Programowanie w języku Kotlin

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:KOTLIN/PROG

Poziom zaawansowania:
kotlinandroid

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Programowanie w języku Kotlin

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programiści chcący tworzyć natywne aplikacje mobilne, przeznaczone na platformę Android
 • Programiści Java, chcący zwiększyć efektywność pracy, poszerzyć posiadane umiejętności i poznać język zdobywający coraz większą popularność

Wymagania

 • Podstawowa umiejętność programowania w dowolnym języku obiektowym

Zalety

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy - duża ilość przykładów i ćwiczeń ułatwiających przyswojenie zdobywanej wiedzy
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Gruntowne wprowadzenie do składni i najważniejszych idiomów języka Kotlin
 • Przedstawienie obowiązujących konwencji i dobrych praktyk programistycznych
 • Zapoznanie z istniejącym ekosystemem i dostępnymi narzędziami deweloperskimi

Program

Wprowadzenie do języka Kotlin

 • Charakterystyka, możliwości i zastosowanie języka Kotlin
 • Środowisko pracy dewelopera i jego konfiguracja
 • Typy danych
 • Zmienne oraz stałe
 • Operatory
 • Instrukcje sterujące
 • Funkcje
 • Pakiety / importy
 • Istotne idiomy programistyczne

Programowanie obiektowe

 • Omówienie / przypomnienie najważniejszych pojęć z OOP
 • Wykorzystanie klas oraz interfejsów
 • Specjalne typy klas (Data, Sealed, Nested, Enum, Inline)
 • Hermetyzacja i kontrola dostępu
 • Delegacja na poziomie klas i właściwości
 • Rozszerzenia typów
 • Typy generyczne
 • Objects / Companion Objects
 • Weryfikacja i rzutowanie typów
 • Porównywanie obiektów

Biblioteka standardowa

 • Najważniejsze elementy SDK
 • Praca z kolekcjami
 • Obsługa wyjątków
 • Typy opcjonalne
 • Adnotacje
 • Refleksja
 • Przeciążanie operatorów
 • Interoperacyjność z Javą

Programowanie funkcyjne

 • Pure functions
 • Referential transparency
 • Rekurencja
 • Pattern matching
 • Funkcje polimorficzne
 • Funkcje wyższego rzędu
 • Kompozycja, częściowa aplikacja oraz currying
 • Wprowadzenie do koncepcji Type classes
 • Efekty uboczne i interakcja ze środowiskiem zewnętrznym
 • Wykorzystanie biblioteki Arrow

To szkolenie jest częścią ścieżki

Podobne szkolenia