Podejście produktowe w wytwarzaniu oprogramowania

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:PROD

Poziom zaawansowania:
scrum

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Podejście produktowe w wytwarzaniu oprogramowania

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie w sposób przekrojowy pokazuje z różnych perspektyw - członka Zespołu, Product Ownera oraz managera - na czym polega praca nad produktem i czym różni się ona od pracy projektowej
 • Dla każdej z tych ról pokazane i przećwiczone jest, które czynniki wpływają na to, aby praca nad rozwojem produktu - od pomysłu do jego realizacji - była możliwie jak najkrótsza i prezentowała jakość akceptowaną przez odbiorcę
 • Szkolenie przeznaczone jest również dla osób, które w najbliższej przyszłości mają rozpocząć pracę nad produktem w którejkolwiek z w/w ról

Wymagania

 • W szkoleniu mogą uczestniczyć zarówno programiści jak i ludzie związani z wytwarzaniem produktu - Product Owner/Product Manager
 • Umiejętności programistyczne są dodatkowym atutem, aczkolwiek nie są wymaganiem koniecznym do uczestnictwa w szkoleniu

Zalety

 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zrozumienie pełnego procesu wytwarzania produktu - zaczynając od naszkicowania początkowej koncepcji, sformułowania wymagań, przedstawienia ich zespołowi, realizacji, a skończywszy na jego wdrożeniu na środowisko produkcyjne; potrafić umiejscowić siebie w tym procesie
 • Identyfikowanie tzw. “wąskiego gardła” w procesie wytwarzania produktu i podejmowanie próby ich eliminacji za pomocą poznanych narzędzi
 • Poznanie wachlarzu narzędzi na każdym etapie i umiejętność ich zastosowania w odpowiednim kontekście (np. odpowiednie formułowanie User Stories, “zwinne” release’y)
 • Poprawne i efektywne komunikowanie się z przedstawicielami innych ról

Program

Wprowadzenie

 • Różnice między podejściem projektowym a produktowym w wytwarzaniu oprogramowania

Definiowanie wymagań w duchu BDD

 • Czym jest BDD?
 • Podstawy BDD
 • Jak pisać historyjki (stories)?
 • BDD w praktyce

Architektura systemu sprzyjająca łatwym release’om i deploymentom

Continuous Integration i Continuous Deployment z wykorzystaniem Jenkins

Release’y

 • Polityka release’ów
 • Automatyzacja release’ów
 • Architektura środowiska produkcyjnego na przykładzie paradygmatu blue-green deployment

Scrum

 • Wprowadzenie
 • Rola Product Ownera
 • Symulacja LEGO 4 SCRUM (by Alexey Krivitsky)
 • Dyskusja

Kanban

 • Podstawy
 • Identyfikacja “wąskich gardeł”
 • WIP
 • Dyskusja

DevOps

 • Wprowadzenie
 • Zasady
 • Metody
 • Praktyki
 • Dyskusja

Podobne szkolenia