System zarządzania ciągłością działania

2350 PLN+23% VAT (2890 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:BCP

Poziom zaawansowania:
business

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

7 grudzień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

-

Cena:

2350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

9 maj
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

-

Cena:

2350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu System zarządzania ciągłością działania

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Zalety

 • Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania i budowaniu ładu zarządzania organizacją
 • Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Przekazanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej istoty, celu oraz procesu zarządzania jakością
 • Przekazanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej wdrożenia planów ciągłości działania
 • Przekazanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przeprowadzania analiz wymagań biznesowych oraz sposobów pozyskiwania informacji w zakresie wymagań
 • Przekazanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zarządzania ryzykiem związanym z utratą dostępności zasobów niezbędnych do realizacji procesów biznesowych
 • Przekazanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zarządzania w sytuacji kryzysowej

Program

Wprowadzenie do warsztatów

 • Zarządzanie kryzysowe: reagowanie i postępowanie w sytuacji kryzysowej
 • Dostosowanie Planu Ciągłości Działania do wymagań rynkowych i rozwoju zdolności firm do przywracania ciągłości działania
 • Wyzwania efektywnego testowania planu w organizacji
 • Planowanie i realizacja testów oraz raportowanie wyników

Istota i zasady systemu zarządzania ciągłością działania - standard ISO 22301 i 27001

 • Normy opisujące system zarządzania ciągłością działania (Business Continuity Management System)
 • Zbieżność budowy ISO 22301 z wymaganiami prawnymi i regulacjami branżowymi
 • Korzyści wynikające z wdrożenia systemu BCMS
 • Podstawowe terminy i definicje związane z system BCMS
 • BCMS a cykl zarządzania jakością PDCA

Strategia zarządzania ciągłością działania - warsztat

 • Roadmapa działań wdrożenia systemu ciągłości działania (podejście TOP-DWOWN)
 • Przesłanki organizacyjne i artefakty projektu wdrożeniowego
 • Analiza istniejącej sytuacji (GAP Analysis - analiza luk zabezpieczeń)
 • Budowanie scenariuszy sytuacji kryzysowych
 • Opracowywanie strategii postępowania na poziomie strategicznym, operacyjnym

Aktywne zarządzanie ryzykiem - czyli nauka płynąca z doświadczeń i jej rola w kontekście wdrożenia skutecznego systemu ciągłości działania

 • Przykłady międzynarodowych standardów i modeli zarządzania ryzykiem
 • Ocena ryzyka oraz analiza jego wpływu na kluczowe procesy biznesowe (ang. Business Impact Analysis)
 • Identyfikacja ryzyk w odniesieniu do aktywów organizacji i odniesienie analizy do działań wdrożeniowych zabezpieczeń systemu BCM

Skuteczne wdrażanie planów ciągłości działania oraz wykorzystanie ich w efektywnym zarządzaniu ryzykiem

 • Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne
 • Zagrożenia bezpośrednie i pośrednie
 • Techniki szacowania strat

Modelowe strategie postępowania z zagrożeniami (warsztat)

 • Strategia Tolerowania
 • Strategia Monitorowania
 • Strategia Zapobiegania
 • Strategia Planu Ciągłości Działania

Polityka postępowania z zakłóceniami (warsztat)

 • Polityka tolerowania zakłóceń
 • Polityka monitorowania zakłóceń
 • Polityka zapobiegania zakłóceniom
 • Polityka Planu Ciągłości Działania

Planowanie systemu zarządzania ciągłością działania

 • Określenie zakresu i celów systemu BCMS
 • Polityka Ciągłości Działania
 • Kompetencje pracowników BCM
 • Osadzenie BCMS w kulturze organizacji
 • Zrozumienie organizacji (przegląd zagadnień z I dnia warsztatów)
 • Identyfikacja kluczowych procesów/linii biznesowych
 • Określenie zagrożeń ciągłości działania i ich wpływów
 • Szacowanie ryzyka
 • Działania zmniejszające ryzyko
 • Określenie strategii BCM
 • Opracowanie i wdrożenie reakcji BCM
 • Struktura reakcji na zdarzenie
 • Plany zarządzania zdarzeniem (IMP) oraz Plany Ciągłości Biznesowej (BCP)
 • Dokumentacja systemu zarządzania ciągłością działania

Monitorowanie i weryfikacja skuteczności i przydatności systemu

 • Stałe monitorowanie poziomu ryzyka (KRI)
 • Cykliczne przeglądy aktualności i adekwatności BCMS
 • Audyty wewnętrzne
 • Przeglądy kierownictwa odnośnie skuteczności systemu BCMS
 • Podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych w kontekście zabezpieczania systemów

Komunikacja kryzysowa: zapewnienie odpowiedniej informacji dla Zarządu, członków zespołów zapewnienia ciągłości działania i udziałowców

Ochrona wizerunku i marki: public relations, zarządzanie komunikacją zewnętrzną w czasie kryzysu

Podsumowanie warsztatów szkoleniowych i wnioski końcowe

Podobne szkolenia