Partner, Head of Technology

Łukasz Andrzejewski

Łukasz Andrzejewski picture

Doświadczony trener z ponad 16-letnią praktyką na sali szkoleniowej. Aktywnie działa jako konsultant i programista w zakresie szeroko pojętych technologii Java, rozwiązań frontendowych i mobilnych. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, specjalizacja: Symulacje komputerowe. Aktualnie Partner, Head of Technology w Sages. Dba o rozwój oferty, przygotowuje i prowadzi szkolenia, konsultuje i bierze udział w realizacji projektów IT

Co robię na co dzień?

Partner, Head of Technology, wspieram merytorycznie rozwój oferty szkoleniowej, przygotowuję i prowadzę szkolenia, biorę udział w realizacji projektów IT, prowadzę konsultacje w zakresie doboru architektury i technologii

Dlaczego lubię szkolić?

Szkolenie innych sprawia mi po prostu dużo przyjemności, motywuje do dalszego rozwoju i pozwala na usystematyzowanie posiadanej wiedzy

Powiązane treści

Spring framework

4750 PLN

Realizacja projektu tworzonego na zamówienie klienta jest dużo bardziej skomplikowana, niż można by się tego spodziewać. Poza zrozumieniem domeny problemu i implementacją logiki, niezbędnej do realizacji celów biznesowych, programista musi zapewnić szereg funkcjonalności pobocznych, takich jak np. zarządzanie transakcjami, uwierzytelnianie użytkowników, kontrola dostępu czy integracja z zewnętrznym systemami. Ponadto aplikacja powinna być stworzona zgodnie „ze sztuką”, aby dodawanie nowych funkcjonalności oraz jej utrzymanie w dłuższym czasie nie stanowiło problemu. Oznacza to m.in. stosowanie dobrych praktyk i wzorców projektowych, przygotowanie testów oraz zaplanowanie sensownej architektury. Spring to uniwersalny, niezwykle wszechstronny i najpopularniejszy framework wykorzystywany na platformie Java, który rozwiązuje większość wspomnianych kwestii, czyniąc projekt prostszym, lepszym i mniej kosztownym. Z jednej strony promuje najlepsze praktyki programistyczne, z drugiej dostarcza gotowe i sprawdzone rozwiązania często spotykanych problemów. Oferuje kontener wstrzykiwania zależności oraz wyspecjalizowane moduły pozwalające na dostęp do baz danych, tworzenie aplikacji webowych, usług REST, integrację z zewnętrznymi rozwiązaniami oraz wiele innych. Po zakończeniu kursu: * będziesz rozumiał i potrafił zastosować najważniejsze elementy Spring framework * będziesz umiał efektywnie wdrożyć i wykorzystać Spring framework w prawdziwym projekcie * będziesz w stanie testować aplikacje oparte o Spring zarówno na poziomie jednostkowym, jak i integracyjnym * będziesz tworzył lepsze i bardziej profesjonalne aplikacje oparte o framework będący de facto standardem na rynku * będziesz posiadał kwalifikacje pożądane wśród pracodawców * będziesz miał praktyczną wiedzę zgodną z zakresem wymaganym na egzamin Spring Professional

spring