Trwają zapisy do grupy

Praktyczne wykorzystanie technik i narzędzi Lean IT do rozwiązywania problemów

Lean to lepsze, wydajniejsze procesy biznesowe dopasowane do uwarunkowań i oczekiwań klientów wewnętrznych definiowanych przez poszczególne departamenty, działy, zespoły świadczące usługi w ramach danej organizacji. Podczas tego szkolenia uczestnicy nauczą się wykorzystywać techniki i narzędzie Lean IT, żeby jeszcze lepiej rozwiązywać problemy biznesowe.

2150 PLN+23% VAT (2644 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:ROZW/PROBL

lean-itbusiness-processesproblemsit-team-management

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

4 lipca
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

2150 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

21 listopada
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

2150 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

13 marca
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

2150 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Forma szkolenia

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne?

Dostępne terminy

Interesują Cię inne terminy?

Praktyczne wykorzystanie technik i narzędzi Lean IT do rozwiązywania problemów

Cele szkolenia

 • Omówienie metod, narzędzi oraz technik przydatnych do analizy i rozwiązywania problemów IT oraz prezentacje praktycznych aspektów wykorzystania narzędzi doskonalenia
 • Jasne i precyzyjne przedstawienie szczupłego myślenia w procesach IT, których nadrzędnym celem jest dostarczenie wartości dodanej dla klientów
 • Pokazanie każdej pracy jako element procesu, w którym można zastosować wszystkie zasady i techniki optymalizacyjne
 • Omówienie metod, narzędzi oraz technik szczupłego zarządzania Lean oraz praktyczne przybliżenie metodyki Lean Six-Sigma oraz cyklu DMAIC do realizacji procesów IT i zarządzania projektami w sposób zwinny ukierunkowany na osiąganie korzyści

Dla kogo?

 • Menedżerów ds. rozwoju oprogramowania oraz utrzymania systemów IT
 • Kierowników Projektów
 • Kierowników Programów Transformacji IT
 • Dyrektorów Departamentów IT
 • Zespołów odpowiedzialnych za realizację inicjatyw usprawniających procesy IT
 • Zespołów odpowiedzialnych za optymalizację produktowe

Zalety

 • Zapoznanie się z metodyką Lean Six-Sigma i jej głównymi cechami oraz zastosowaniami
 • Poznanie definicji VoC (Voice of Customer) i CTQ (Critical to Quality) oraz cyklu DMAIC i odpowiedź na pytanie dlaczego odgrywają tak ważną rolę w odniesieniu do każdego procesu IT
 • Nauka stosowania techniki A3, 8D i FMEA do rozwiązywania problemów
 • Prowadzenie projektów i kontrola rezultatów usprawnień przy wykorzystaniu podejścia DMAIC
 • Zdobycie umiejętności oceny czy realizowany proces biznesowy jest efektywny
 • Diagnoza oraz usuwanie źródeł problemów i wąskich gardeł w procesie
 • Poznanie najskuteczniejszych narzędzi Lean stosowanych do rozwiązania problemu
 • Nauka wykorzystywania statystyki do doskonalenia procesów
 • Poznanie sposobów podnoszenia jakości procesu oraz zmniejszania kosztów jego realizacji

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Podstawowe zasady Lean Management i wprowadzenie do metodyki Agile Lean Six-Sigma

 • Wprowadzenie Lean w organizacji - przegląd wyzwań i benchmark stosowanych praktyk
 • Warsztaty Lean - droga do szybkich udoskonaleń w procesach IT
 • Zespoły Lean - wykorzystanie potencjału interdyscyplinarnych zespołów na rzecz ponoszenia efektywności procesów
 • Wdrażanie usprawnień i ich znaczenie na rzecz zwiększenia produktywności i efektywności biznesowej

Wykorzystanie głosu klienta na rzecz wzrostu jakości wyników procesów IT

 • Wartość postrzegana przez klienta
 • Całkowita satysfakcja Klienta - jak ja zapewnić w procesach biznesowych i projektach IT?
 • Narzędzia do śledzenia i pomiaru satysfakcji klienta
 • Oczekiwania Klienta a zdolność procesów biznesowych do ich zaspokajania
 • Wpływ miary VoC na strategię transformacji IT

Metoda 8D - rozwiązywanie problemów w obszarze IT

 • Wprowadzenie do tematyki rozwiązywania problemów
 • Co to jest metoda 8D i kiedy ją można stosować
 • Formularz 8D
 • Metodyka rozwiązywania problemów jakościowych 8D
 • Wykonanie analizy 8D dla wybranego procesu przez uczestników warsztatów
 • Dyskusja i konsultacje grupowe oraz indywidualne

Przegląd narzędzi doskonalenia - analiza FMEA

 • Zapobieganie problemom - analiza przyczyn i skutków wad FMEA
 • Techniki wspomagające tworzenie analizy FMEA
 • Analiza ryzyka i dotkliwości jego wystąpienia (RPN - Risk Priority Number)
 • Metodyka opracowania analizy FMEA

Metodyka Lean Six-Sigma i cykl DMAIC - warsztat symulacyjny

 • Etap Definiowania (D)
 • Etap Pomiaru (M)
 • Etap Analizy (A)
 • Etap usprawniania (I) i sterowania (C)

Podsumowanie warsztatów i wnioski końcowe

Autorem szkolenia jest Martin Daliga

Dr inż. Martin Daliga, absolwent MBA i ekspert w zakresie inżynierii wymagań, analizy biznesowej, zarządzania procesami biznesowymi w obszarze Lean Six-Sigma, Product Owner i SCRUM Master dla wielu inicjatyw projektowych, jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami (ponad 200-osobowymi) realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 30 mln zł.…