Spring framework

4750 PLN+23% VAT (5842 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:SPRING

Poziom zaawansowania:
spring

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

20 marzec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trainer image
Łukasz Andrzejewski

Cena:

4750 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Lokalizacja:

ZdalneWarszawa

Termin:

8 maj
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trainer image
Łukasz Andrzejewski

Cena:

4750 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Lokalizacja:

ZdalneWarszawaPoznań

Termin:

6 listopad
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trainer image
Łukasz Andrzejewski

Cena:

4750 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Lokalizacja:

WarszawaKraków

Nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Zapytaj o szkolenie

O szkoleniu Spring framework

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Wymagania

 • Praktyczna umiejętność programowania w języku Java
 • Elementarna wiedza z zakresu technologii wchodzących w skład Jakarta EE
 • Podstawowa znajomość SQL i relacyjnych baz danych

Zalety

 • Szkolenie stanowi kompleksowe wprowadzenie do Spring framewok z naciskiem na dobre praktyki związane z jego wykorzystaniem
 • Szkolenie Spring framework prowadzone jest w formie warsztatu, w ramach którego realizowany jest jeden duży projekt
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Wprowadzenie i gruntowne poznanie możliwości frameworku
 • Zrozumienie i przyswojenie idiomów programistycznych wykorzystywanych w Spring m.in. wstrzykiwanie zależności, programowanie aspektowe
 • Opanowanie Spring framework w stopniu umożliwiającym jego zastosowanie w realnym projekcie
 • Poznanie najważniejszych modułów wchodzących w skład Spring framework
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na testowanie aplikacji Spring na poziomie jednostkowym oraz integracyjnym

Program

Wprowadzenie do Spring

 • Charakterystyka frameworku
 • Najważniejsze wzorce i praktyki wykorzystywane w Spring
 • Tworzenie i konfigurowanie projektu
 • Praca z dokumentacją

Kontener Spring

 • Idea inwersji kontroli (IoC) oraz wstrzykiwanie zależności
 • Działanie i odpowiedzialność kontenera
 • Konfiguracja z użyciem adnotacji oraz JavaConfig
 • Komponenty zarządzane – tworzenie, definiowanie zasięgu oraz zależności, cykl życia
 • Event bus i programowanie przez zdarzenia

Podstawy programowania aspektowego

 • Najważniejsze koncepcje, zasada działania i zastosowanie AOP
 • Tworzenie, konfigurowanie i użycie aspektów
 • Przechwytywanie argumentów wejściowych oraz wyników / wyjątków z metod

Warstwa dostępu do danych

 • Konfigurowanie połączenia do bazy danych
 • Menadżer transakcji - zasada działania, dostępne implementacje
 • Parametry transakcji - propagacja, reguły wycofywania, poziom izolacji, czas ważności
 • Konfigurowanie mechanizmu transakcyjnego
 • Wprowadzenie do mapowania obiektowo-relacyjnego i standardu JPA
 • Integracja z JPA i frameworkiem Hibernate
 • Tworzenie warstwy utrwalania z użyciem Spring Data

Warstwa webowa i usługi REST

 • Wprowadzenie do Spring MVC
 • Założenia architektury REST
 • Tworzenie i konfigurowanie kontrolerów
 • Obsługa wyjątków
 • Obiekty transferowe i mapowanie między warstwami
 • Integracja z frameworkami webowymi
 • Dokumentacja API z wykorzystaniem SpringDoc/OpenAPI
 • Thymeleaf - tworzenie widoków, obsługa formularzy, walidacja, internacjonalizacja

Spring Boot

 • Przeznaczenie, możliwości, zasada działania
 • Budowanie i uruchamianie aplikacji
 • Klasy konfiguracyjne, auto konfiguracja, modyfikacja ustawień domyślnych
 • Narzędzia developerskie

Testowanie

 • Wprowadzenie do testowania jednostkowego i biblioteki JUnit
 • Obiekty zastępcze z wykorzystaniem biblioteki Mockito
 • Testy jednostkowe na poziomie repozytoriów, usług i kontrolerów
 • Testy integracyjne
 • Dobre praktyki

Wprowadzenie do Spring Security

 • Architektura i najważniejsze elementy projektu
 • Konfiguracja mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji dostępu na poziomie warstwy webowej oraz komponentów
 • Bezpieczeństwo usług REST - tokeny JWT, OAuth2, Keycloak

To szkolenie jest częścią ścieżki

Podobne szkolenia