Szkolenie dostępne na zamówienie

Zarządzanie jakością w projektach IT

* Kompleksowe omówienie problematyki zarządzania jakością w projektach informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących standardów i de facto standardów oraz praktyki w zarządzaniu jakością

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:PM/QAIT

quality

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

Zarządzanie jakością w projektach IT

Cele szkolenia

 • Omówienie dobrych praktyk, metod, wykorzystywanych narzędzi w zarządzaniu jakością
 • Pokazanie na praktycznych przykładach różnych metod i podejścia do testowania - smoke-testy, testy regresji, testy automatyczne, black-box testy, white-box testy, testy akceptacyjne, itd
 • Omówienie procesu planowania zarządzania jakością, planowania cykli testowych, planowania scenariuszy testowych, planowania wersji
 • Omówienie problematyki zarządzania błędami (bugs) w projekcie - raportowanie błędów, analiza, wykonywanie i raportowanie poprawek, integracja i ponowne testowanie, ustalanie priorytetów
 • Uwzględnienie nie tylko wewnętrznych procesów zarządzania jakością w firmie, ale także zarządzanie jakością w pracy z klientem zewnętrznym oraz zewnętrznym dostawcą komponentów, a więc metody i narzędzia komunikacji, podział odpowiedzialności pomiędzy zespoły, negocjowanie
 • Nauka opisywania na czym polega zarządzanie jakością w projekcie informatycznym oraz wskazywania jego kluczowych elementy
 • Nauka omawiania podstawowych technik testowania oprogramowania
 • Nauka opisywania metod raportowania błędów oraz zarządzania nimi w projekcie
 • Nauka identyfikowania potencjalnych problemów związanych z procesem integracji oprogramowania
 • Nauka opracowywania podstawowego planu zarządzania jakością w typowym projekcie informatycznym

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do kierowników projektów oraz wszystkich, którzy na co dzień zajmują się jakością w projektach IT (inżynierowie, testerzy)
 • Zainteresowane szkoleniem będą również osoby chcące bliżej poznać problematykę zarządzania jakością - kierownicy zespołów, architekci, marketingowcy, itd

Zalety

 • Mocną stroną szkolenia jest bardzo praktycznie ujęcie tematu
 • Pokazane zostaną rozwiązania przyjęte w duży firmach zajmujących się wytwarzaniem oprogramowania
 • Pokazana będzie krytyczna analiza takich rozwiązań, wskazane zostaną mocne i słabe strony
 • Uczestnicy szkolenia będą mogli dobrać odpowiednie metody i narzędzia do swojej, konkretnej sytuacji projektowej
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Uczestnicy powinni mieć ogólne pojęcie na temat zarządzania projektami informatycznymi

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Planowanie zarządzania jakością

 • Czym jest jakość?
 • Jakość w projekcie IT
 • Proces planowania i zapewniania jakości w projekcie IT
 • Cykl życia projektu i problemy jakości

Testowanie

 • Popularne techniki i narzędzia testowania w różnych cyklach życia projektu
 • Smoke-tests
 • Testy regresji
 • Black-box/White-box
 • Field-tests
 • Testowanie automatycznie
 • Testy unitarne
 • Testy funkcjonalne
 • Testy wydajnościowe
 • Testy stabilnościowe
 • Testy akceptacyjne
 • Problemy powtarzalności testów
 • Planowanie testów

Dokumentacja

 • Dokumentacja a jakość
 • Specyfikacja systemu
 • Błędy specyfikacji
 • Dokumentowanie testów i wyników

Komponenty zewnętrzne

 • Problemy z komponentami zewnętrznych dostawców
 • Komponenty współtworzone
 • Błędy środowiska produkcyjnego

Zarządzanie błędami

 • Zarządzanie błędami w projekcie IT
 • Typowe problemy
 • Priorytetyzowanie
 • Planowanie i szacowanie
 • Odpowiedzialność zespołów i podział kompetencji

Popularne narzędzia zarządzania błędami