System zarządzania ciągłością działania

LICZBA DNI: 2 (16h)

KOD KURSU: BCP

POZIOM SZKOLENIA:

# business

Najbliższy termin:

7 czerwca 2021

1950 PLN netto + 23% VAT

 • stacjonarne
 • zdalne

STACJONARNE

W CENIE

 • 2 dni pracy z trenerem
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

ZDALNE

W CENIE

 • 2 dni pracy z trenerem na żywo online
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Czy wiesz, że możesz uzyskać nawet do 100% DOFINANSOWANIA na szkolenie? Napisz do nas »

Oferta dla firm

Dostosuj zakres, czas i miejsce szkolenia do potrzeb Twojego zespołu. Uzyskaj indywidualną wycenę szkolenia dla grupy.

Weź udział w szkoleniu

Termin

Lokalizacja

Cena / os

7

czerwca

Warszawa,

Zdalne,

1950 PLN netto
+ 23% VAT

Termin

7

czerwca

Lokalizacja

Warszawa,

Zdalne,

Cena / os

1950 PLNnetto
+ 23% VAT

Powiadom
o kolejnych terminach

O szkoleniu

DLA KOGO?

WYMAGANIA

ZALETY

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania i budowaniu ładu zarządzania organizacją

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów

Cele szkolenia

Przekazanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej istoty, celu oraz procesu zarządzania jakością

Przekazanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej wdrożenia planów ciągłości działania

Przekazanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przeprowadzania analiz wymagań biznesowych oraz sposobów pozyskiwania informacji w zakresie wymagań

Przekazanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zarządzania ryzykiem związanym z utratą dostępności zasobów niezbędnych do realizacji procesów biznesowych

Przekazanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zarządzania w sytuacji kryzysowej

Program

 • Zarządzanie kryzysowe: reagowanie i postępowanie w sytuacji kryzysowej
 • Dostosowanie Planu Ciągłości Działania do wymagań rynkowych i rozwoju zdolności firm do przywracania ciągłości działania
 • Wyzwania efektywnego testowania planu w organizacji
 • Planowanie i realizacja testów oraz raportowanie wyników
 • Normy opisujące system zarządzania ciągłością działania (Business Continuity Management System)
 • Zbieżność budowy ISO 22301 z wymaganiami prawnymi i regulacjami branżowymi
 • Korzyści wynikające z wdrożenia systemu BCMS
 • Podstawowe terminy i definicje związane z system BCMS
 • BCMS a cykl zarządzania jakością PDCA
 • Roadmapa działań wdrożenia systemu ciągłości działania (podejście TOP-DWOWN)
 • Przesłanki organizacyjne i artefakty projektu wdrożeniowego
 • Analiza istniejącej sytuacji (GAP Analysis - analiza luk zabezpieczeń)
 • Budowanie scenariuszy sytuacji kryzysowych
 • Opracowywanie strategii postępowania na poziomie strategicznym, operacyjnym
 • Przykłady międzynarodowych standardów i modeli zarządzania ryzykiem
 • Ocena ryzyka oraz analiza jego wpływu na kluczowe procesy biznesowe (ang. Business Impact Analysis)
 • Identyfikacja ryzyk w odniesieniu do aktywów organizacji i odniesienie analizy do działań wdrożeniowych zabezpieczeń systemu BCM
 • Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne
 • Zagrożenia bezpośrednie i pośrednie
 • Techniki szacowania strat
  • Brainstorming - burza mózgów
  • Synektyka
  • Morfologia
  • Technika delficka
  • Porównania analogii
  • Metoda Crawforda
  • Analiza drzew decyzyjnych
  • Analiza symulacyjna Monte Carlo
  • Metody scenariuszowe
  • Lista zagrożeń
  • Mapa zakłóceń
 • Strategia Tolerowania
 • Strategia Monitorowania
 • Strategia Zapobiegania
 • Strategia Planu Ciągłości Działania
 • Polityka tolerowania zakłóceń
 • Polityka monitorowania zakłóceń
 • Polityka zapobiegania zakłóceniom
 • Polityka Planu Ciągłości Działania
 • Określenie zakresu i celów systemu BCMS
 • Polityka Ciągłości Działania
 • Kompetencje pracowników BCM
 • Osadzenie BCMS w kulturze organizacji
 • Zrozumienie organizacji (przegląd zagadnień z I dnia warsztatów)
 • Identyfikacja kluczowych procesów/linii biznesowych
 • Określenie zagrożeń ciągłości działania i ich wpływów
 • Szacowanie ryzyka
 • Działania zmniejszające ryzyko
 • Określenie strategii BCM
 • Opracowanie i wdrożenie reakcji BCM
 • Struktura reakcji na zdarzenie
 • Plany zarządzania zdarzeniem (IMP) oraz Plany Ciągłości Biznesowej (BCP)
 • Dokumentacja systemu zarządzania ciągłością działania
 • Stałe monitorowanie poziomu ryzyka (KRI)
 • Cykliczne przeglądy aktualności i adekwatności BCMS
 • Audyty wewnętrzne
 • Przeglądy kierownictwa odnośnie skuteczności systemu BCMS
 • Podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych w kontekście zabezpieczania systemów

Autor szkolenia:

Martin Daliga

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie informatyki. Wieloletni wykładowca oraz trener szkoleń związanych z testowaniem i zapewnianiem jakości oprogramowania. Jego zainteresowania naukowe to: techniki projektowania efektywnych testów, optymalizacja suit testowych, doskonalenie procesu testowego, testowanie mutacyjne, testowanie oparte na modelu, modele predykcji defektów. Współpracownik wielu firm w zakresie projektów R&D związanych z zapewnianiem jakości oprogramowania oraz analizy danych. Autor wielu artykułów oraz monografii z zakresu testowania, w tym: "Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia" (PWN 2015), "Thinking-Driven Testing. The Most Reasonable Approach to Quality Control" (Springer, 2018), "A Study Guide to the ISTQB Foundation Level 2018 Syllabus" (Springer, 2018). Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (współpraca nad międzynarodową normą ISO 29119 - Software Testing Standard) oraz Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych. Certyfikowany tester (ISTQB Full Advanced) oraz inżynier jakości oprogramowania (ASQ Certified Software Quality Engineer)

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.