Trwają zapisy do grupy

Spring framework / Spring Boot

Podczas szkolenia uczestnicy poznają Spring, czyli uniwersalny, niezwykle wszechstronny i najpopularniejszy framework wykorzystywany na platformie Java. Nauczą się stosować jego najważniejsze elementy w codziennej pracy.

3950 PLN+23% VAT (4858 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:SPRING

spring

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

2 września
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Łukasz Andrzejewski

Cena:

3950 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

9 grudnia
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Łukasz Andrzejewski

Cena:

3950 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Forma szkolenia

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne?

Dostępne terminy

Interesują Cię inne terminy?

Spring framework / Spring Boot

Cele szkolenia

 • Wprowadzenie i gruntowne poznanie możliwości frameworku
 • Zrozumienie i przyswojenie idiomów programistycznych wykorzystywanych w Spring m.in. wstrzykiwanie zależności, programowanie aspektowe
 • Opanowanie Spring framework w stopniu umożliwiającym jego zastosowanie w realnym projekcie
 • Poznanie najważniejszych modułów wchodzących w skład Spring framework
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na testowanie aplikacji Spring na poziomie jednostkowym oraz integracyjnym
 • Poznanie metod integracji Spring z innymi technologiami

Dla kogo?

 • Programistów pragnących poznać framework Spring w stopniu umożliwiającym jego samodzielne wykorzystanie
 • Programistów chcących tworzyć skalowalne i łatwe w utrzymaniu aplikacje, z wykorzystaniem najnowszej wersji Spring framework
 • Programistów przygotowujących się do certyfikacji Spring, chcących powtórzyć i uporządkować posiadaną wiedzę

Zalety

 • Szkolenie stanowi kompleksowe wprowadzenie do Spring framewok z naciskiem na dobre praktyki związane z jego wykorzystaniem
 • Szkolenie "Spring framework" prowadzone jest w formie warsztatu, w ramach którego realizowany jest jeden duży projekt

Wymagania

 • Praktyczna umiejętność programowania w języku Java
 • Elementarna wiedza z zakresu technologii wchodzących w skład Jakarta EE
 • Podstawowa znajomość SQL i relacyjnych baz danych

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Podstawy Spring framework

 • Wprowadzenie/charakterystyka frameworku
 • Spring jako kontener inwersji kontroli
 • Komponenty zarządzane – tworzenie, konfigurowanie, cykl życia
 • Aspekty - zasada działania, zastosowanie, przykłady użycia
 • Publikowanie i nasłuchiwanie zdarzeń w kontenerze
 • Architektura aplikacji oraz właściwa organizacja kodu w projekcie
 • Spring framework vs. Spring Boot
 • Wykorzystanie dokumentacji

Warstwa utrwalania

 • Konfigurowanie połączenia do bazy danych
 • Transakcyjność - menadżer transakcji oraz dostępne adaptery, parametry transakcji (izolacja, propagacja, reguły wycofywania, czas ważności)
 • Praktyczna integracja z JPA/Hibernate
 • Warstwa utrwalania z użyciem projektu Spring Data
 • Wykonywanie zapytań (DSL, adnotacje, zapytania przez przykłady i specyfikację, projekcje, asynchroniczność)
 • Kontrola ładowania danych z wykorzystaniem Entity Graphs
 • Spring Data i nierelacyjne bazy danych na przykładzie MongoDB

Usługi REST

 • Założenia architektury REST
 • Wprowadzenie do Spring MVC
 • Tworzenie i konfigurowanie kontrolerów
 • Obiekty transferowe oraz mapowanie modelu danych między warstwami
 • Walidacja danych wejściowych z wykorzystaniem Bean Validation
 • Obsługa wyjątków na poziomie kontrolerów oraz aplikacji
 • Dokumentowanie API

Spring Boot

 • Tworzenie i konfigurowanie projektu
 • Klasy konfiguracyjne, auto konfiguracja, modyfikacja ustawień domyślnych
 • Narzędzia deweloperskie
 • Budowanie obrazów natywnych

Spring Security

 • Wyjaśnienie podstawowych terminów m.in. uwierzytelnienie, autoryzacja dostępu, integralność danych, poufność
 • Przegląd najważniejszych komponentów Spring Security oraz omówienie procesu uwierzytelniania i autoryzacji
 • Konfiguracja bezpieczeństwa na poziomie warstwy webowej oraz komponentów Spring
 • Nagłówki związane z bezpieczeństwem oraz CORS
 • Ochrona przed Cross Site Request Forgery (CSRF)
 • Bezpieczeństwo usług REST - tokeny JWT, protokół OpenID/OAuth2, integracja z Keycloak oraz innymi dostawcami

Testowanie

 • Wprowadzenie do testowania jednostkowego oraz biblioteki JUnit
 • Obiekty zastępcze z wykorzystaniem biblioteki Mockito
 • Testy jednostkowe na poziomie repozytoriów, usług oraz kontrolerów
 • Testy integracyjne
 • Dobre praktyki

Integracja

 • Zarządzanie zadaniami (scheduling)
 • Metody asynchroniczne
 • Wysyłanie/odbieranie komunikatów JMS
 • Integracja z serwerem Kafka
 • Wysyłanie wiadomości email
 • Wykorzystanie pamięci podręcznej na przykładzie Redis oraz Hazelcast
 • WebSockets, SockJS i protokół STOMP

Autorem szkolenia jest Łukasz Andrzejewski

Doświadczony trener z ponad 16-letnią praktyką na sali szkoleniowej. Aktywnie działa jako konsultant i programista w zakresie szeroko pojętych technologii Java, rozwiązań frontendowych i mobilnych. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, specjalizacja: Symulacje komputerowe. Aktualnie Partner, Head of Technology w Sages. Dba o rozwój oferty, przygotowuje i prowadzi szkolenia, konsultuje i bierze udział w realizacji projektów IT

To szkolenie jest częścią ścieżki