Trwają zapisy do grupy

Kubernetes w praktyce

Na szkoleniu Kubernetes w Praktyce opanujesz zaawansowane umiejętności konteneryzacji, zarządzania Dockerem oraz wdrażania i skalowania aplikacji w środowisku Kubernetes.

4950 PLN+23% VAT (6088 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:KUBERNETES

microservicesdockerrocketrkt

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

22 lipca
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener Sages

Cena:

4950 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

9 września
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener Sages

Cena:

4950 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

7 października
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener Sages

Cena:

4950 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

18 listopada
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener Sages

Cena:

4950 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

9 grudnia
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener Sages

Cena:

4950 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Forma szkolenia

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne?

Dostępne terminy

Interesują Cię inne terminy?

Kubernetes w praktyce

Cele szkolenia

 • Wprowadzenie do wykorzystania platformy Kubernetes
 • Poznanie dobrych praktyk związanych z wdrażaniem aplikacji wykorzystujących kontenery (w szczególności opartych o architekturę mikroserwisów)
 • Nabycie umiejętności wykorzystania Kubernetes w zakresie monitorowania, tuningu i skalowania aplikacji

Dla kogo?

 • Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim deweloperom i administratorom, jednocześnie szeroko wprowadzające każdego zainteresowanego tworzeniem, uruchamianiem i zarządzaniem aplikacjami wykorzystującymi kontenery

Zalety

 • Szkolenie i prezentowane przykłady dostarczają ogromną dawkę praktycznych informacji
 • Zdobywana wiedza ma dużą wartość merytoryczną i może być zastosowana podczas rozwiązywania problemów w rzeczywistych projektach
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Praktyczna znajomość wybranej technologii kontenerowej np. Docker
 • Wiedza z zakresu programowania, sieci komputerowych oraz systemu Linux

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wprowadzenie do kontenerów na przykładzie platformy Docker

 • Architektura, komponenty oraz wersjonowanie narzędzia Docker
 • Budowa i optymalizacja obrazów aplikacji przy użyciu Dockerfile
 • Rejestry obrazów - gdzie przechowywać paczki swoich aplikacji
 • Ekosystem Docker - przegląd narzędzi powstałych wokół platformy Docker
 • Codzienna administracja kontenerami - gromadzenie logów, metryki wydajności, polityki restartowania aplikacji
 • Bezpieczeństwo kontenerów - co zrobić, aby zabezpieczyć system operacyjny oraz inne aplikacje przed złośliwym oprogramowaniem
 • Omówienie różnic pomiędzy lokalną, a produkcyjną konfiguracją kontenerów

Architektura Kubernetes

 • Komponenty klastra (masters oraz workers)
 • Zarządzanie obiektami Kubernetes (imperatywne oraz deklaratywne)
 • Manifesty obiektów - struktura oraz format (YAML)
 • Docker w orkiestratorze Kubernetes
 • Nowe wydania oraz okna wsparcia dla starszych wersji platformy

Podstawy konfiguracji

 • Minikube jako najłatwiejszy sposób na instalację lokalnego klastra
 • Dashboard czyli podgląd stanu klastra w przeglądarce internetowej
 • Podział klastra na wirtualne przestrzenie (Namespaces)
 • Kubernetes wykorzystujący maszyny fizyczne lub wirtualne? To nie ma znaczenia (Nodes)
 • Pod jako podstawowa jednostka alokacji procesów w klastrze
 • Labels and Selectors - grupowanie obiektów za pomocą etykiet
 • Services - konfiguracja komunikacji pomiędzy aplikacjami w klastrze jak i dostęp do aplikacji ze świata zewnętrznego
 • Zarządzanie liczbą replik aplikacji oraz sposobem ich aktualizacji za pomocą Deployments
 • Jobs/CronJobs czyli sposób na uruchamianie zadań skryptowych w klastrze Kubernetes
 • Konfiguracja centralnego monitoringu oraz logowania przy użyciu DaemonSets
 • StatefulSets jako sposób na uruchamianie aplikacji stanowych w klastrze

Uwierzytelnianie oraz autoryzacja

 • Organizacja informacji o klastrach i użytkownikach w pliku kubeconfig
 • Przedstawienie typów użytkowników w Kubernetes: używanych przez administratorów (użytkownicy) oraz aplikacje (konta serwisowe)
 • Omówienie strategii uwierzytelniania w klastrze, od użytkownika z hasłem, przez certyfikaty x509, po tokeny OpenID
 • Kontrola dostępu oparta na rolach jako sposób na przypisywanie uprawnień do użytkowników
 • Walidacja lub modyfikacja żądań za pomocą Admission Controllers

Sieci

 • Porównanie architektury sieciowej: Docker vs. Kubernetes
 • CNI jako interfejs służący do konfiguracji kart sieciowych kontenerów
 • Omówienie różnych sposobów na publikacje aplikacji za pomocą Services (ClusterIP, NodePort, LoadBalancer, ExternalIP, ExternalName)
 • Ingress czyli przekierowanie przychodzących zapytań HTTP do aplikacji uruchomionych w Kubernetes (na przykładzie kontrolera nginx)
 • Blokada komunikacji sieciowej w klastrze za pomocą Network Policies
 • Konfiguracja serwera rozwiązywania nazw w klastrze

Storage

 • Zarządzanie zmiennymi środowiskowymi i plikami konfiguracyjnymi aplikacji z użyciem ConfigMaps
 • Przechowywanie danych wrażliwych takich jak: hasła, klucze czy tokeny za pomocą Secrets (generic, docker-registry, tls)
 • Utrwalanie danych z użyciem wolumenów różnego typu
 • Dynamiczne oraz statyczne zarządzanie wolumenami w klastrze

Dodatkowe funkcjonalności

 • Kontrolowanie poprawnego funkcjonowania aplikacji za pomocą różnego rodzaju próbówek (Liveness, Readiness oraz Startup probes)
 • Konfiguracja automatycznego skalowania aplikacji ze względu na obciążenie przy użyciu Horizontal Pod Autoscalers
 • Uruchamianie kontenerów/zadań przed startem głównej aplikacji
 • Startowanie aplikacji na określonych maszynach oraz konfiguracja zależności pomiędzy uruchomionymi kontenerami (nodeSelector, affinity/antiAffinity, taints/tolerations)
 • Zarządzanie zasobami klastra: minimalnymi oraz maksymalnymi limitami przypisanymi do kontenerów
 • Priorytety aplikacji w klastrze oraz wywłaszczanie kontenerów z niskim priorytetem
 • Utrzymanie maszyn klastra wraz z przygotowaniem okien obsługi
 • Omówienie polityk aktualizacji aplikacji (recreate, ramped, blue/green, canary, a/b testing, shadow)

Logowanie oraz Monitoring

 • Omówienie różnych architektur zbierania logów w klastrze Kubernetes wraz z przeglądem najpopularniejszych narzędzi
 • Centralny monitoring zasobów w klastrze na przykładzie: Prometheus, AlertManager, Grafana

Bezpieczeństwo

 • Testy penetracyjne klastra Kubernetes
 • Ograniczenie uprawnień oraz kontrola dostępu aplikacji do komponentów systemu operacyjnego z użyciem SecurityContext
 • Wymuszanie globalnych standardów specyfikacji aplikacji wykorzystując Pod Security Policy

Dystrybucje oraz użyteczne narzędzia

 • Kubernetes jako usługa na przykładzie najpopularniejszych dostawców chmur publicznych (GKE, EKS, AKS)
 • Zautomatyzowana instalacja klastra przy użyciu Kubernetes Operations (KOPS)
 • Instalacja klastra Kubernetes "on premise" (Kubespray)
 • Kubeless, Kubeapps, kubectx, kubens i inne narzędzia użyteczne w codziennej pracy z klastrem Kubernetes

Helm jako natywny menedżer pakietów aplikacji w Kubernetes

To szkolenie jest częścią ścieżki