Architektura mikroserwisów z wykorzystaniem Spring Cloud

4950 PLN+23% VAT (6088 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:SPRING/C

Poziom zaawansowania:
javaspringmicroservicesjee

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

18 marzec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Łukasz Andrzejewski

Cena:

4950 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

20 maj
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Łukasz Andrzejewski

Cena:

4950 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

8 lipiec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Łukasz Andrzejewski

Cena:

4950 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

4 listopad
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Łukasz Andrzejewski

Cena:

4950 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Architektura mikroserwisów z wykorzystaniem Spring Cloud

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie Architektura mikroserwisów z wykorzystaniem Spring Cloud adresowane do programistów języka Java, pragnących dowiedzieć się jak tworzyć i utrzymywać aplikacje w architekturze mikroserwisów

Wymagania

 • Od uczestników wymagana jest umiejętność programowania w języku Java oraz podstawowa znajomość Spring framework

Zalety

 • Szkolenie Architektura mikroserwisów z wykorzystaniem Spring Cloud ukierunkowane jest na praktyczne zdobywanie wiedzy, umożliwiającej efektywne budowanie rozwiązań opartych o omawianą tematykę
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Wprowadzenie do architektury mikroserwisów, przedstawienie jej mocnych i słabych stron oraz kontekstu zastosowania
 • Nauka budowy usług infrastrukturalnych takich jak API Gateway, Service Discovery czy Configuration server
 • Poznanie możliwości modułów wchodzących w skład Spring Cloud

Program

Architektura mikroserwisów

 • Założenia, zalety, wyzwania
 • Mikrousługi vs. rozwiązania tradycyjne
 • Architektura na poziomie mikro i makro
 • Przypadki użycia

Spring w kontekście mikroserwisów

 • Tworzenie i konfiguracja projektu Spring Boot
 • Aplikacje webowe / usługi REST oparte o Spring
 • Utrwalanie i dostęp do danych z wykorzystaniem Spring Data
 • Monitorowanie usług z Spring Actuator
 • Testy jednostkowe i integracyjne
 • Czysta architektura oraz publiczny kontrakt usług
 • Wprowadzenie do projektu Spring Cloud

Spring Cloud Configuration Server

 • Zarządzanie konfiguracją w środowisku mikroserwisów
 • Serwer konfiguracji
 • Odczyt i dynamiczne odświeżanie konfiguracji na poziomie klienta
 • Szyfrowanie wrażliwych informacji

Service Discovery

 • Spring Cloud Eureka - konfiguracja i zarządzanie
 • Rejestrowanie usług
 • Komunikacja między mikroserwisami (RestTemplate, Feign, WebClient)
 • Strumienie i EDA z wykorzystaniem Spring Cloud Stream oraz Kafka
 • Usługi oparte o WebFlux
 • Wzorce i mechanizmy zapewniające wysoką dostępność mikrousług

API Gateway

 • Konfiguracja Spring Gateway
 • Integracja z Service Discovery
 • Definiowanie reguł routingu
 • Filtry
 • Rozwiązania alternatywne

Bezpieczeństwo i monitorowanie

 • Bezpieczeństwo usług w środowisku rozproszonym
 • Protokół OAuth2
 • JSON Web Tokens
 • Uwierzytelnianie (SSO) i autoryzacja dostępu z wykorzystaniem Spring Security i KeyCloak
 • Śledzenie i agregacja logów (Zipkin vs. Jaeger, logstash, elasticsearch, Kibana)
 • Monitorowanie usług (Spring Actuator, Prometheus, Grafana)

Wdrażanie

 • Konfiguracja, uruchamianie i skalowanie mikroserwisów w oparciu o kontenery
 • Wdrażanie w środowisku zarządzanym na przykładzie Kubernetes

Podobne szkolenia