System zarządzania ciągłością działania

LICZBA DNI: 2 (16h)

KOD KURSU: BCP

Powiadom
o kolejnych terminach

# business

Autor szkolenia:
Martin Daliga

O szkoleniu

DLA KOGO?

WYMAGANIA

ZALETY

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania i budowaniu ładu zarządzania organizacją

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów

Cele szkolenia

przekazanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej istoty, celu oraz procesu zarzadzania jakością

przekazanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej wdrożenia planów ciągłości działania

przekazanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przeprowadzania analiz wymagań biznesowych oraz sposobów pozyskiwania informacji w zakresie wymagań

przekazanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zarządzania ryzykiem związanym z utratą dostępności zasobów niezbędnych do realizacji procesów biznesowych

przekazanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zarządzania w sytuacji kryzysowej

Program

 • Prezentacja trenera i uczestników warsztatów.
 • Omówienie głównych elementów warsztatów.
 • Zarządzanie kryzysowe: reagowanie i postępowanie w sytuacji kryzysowej.
 • Dostosowanie Planu Ciągłości Działania do wymagań rynkowych i rozwoju zdolności firm do przywracania ciągłości działania.
 • Wyzwania efektywnego testowania planu w organizacji.
 • Planowanie i realizacja testów oraz raportowanie wyników.
 • Normy opisujące system zarządzania ciągłością działania (Business Continuity Management System).
 • Zbieżność budowy ISO 22301 z wymaganiami prawnymi i regulacjami branżowymi.
 • Korzyści wynikające z wdrożenia systemu BCMS.
 • Podstawowe terminy i definicje związane z system BCMS.
 • BCMS a cykl zarządzania jakością PDCA.
 • Roadmapa działań wdrożenia systemu ciągłości działania (podejście TOP-DWOWN).
 • Przesłanki organizacyjne i artefakty projektu wdrożeniowego.
 • Analiza istniejącej sytuacji (GAP Analysis - analiza luk zabezpieczeń).
 • Budowanie scenariuszy sytuacji kryzysowych.
 • Opracowywanie strategii postepowania na poziomie strategicznym, operacyjnym.
 • Przykłady międzynarodowych standardów i modeli zarządzania ryzykiem.
 • Ocena ryzyka oraz analiza jego wpływu na kluczowe procesy biznesowe (ang. Business Impact Analysis).
 • Identyfikacja ryzyk w odniesieniu do aktywów organizacji i odniesienie analizy do działań wdrożeniowych zabezpieczeń systemu BCM.
 • Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne.
 • Zagrożenia bezpośrednie i pośrednie.
 • Techniki szacowania strat:
  • Brainstorming - burza mózgów.
  • Synektyka.
  • Morfologia.
  • Technika delficka.
  • Porównania analogii.
  • Metoda Crawforda.
  • Analiza drzew decyzyjnych.
  • Analiza symulacyjna Monte Carlo.
  • Metody scenariuszowe.
  • Lista zagrożeń.
  • Mapa zakłóceń.
 • Strategia Tolerowania.
 • Strategia Monitorowania.
 • Strategia Zapobiegania.
 • Strategia Planu Ciągłości Działania.
 • Polityka tolerowania zakłóceń.
 • Polityka monitorowania zakłóceń.
 • Polityka zapobiegania zakłóceniom.
 • Polityka Planu Ciągłości Działania.
 • Określenie zakresu i celów systemu BCMS.
 • Polityka Ciągłości Działania.
 • Kompetencje pracowników BCM.
 • Osadzenie BCMS w kulturze organizacji.
 • Zrozumienie organizacji (przegląd zagadnień z I dnia warsztatów).
 • Identyfikacja kluczowych procesów/linii biznesowych.
 • Określenie zagrożeń ciągłości działania i ich wpływów.
 • Szacowanie ryzyka.
 • Działania zmniejszające ryzyko.
 • Określenie strategii BCM.
 • Opracowanie i wdrożenie reakcji BCM.
 • Struktura reakcji na zdarzenie
 • Plany zarządzania zdarzeniem (IMP) oraz Plany Ciągłości Biznesowej (BCP)
 • Dokumentacja systemu zarządzania ciągłością działania.
 • Stałe monitorowanie poziomu ryzyka (KRI)
 • Cykliczne przeglądy aktualności i adekwatności BCMS.
 • Audyty wewnętrzne.
 • Przeglądy kierownictwa odnośnie skuteczności systemu BCMS.
 • Podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych w kontekście zabezpieczania systemów .

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.