Programowanie w języku Rust

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:RUST/PROG

Poziom zaawansowania:
rust

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne wyłącznie na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Programowanie w języku Rust

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Wymagania

 • Podstawowa umiejętność programowania w dowolnym języku będzie dużym ułatwieniem

Zalety

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy - duża ilość przykładów i ćwiczeń ułatwiających przyswojenie zdobywanej wiedzy
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Gruntowne wprowadzenie do składni i najważniejszych idiomów języka Rust
 • Przedstawienie obowiązujących konwencji i dobrych praktyk programistycznych
 • Zapoznanie z istniejącym ekosystemem i dostępnymi narzędziami deweloperskimi

Program

Podstawy języka

 • Charakterystyka, zastosowanie i najważniejsze cechy Rust
 • Środowisko deweloperskie i jego konfiguracja
 • Składnia oraz przyjęte konwencje kodowania
 • Kompilowanie, debugowanie i uruchamianie programu
 • Wbudowane typy danych i ich konwersja
 • Zmienne, stałe i koncepcja niezmienności
 • Operatory
 • Instrukcje sterujące przepływem programu
 • Funkcje i domknięcia
 • Struktury
 • Wyliczenia
 • Model zarządzania pamięcią (ownership, lifetimes, smart pointers)

Programowanie w Rust

 • Język Rust a podejście obiektowe
 • Traits - tworzenie, implementacja, zastosowanie
 • Typy generyczne
 • Istotne elementy SDK
 • Praca z kolekcjami
 • Obsługa wyjątków
 • Realizacja wejścia / wyjścia
 • Iteratory
 • Podstawy wielowątkowości
 • Testowanie
 • Moduły i pakiety

Programowanie funkcyjne

 • Pure functions - zasady poprawnego tworzenia funkcji
 • Rekurencja
 • Pattern matching
 • Funkcje polimorficzne
 • Funkcje wyższego rzędu i kompozycja
 • Funkcyjne typy i struktury danych
 • Efekty uboczne / interakcja ze środowiskiem zewnętrznym
 • Programowanie funkcyjne w praktyce

Budowanie usług / aplikacji webowych

 • Realizacja projektu z wykorzystaniem Rocket Framework

Podobne szkolenia