Spring framework / Spring Boot

4750 PLN+23% VAT (5842 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:SPRING

Poziom zaawansowania:
spring

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

3 czerwiec
Termin gwarantowanyTrwają zapisy na szkolenieOferta specjalna

Trener:

Łukasz Andrzejewski

Cena:

4750 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

2 wrzesień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Łukasz Andrzejewski

Cena:

4750 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

9 grudzień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Łukasz Andrzejewski

Cena:

4750 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Spring framework / Spring Boot

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programistów pragnących poznać framework Spring w stopniu umożliwiającym jego samodzielne wykorzystanie
 • Programistów chcących tworzyć skalowalne i łatwe w utrzymaniu aplikacje, z wykorzystaniem najnowszej wersji Spring framework
 • Programistów przygotowujących się do certyfikacji Spring, chcących powtórzyć i uporządkować posiadaną wiedzę

Wymagania

 • Praktyczna umiejętność programowania w języku Java
 • Elementarna wiedza z zakresu technologii wchodzących w skład Jakarta EE
 • Podstawowa znajomość SQL i relacyjnych baz danych

Zalety

 • Szkolenie stanowi kompleksowe wprowadzenie do Spring framewok z naciskiem na dobre praktyki związane z jego wykorzystaniem
 • Szkolenie "Spring framework" prowadzone jest w formie warsztatu, w ramach którego realizowany jest jeden duży projekt

Cele szkolenia

 • Wprowadzenie i gruntowne poznanie możliwości frameworku
 • Zrozumienie i przyswojenie idiomów programistycznych wykorzystywanych w Spring m.in. wstrzykiwanie zależności, programowanie aspektowe
 • Opanowanie Spring framework w stopniu umożliwiającym jego zastosowanie w realnym projekcie
 • Poznanie najważniejszych modułów wchodzących w skład Spring framework
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na testowanie aplikacji Spring na poziomie jednostkowym oraz integracyjnym
 • Poznanie metod integracji Spring z innymi technologiami

Program

Podstawy Spring framework

 • Charakterystyka frameworku
 • Wzorce i praktyki wykorzystywane w Spring
 • Idea inwersji kontroli oraz wstrzykiwanie zależności
 • Działanie i rola kontenera
 • Komponenty zarządzane – tworzenie, konfigurowanie, cykl życia (adnotacje, JavaConfig)
 • Architektura aplikacji oraz poprawna organizacja kodu i komponentów w projekcie

Programowanie aspektowe

 • Koncepcje, zasada działania i zastosowanie AOP
 • Mechanizmy tworzenia obiektów proxy - Java dynamic proxies vs. CGLIB
 • Implementowanie, konfigurowanie i zastosowanie aspektów

Warstwa utrwalania

 • Konfigurowanie połączenia do bazy danych
 • Menadżer transakcji - zasada działania, dostępne implementacje
 • Parametry transakcji - propagacja, reguły wycofywania, poziom izolacji, czas ważności
 • Konfigurowanie mechanizmu transakcyjnego
 • Integracja z JPA i frameworkiem Hibernate
 • Tworzenie warstwy utrwalania z użyciem Spring Data
 • Wykonywanie zapytań (DSL, adnotacje, zapytania przez przykłady i z wykorzystaniem specyfikacji)
 • Projekcje
 • Kontrola ładowania danych z Entity Graphs
 • Rozszerzanie funkcjonalności repozytoriów
 • Spring Data i nierelacyjne bazy danych na przykładzie MongoDB

Usługi REST

 • Założenia architektury REST
 • Wprowadzenie do Spring MVC
 • Tworzenie i konfigurowanie kontrolerów
 • Obiekty transferowe oraz mapowanie modelu danych między warstwami
 • Obsługa wyjątków
 • Dokumentacja API z wykorzystaniem SpringDoc/OpenAPI

Spring Boot

 • Przeznaczenie, możliwości, zasada działania
 • Budowanie i uruchamianie aplikacji
 • Klasy konfiguracyjne, auto konfiguracja, modyfikacja ustawień domyślnych
 • Narzędzia developerskie

Spring Security

 • Architektura i najważniejsze elementy projektu
 • Konfiguracja mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji dostępu na poziomie warstwy webowej oraz komponentów
 • Bezpieczeństwo usług REST - tokeny JWT, OAuth2, Keycloak

Testowanie

 • Wprowadzenie do testowania jednostkowego oraz biblioteki JUnit
 • Obiekty zastępcze z wykorzystaniem biblioteki Mockito
 • Testy jednostkowe na poziomie repozytoriów, usług i kontrolerów
 • Testy integracyjne
 • Dobre praktyki

Integracja

 • Wysyłanie / odbieranie komunikatów JMS
 • Integracja z serwerem Kafka
 • Wysyłanie wiadomości email
 • Zarządzanie zadaniami (scheduling)
 • Metody asynchroniczne
 • Wykorzystanie pamięci podręcznej na przykładzie Redis oraz Hazelcast
 • WebSockets, SockJS i protokół STOMP

To szkolenie jest częścią ścieżki

Podobne szkolenia