i utrzymania systemów IT
  • Przegląd korzyści z zastosowania analizy FMEA
 • Techniki wspomagające tworzenie analizy FMEA
  • Diagram Ishikawy
  • Analiza Pareto-Lorentza
  • Burza mózgów
  • 5 x Why
  • Mierniki pomiaru skuteczności
  • Klient a dostawca w procesie dla zapewnienia jakości
  • Matryca wymagań i kompetencji
 • Analiza ryzyka i dotkliwości jego wystąpienia (RPN - Risk Priority Number)
  • Ocena wystąpienia ryzyka
  • Ocena możliwości wykrycia błędów jakościowych w procesie produkcyjnym
  • Ocena dotkliwości materializacji ryzyka
 • Metodyka opracowania analizy FMEA
  • Przygotowanie danych wejściowych
  • Formułowanie wad, przyczyn i skutków wad
  • Projektowanie działań doskonalących
  • Standardowy formularz i metryki w analizie FMEA
  • Wykonanie analizy FMEA dla wybranego procesu przez uczestników warsztatów
  • Dyskusja i konsultacje grupowe oraz indywidualne
 • Etap Definiowania (D)
  • Karta Projektu: definiowanie przyczyn powstawania problemów i opracowanie uzasadnienia wyboru zagadnienia z perspektywy Klienta i organizacji IT
  • Opracowanie celu i harmonogramu projektu jakościowego
  • Modelowanie procesu - SIPOC
  • Orientacja na Klienta: czyli jak głos Klienta opisać w formie mierzalnej i wykorzystać wiedzę do wdrożenia usprawnień
 • Etap Pomiaru (M)
  • Kluczowe wskaźniki procesu (KPI): czyli w jaki sposób należy patrzeć na proces, aby identyfikować problemy
  • Analiza czynników wpływające na niespełnienie oczekiwań Klientów
  • Miary jakościowe: sposoby opisu zbiorów danych i wyników obserwacji procesów
  • Graficzna prezentacja wyników: obiektywny sposób prezentacji wyników
 • Etap Analizy (A)
  • Szukanie głównych przyczyn problemu (istota burzy mózgów)
  • Mapowanie procesu: zapis obserwacji procesu w formie graficznej
  • Analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu
 • Etap usprawniania (I) i sterowania (C)
  • Kluczowe aspekty związane z wdrażaniem zmian w procesach IT
  • Utrzymywanie ciągłości działania nowych standardów
  • Uwzględnienie aspektów społecznych podczas projektowanych zmian
  • Sterowanie wdrożeniem i wdrożenie idei ciągłego podnoszenia jakości w przyszłości

Autor szkolenia:

Martin Daliga

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie informatyki. Wieloletni wykładowca oraz trener szkoleń związanych z testowaniem i zapewnianiem jakości oprogramowania. Jego zainteresowania naukowe to: techniki projektowania efektywnych testów, optymalizacja suit testowych, doskonalenie procesu testowego, testowanie mutacyjne, testowanie oparte na modelu, modele predykcji defektów. Współpracownik wielu firm w zakresie projektów R&D związanych z zapewnianiem jakości oprogramowania oraz analizy danych. Autor wielu artykułów oraz monografii z zakresu testowania, w tym: "Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia" (PWN 2015), "Thinking-Driven Testing. The Most Reasonable Approach to Quality Control" (Springer, 2018), "A Study Guide to the ISTQB Foundation Level 2018 Syllabus" (Springer, 2018). Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (współpraca nad międzynarodową normą ISO 29119 - Software Testing Standard) oraz Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych. Certyfikowany tester (ISTQB Full Advanced) oraz inżynier jakości oprogramowania (ASQ Certified Software Quality Engineer)

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.