Helm - menedżer pakietów aplikacji w Kubernetes

1450 PLN+23% VAT (1783 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:1 dni (8h)

Kod kursu:HELM

Poziom zaawansowania:
microserviceskubernetesdockerpods

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

21 czerwiec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

-

Cena:

1450 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Helm - menedżer pakietów aplikacji w Kubernetes

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie dedykowane przede wszystkim deweloperom i administratorom, jednocześnie szeroko wprowadzające każdego zainteresowanego tworzeniem, uruchamianiem i zarządzaniem aplikacjami wykorzystującymi orkiestrator Kubernetes

Wymagania

 • Minimum roczne doświadczenie w zarządzaniu aplikacjami używając orkiestratora Kubernetes lub odbycie szkolenia Kubernetes w Praktyce

Zalety

 • Szkolenie dostarcza dużą dawkę praktycznych informacji oraz przykładów, po których szablony języka Go staną proste i przejrzyste
 • Zdobywana wiedza ma dużą wartość merytoryczną i może być zastosowana podczas rozwiązywania problemów w rzeczywistych projektach
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Poznanie możliwości szablonów w języku Go, służących do tworzenia dynamicznych plików konfiguracyjnych
 • Wprowadzenie do obsługi narzędzia Helm - natywnego menedżera pakietów aplikacji w orkiestratorze Kubernetes

Program

Podstawy Helm

 • Czym jest Helm i jak wpływa na zarządzanie aplikacjami w orkiestratorze Kubernetes
 • Historia i przyszłość
 • Co zmieniło się pomiędzy wersją 2 oraz 3

Omówienie podstawowych poleceń powłoki związanych z Helm

 • helm install/uninstall - jak zainstalować lub też usunąć aplikacje z klastra Kubernetes
 • helm upgrade - jako sposób na aktualizacje konfiguracji
 • helm get - komenda wyświetlająca dokładne informacje o zainstalowanych obiektach powiązanych z paczką
 • helm history - sprawdzenie historii aktualizacji aplikacji
 • helm rollback - przywrócenie jednej z poprzednich wersji konfiguracji
 • helm repo - polecenie zarządzające zdalnymi repozytoriami paczek

Struktura plików paczki aplikacji

 • Chart.yaml - plik w formacie YAML zawierający informacje ogólne o paczce jak jej wersja czy nazwa
 • values.yaml - plik ze zmiennymi paczki
 • charts/ - katalog, w którym zdefiniowane są wszystkie zależności aplikacji
 • crds/ - katalog z obiektami rozszerzonymi API klastra Kubernetes
 • templates/ - katalog z szablonami, które w połączeniu ze zmiennymi wygenerują manifesty aplikacji

YAML w detalach

 • struktury danych
 • typy zmiennych
 • wieloliniowe ciągi znaków

Praca z szablonami z użyciem obiektów wbudowanych

 • Release - obiekt opisujący uruchomioną aplikację
 • Values/Chart - jako sposób na odwołanie się do wartości zdefiniowanych w pliku values.yaml/Chart.yaml
 • Files - funkcja pozwalająca na zaciągnięcie zawartości plików i wygenerowaniu na ich podstawie obiektów typu ConfigMap lub Secret
 • Capabilities - obiekt umożliwiający sprawdzenie: wersji API platformy Kubernetes lub dostępnych wersji obiektów API w klastrze, w którym instalowana jest aplikacja
 • Template - funkcja dająca dostęp do informacji o lokalizacji szablonów

Instrukcje warunkowe oraz pętle przydatne przy tworzeniu szablonów

 • if/else - instrukcje umożliwiające warunkowe dodawanie zawartości manifestów
 • range - pętla pozwalająca na iteracje elementów dowolnej listy lub też słownika
 • with - instrukcja definiująca obecny zakres struktury zmiennych

Konfiguracja

 • .helmignore jako sposób na ignorowanie określonych plików w strukturze paczki aplikacji
 • Jak przypiąć powiadomienia lub inne akcje do cyklu życia aplikacji: instalacji, aktualizacji lub usunięcia
 • Repozytoria paczek oprogramowania - przegląd aplikacji oraz rozwiązań służących do przechowywania paczek aplikacji
 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników korzystających z Helm wersji v3
 • Podsumowanie najlepszych praktyk związanych z zarządzaniem aplikacjami przy użyciu Helm

To szkolenie jest częścią ścieżki

Podobne szkolenia