Kubernetes szybki start (dla deweloperów)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:KUBERNETES/BASICS

Poziom zaawansowania:
microservicesdockerrocketrkt

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Kubernetes szybki start (dla deweloperów)

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie dedykowane deweloperom, efektywnie wprowadzające do tematu tworzenia, uruchamiania i zarządzania aplikacjami wykorzystującymi kontenery

Wymagania

 • Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu systemów Linux

Zalety

 • Szkolenie i prezentowane przykłady dostarczają ogromną dawkę praktycznych informacji
 • Zdobywana wiedza ma dużą wartość merytoryczną i może być zastosowana podczas rozwiązywania problemów w rzeczywistych projektach.
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Szybkie wprowadzenie do najważniejszych elementów platformy Kubernetes, ukierunkowane na deweloperów
 • Nabycie umiejętności wykorzystania klastra Kubernetes w zakresie wdrażania, monitorowania i skalowania aplikacji, w szczególności opartych o architekturę mikroserwisów

Program

Wprowadzenie do konteneryzacji

 • Jakie problemy rozwiązuje konteneryzacja?
 • Zasada działania i mechanizmy leżące u podstaw konteneryzacji
 • Konteneryzacja w praktyce (podstawy pracy z Docker, opcjonalnie: korzystanie z terminala i edytora VIM)
 • Codzienny dewelopment z wykorzystaniem kontenerów (budowa obrazów, konfiguracja, uruchamianie, monitorowanie i zarządzanie kontenerami)
 • Tworzenie i zarządzanie rejestrami obrazów
 • Automatyzacja

Platforma Kubernetes

 • Architektura, możliwości oraz najważniejsze elementy klastra
 • Instalacja / przygotowanie środowiska deweloperskiego (wariant oparty o Minikube oraz maszyny wirtualne)
 • Automatuczna instalacja klastra "on premise" (Kubespray)
 • Deskryptory zasobów / manifesty obiektów
 • Zarządzanie elementami klastra (imperatywne, deklaratywne)
 • Podstawy administracji z wykorzystaniem narzędzia kubectl oraz panelu webowego

Praca z klastrem

 • Tworzenie, wdrażanie i monitorowanie aplikacji w postaci Podów
 • Przechowywanie i dostarczanie konfiguracji do aplikacji (zmienne środowiskowe, argumenty linii poleceń, ConfigMaps, Secrets)
 • Efektywna administracja z wykorzystaniem etykiet, selektorów oraz kontrolerów
 • Skalowanie aplikacji (ręczne, automatyczne)
 • Podział klastra na wirtualne przestrzenie (Namespaces)
 • Usługi jako sposób na komunikację między wdrożonymi aplikacjami
 • Udostępnianie aplikacji dla klientów zewnętrznych
 • Ograniczanie komunikacji sieciowej z użyciem polis
 • Storage i dostęp do danych w oparciu o wolumeny (na przykładzie GlusterFS)
 • Wdrażanie i utrzymanie usług stanowych
 • Logowanie, monitorowanie oraz troubleshooting klastra i wdrożonych w nim aplikacji
 • Ograniczenie uprawnień oraz kontrola dostępu do elemetów klastra
 • Helm jako natywny menedżer pakietów aplikacji w Kubernetes

Podobne szkolenia