Zaawansowane programowanie w języku Rust

2150 PLN+23% VAT (2644 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:RUST/PROGADV

Poziom zaawansowania:
rust

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

11 lipiec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Łukasz Andrzejewski

Cena:

2150 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

14 listopad
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Łukasz Andrzejewski

Cena:

2150 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Zaawansowane programowanie w języku Rust

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programistów, znających podstawy języka Rust, chcących poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia zaawansowane

Wymagania

 • Podstawowa umiejętność programowania w języku Rust, znajomość koncepcji Ownership i modelu zarządzania pamięcią

Zalety

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy - duża ilość przykładów i ćwiczeń ułatwiających przyswojenie zdobywanej wiedzy
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Solidne wprowadzenie do programowania wielowątkowego w języku Rust
 • Poszerzenie i uporządkowanie wiedzy na temat unikalnego modelu zarządzania pamięcią
 • Omówienie zagadnień związanych z integracją (FFI) oraz wykorzystaniem unsafe Rust
 • Zaprezentowanie metod budowania usług sieciowych z użyciem jednego z najpopularniejszych frameworków (Actix Web)

Program

Asynchroniczność i programowanie wielowątkowe

 • Uruchamianie i koordynowanie pracy wątków
 • Bezpieczne współdzielenie stanu (Atomics, Mutexes, RwLocks, Channels)
 • Kod asynchroniczny z wykorzystaniem async/await
 • Gwarancja kolejności wykonania

Makra

 • Zasada działania i zastosowanie
 • Makra deklaratywne
 • Makra proceduralne
 • Tworzenie makr w praktyce

Programowanie bez gwarancji bezpieczeństwa

 • Czym jest unsafe Rust?
 • Raw pointers i inne przykłady unsafe Rust
 • Unions

Integracja z kodem zewnętrznym (Foreign Functions Interface)

 • Tworzenie i użycie kontraktów na poziomie Rust/C++
 • Tworzenie i użycie kontraktów na poziomie Rust/Python

Budowanie usług sieciowych z użyciem Actix Web

 • Wprowadzenie i najważniejsze elementy frameworku
 • Konfiguracja serwera oraz aplikacji
 • Mapowanie i obsługa żądań klienta
 • Generowanie odpowiedzi
 • Wzbogacanie/zmiana obsługi żądań z użyciem middlewares
 • Utrwalanie i dostęp do danych
 • Obsługa błędów
 • Uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu
 • Logowanie oraz monitorowanie usług
 • Testowanie
 • Rozwiązania alternatywne na przykładzie Rocket oraz Axum

Podobne szkolenia