System zarządzania ciągłością działania

LICZBA DNI: 2 (16h)

KOD KURSU: BCP

POZIOM SZKOLENIA:

# business

Najbliższy termin:

10 marca 2021

1950 PLN netto + 23% VAT

 • zdalne

ZDALNE

W CENIE

 • 2 dni pracy z trenerem na żywo online
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Czy wiesz, że możesz uzyskać nawet do 100% dofinansowania na szkolenie? Dowiedz się jak »

Oferta dla firm

Dostosuj zakres, czas i miejsce szkolenia do potrzeb Twojego zespołu. Uzyskaj indywidualną wycenę szkolenia dla grupy.

Weź udział w szkoleniu

Termin

Lokalizacja

Cena / os

10

marca

Zdalne,

1950 PLN netto
+ 23% VAT

Termin

10

marca

Lokalizacja

Zdalne,

Cena / os

1950 PLNnetto
+ 23% VAT

Powiadom
o kolejnych terminach

O szkoleniu

DLA KOGO?

WYMAGANIA

ZALETY

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania i budowaniu ładu zarządzania organizacją

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów

Cele szkolenia

Przekazanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej istoty, celu oraz procesu zarządzania jakością

Przekazanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej wdrożenia planów ciągłości działania

Przekazanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przeprowadzania analiz wymagań biznesowych oraz sposobów pozyskiwania informacji w zakresie wymagań

Przekazanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zarządzania ryzykiem związanym z utratą dostępności zasobów niezbędnych do realizacji procesów biznesowych

Przekazanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zarządzania w sytuacji kryzysowej

Program

 • Zarządzanie kryzysowe: reagowanie i postępowanie w sytuacji kryzysowej
 • Dostosowanie Planu Ciągłości Działania do wymagań rynkowych i rozwoju zdolności firm do przywracania ciągłości działania
 • Wyzwania efektywnego testowania planu w organizacji
 • Planowanie i realizacja testów oraz raportowanie wyników
 • Normy opisujące system zarządzania ciągłością działania (Business Continuity Management System)
 • Zbieżność budowy ISO 22301 z wymaganiami prawnymi i regulacjami branżowymi
 • Korzyści wynikające z wdrożenia systemu BCMS
 • Podstawowe terminy i definicje związane z system BCMS
 • BCMS a cykl zarządzania jakością PDCA
 • Roadmapa działań wdrożenia systemu ciągłości działania (podejście TOP-DWOWN)
 • Przesłanki organizacyjne i artefakty projektu wdrożeniowego
 • Analiza istniejącej sytuacji (GAP Analysis - analiza luk zabezpieczeń)
 • Budowanie scenariuszy sytuacji kryzysowych
 • Opracowywanie strategii postępowania na poziomie strategicznym, operacyjnym
 • Przykłady międzynarodowych standardów i modeli zarządzania ryzykiem
 • Ocena ryzyka oraz analiza jego wpływu na kluczowe procesy biznesowe (ang. Business Impact Analysis)
 • Identyfikacja ryzyk w odniesieniu do aktywów organizacji i odniesienie analizy do działań wdrożeniowych zabezpieczeń systemu BCM
 • Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne
 • Zagrożenia bezpośrednie i pośrednie
 • Techniki szacowania strat
  • Brainstorming - burza mózgów
  • Synektyka
  • Morfologia
  • Technika delficka
  • Porównania analogii
  • Metoda Crawforda
  • Analiza drzew decyzyjnych
  • Analiza symulacyjna Monte Carlo
  • Metody scenariuszowe
  • Lista zagrożeń
  • Mapa zakłóceń
 • Strategia Tolerowania
 • Strategia Monitorowania
 • Strategia Zapobiegania
 • Strategia Planu Ciągłości Działania
 • Polityka tolerowania zakłóceń
 • Polityka monitorowania zakłóceń
 • Polityka zapobiegania zakłóceniom
 • Polityka Planu Ciągłości Działania
 • Określenie zakresu i celów systemu BCMS
 • Polityka Ciągłości Działania
 • Kompetencje pracowników BCM
 • Osadzenie BCMS w kulturze organizacji
 • Zrozumienie organizacji (przegląd zagadnień z I dnia warsztatów)
 • Identyfikacja kluczowych procesów/linii biznesowych
 • Określenie zagrożeń ciągłości działania i ich wpływów
 • Szacowanie ryzyka
 • Działania zmniejszające ryzyko
 • Określenie strategii BCM
 • Opracowanie i wdrożenie reakcji BCM
 • Struktura reakcji na zdarzenie
 • Plany zarządzania zdarzeniem (IMP) oraz Plany Ciągłości Biznesowej (BCP)
 • Dokumentacja systemu zarządzania ciągłością działania
 • Stałe monitorowanie poziomu ryzyka (KRI)
 • Cykliczne przeglądy aktualności i adekwatności BCMS
 • Audyty wewnętrzne
 • Przeglądy kierownictwa odnośnie skuteczności systemu BCMS
 • Podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych w kontekście zabezpieczania systemów

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.