Szkolenie dostępne na zamówienie

Kubernetes szybki start (dla deweloperów)

Niezwykle popularna platforma do zarządzania, automatyzacji i skalowania aplikacji kontenerowych

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:KUBERNETES/BASICS

microservicesdockerrocketrkt

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

Kubernetes szybki start (dla deweloperów)

Cele szkolenia

 • Szybkie wprowadzenie do najważniejszych elementów platformy Kubernetes, ukierunkowane na deweloperów
 • Nabycie umiejętności wykorzystania klastra Kubernetes w zakresie wdrażania, monitorowania i skalowania aplikacji, w szczególności opartych o architekturę mikroserwisów

Dla kogo?

 • Szkolenie dedykowane deweloperom, efektywnie wprowadzające do tematu tworzenia, uruchamiania i zarządzania aplikacjami wykorzystującymi kontenery

Zalety

 • Szkolenie i prezentowane przykłady dostarczają ogromną dawkę praktycznych informacji
 • Zdobywana wiedza ma dużą wartość merytoryczną i może być zastosowana podczas rozwiązywania problemów w rzeczywistych projektach.
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu systemów Linux

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wprowadzenie do konteneryzacji

 • Jakie problemy rozwiązuje konteneryzacja?
 • Zasada działania i mechanizmy leżące u podstaw konteneryzacji
 • Podstawy konteneryzacji na przykładzie Docker i/lub Podman
 • Kontenery - tworzenie, konfigurowanie, zarządzanie
 • Rejestr obrazów
 • Budowanie obrazów niestandardowych
 • Wolumeny - tworzenie, konfigurowanie, montowanie
 • Konfiguracja i zarządzanie siecią

Platforma Kubernetes

 • Architektura, możliwości oraz najważniejsze elementy klastra
 • Instalacja/przygotowanie klastra (wariant oparty o Minikube oraz maszyny wirtualne)
 • Deskryptory zasobów
 • Zarządzanie elementami klastra (imperatywne, deklaratywne)
 • Podstawy administracji z wykorzystaniem narzędzia kubectl oraz panelu webowego

Praca z klastrem

 • Tworzenie, wdrażanie i monitorowanie aplikacji w postaci Podów
 • Przechowywanie i dostarczanie konfiguracji do aplikacji (zmienne środowiskowe, argumenty linii poleceń, ConfigMaps, Secrets)
 • Efektywna administracja z wykorzystaniem etykiet, selektorów oraz kontrolerów
 • Skalowanie usług (ręczne, automatyczne)
 • Podział klastra na wirtualne przestrzenie
 • Usługi jako sposób na komunikację między wdrożonymi aplikacjami
 • Udostępnianie usług dla klientów zewnętrznych
 • Ograniczanie komunikacji z użyciem polis sieciowych
 • Storage i dostęp do danych w oparciu o wolumeny
 • Wdrażanie i utrzymanie usług stanowych
 • Logowanie, monitorowanie oraz troubleshooting klastra i wdrożonych w nim aplikacji
 • Ograniczenie uprawnień oraz kontrola dostępu do elementów klastra
 • Helm jako menedżer pakietów Kubernetes

Autorem szkolenia jest Łukasz Andrzejewski

Doświadczony trener z ponad 16-letnią praktyką na sali szkoleniowej. Aktywnie działa jako konsultant i programista w zakresie szeroko pojętych technologii Java, rozwiązań frontendowych i mobilnych. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, specjalizacja: Symulacje komputerowe. Aktualnie Partner, Head of Technology w Sages. Dba o rozwój oferty, przygotowuje i prowadzi szkolenia, konsultuje i bierze udział w realizacji projektów IT