Programowanie w języku Rust

3350 PLN+23% VAT (4120 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:RUST/PROG

Poziom zaawansowania:
rust

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

15 kwiecień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Łukasz Andrzejewski

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

15 lipiec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

14 październik
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Programowanie w języku Rust

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programistów chcących kompleksowo poznać język Rust, poszerzyć posiadane umiejętności, a także poprawić wydajność i bezpieczeństwo wytwarzanego oprogramowania

Wymagania

 • Podstawowa umiejętność programowania w dowolnym języku będzie dużym ułatwieniem

Zalety

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy - duża ilość przykładów i ćwiczeń ułatwiających przyswojenie zdobywanej wiedzy
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Gruntowne wprowadzenie do składni i najważniejszych elementów języka Rust
 • Poznanie i zrozumienie unikalnego modelu zarządzania pamięcią
 • Zapoznanie z istniejącym ekosystemem i dostępnymi narzędziami deweloperskimi
 • Przedstawienie obowiązujących konwencji i dobrych praktyk programistycznych
 • Zaprezentowanie metod budowania usług sieciowych z użyciem jednego z najpopularniejszych frameworków (Actix Web)

Program

Podstawy języka

 • Charakterystyka, zastosowanie i najważniejsze cechy Rust
 • Konfiguracja środowiska deweloperskiego
 • Podstawy składni i obowiązujące konwencje kodowania
 • Kompilowanie, debugowanie i uruchamianie aplikacji
 • Dostępne typy danych
 • Zmienne, stałe oraz koncepcja niezmienności
 • Operatory
 • Instrukcje sterujące
 • Wyrażenia, funkcje i domknięcia
 • Struktury
 • Wyliczenia

Model zarządzania pamięcią

 • Wyjaśnienie koncepcji Ownership
 • Referencje, wskaźniki i reguły bezpiecznego zarządzania pamięcią
 • Lifetimes
 • Smart Pointers
 • Rozwiązywanie typowych problemów zgłaszanych przez kompilator

Codzienne programowanie w Rust

 • Kolekcje
 • Pattern matching i jego formy
 • Język Rust a podejście obiektowe
 • Traits - tworzenie, implementacja, zastosowanie
 • Programowanie w stylu funkcyjnym
 • Obsługa błędów
 • Typy generyczne
 • Iteratory
 • Organizacja kodu aplikacji z wykorzystaniem modułów
 • Testowanie

Budowanie narzędzi CLI

 • Argumenty aplikacji - dostęp i walidacja
 • Zmienne środowiskowe
 • Praca z systemem plików
 • Tworzenie i publikowanie bibliotek

Przegląd popularnych bibliotek

 • Data/czas (chrono)
 • Działania matematyczne (cgmath, ndarray)
 • Serializacja (serde)
 • Asynchroniczność (Tokio)

Podobne szkolenia