Praktyczne wykorzystanie technik i narzędzi Lean IT do rozwiązywania problemów

2350 PLN+23% VAT (2890 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:ROZW/PROBL

Poziom zaawansowania:
lean-itbusiness-processesproblemsit-team-management

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja
Brak dostępnych terminów

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Praktyczne wykorzystanie technik i narzędzi Lean IT do rozwiązywania problemów

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Menedżerowie ds. Rozwoju Oprogramowania
 • Menedżerowie ds. Utrzymania Systemów IT
 • Kierownicy Projektów
 • Kierownicy Programów Transformacji IT
 • Dyrektorzy Departamentów IT
 • Zespoły odpowiedzialne za realizację inicjatyw usprawniających procesy IT
 • Zespoły odpowiedzialne za optymalizację produktowe

Zalety

 • Uczestnicy poznają czym jest metodyka Lean Six-Sigma i jakie są jej główne cechy i zastosowania
 • Uczestnicy dowiedzą się na czym polega definicja VoC (Voice of Customer) i CTQ (Critical to Quality) oraz cykl DMAIC i dlaczego odgrywają tak ważną rolę w odniesieniu do każdego procesu IT
 • Uczestnicy nauczą się stosować techniki A3, 8D i FMEA do rozwiązywania problemów
 • Uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić projekty i kontrolować rezultaty usprawnień przy wykorzystaniu podejścia DMAIC
 • Uczestnicy zdobędą umiejętność oceny czy realizowany proces biznesowy jest efektywny
 • Uczestnicy nauczą się jak zdiagnozować i usunąć źródła problemów i wąskie gardła w procesie
 • Uczestnicy dowiedzą się jakie najskuteczniejsze narzędzia zastosować do rozwiązania problemu
 • Uczestnicy nauczą się wykorzystywać statystykę do doskonalenia procesów
 • Uczestnicy poznają w jaki sposób podnosić jakość procesu oraz zmniejszać koszty jego realizacji
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Omówienie metod, narzędzi oraz technik przydatnych do analizy i rozwiązywania problemów IT oraz prezentacje praktycznych aspektów wykorzystania narzędzi doskonalenia
 • Jasne i precyzyjne przedstawienie szczupłego myślenia w procesach IT, których nadrzędnym celem jest dostarczenie wartości dodanej dla klientów
 • Pokazanie każdej pracy jako element procesu, w którym można zastosować wszystkie zasady i techniki optymalizacyjne
 • Omówienie metod, narzędzi oraz technik szczupłego zarządzania Lean oraz praktyczne przybliżenie metodyki Lean Six-Sigma oraz cyklu DMAIC do realizacji procesów IT i zarządzania projektami w sposób zwinny ukierunkowany na osiąganie korzyści

Program

Podstawowe zasady Lean Management i wprowadzenie do metodyki Agile Lean Six-Sigma

 • Wprowadzenie Lean w organizacji - przegląd wyzwań i benchmark stosowanych praktyk
 • Warsztaty Lean - droga do szybkich udoskonaleń w procesach IT
 • Zespoły Lean - wykorzystanie potencjału interdyscyplinarnych zespołów na rzecz ponoszenia efektywności procesów
 • Wdrażanie usprawnień i ich znaczenie na rzecz zwiększenia produktywności i efektywności biznesowej

Wykorzystanie głosu klienta na rzecz wzrostu jakości wyników procesów IT

 • Wartość postrzegana przez klienta
 • Całkowita satysfakcja Klienta - jak ja zapewnić w procesach biznesowych i projektach IT?
 • Narzędzia do śledzenia i pomiaru satysfakcji klienta
 • Oczekiwania Klienta a zdolność procesów biznesowych do ich zaspokajania
 • Wpływ miary VoC na strategię transformacji IT

Metoda 8D - rozwiązywanie problemów w obszarze IT

 • Wprowadzenie do tematyki rozwiązywania problemów
 • Co to jest metoda 8D i kiedy ją można stosować
 • Formularz 8D
 • Metodyka rozwiązywania problemów jakościowych 8D
 • Wykonanie analizy 8D dla wybranego procesu przez uczestników warsztatów
 • Dyskusja i konsultacje grupowe oraz indywidualne

Przegląd narzędzi doskonalenia - analiza FMEA

 • Zapobieganie problemom - analiza przyczyn i skutków wad FMEA
 • Techniki wspomagające tworzenie analizy FMEA
 • Analiza ryzyka i dotkliwości jego wystąpienia (RPN - Risk Priority Number)
 • Metodyka opracowania analizy FMEA

Metodyka Lean Six-Sigma i cykl DMAIC - warsztat symulacyjny

 • Etap Definiowania (D)
 • Etap Pomiaru (M)
 • Etap Analizy (A)
 • Etap usprawniania (I) i sterowania (C)

Podsumowanie warsztatów i wnioski końcowe

Podobne szkolenia