Szkolenie dostępne na zamówienie

Utrwalanie danych z użyciem JPA i Hibernate

Najpopularniejsze narzędzie do mapowania obiektowo-relacyjnego w Javie

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:JPA/HIB

jpahibernate

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

Utrwalanie danych z użyciem JPA i Hibernate

Cele szkolenia

 • Przekazanie wiedzy na temat zasad tworzenia warstwy dostępu do danych
 • Zrozumienie mechanizmu mapowania obiektowo-relacyjnego
 • Nabycie umiejętności efektywnego wykorzystania JPA/Hibernate
 • Poznanie wzorców i dobrych praktyk związanych z implementacją warstwy utrwalania
 • Pokazanie zaawansowanych sposobów pracy z narzędziami ORM
 • Omówienie metod integracji z innymi rozwiązaniami np. Spring, Jakarta EE

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane do programistów Java, pragnących dowiedzieć się jak tworzyć warstwę trwałości w oparciu o rozwiązania ORM, standard JPA oraz framework Hibernate

Zalety

 • Warsztatowy charakter zajęć, życiowe przykłady, szerokie spektrum zagadnień
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku Java oraz podstawy relacyjnych baz danych i języka SQL

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Standard JPA i Hibernate

 • Model obiektowy vs. relacyjny
 • Wykorzystanie relacyjnych baz danych w języku Java
 • Mapowanie obiektowo-relacyjne
 • Standard Java Persistence API i jego implementacje
 • Obiekty trwałe/encje - tworzenie, cykl życia
 • Kontekst utrwalania i menadżer encji

Mapowanie obiektowo relacyjne

 • Mapowanie encji
 • Klucze główne i strategie ich generowania
 • Wykorzystanie kolekcji i map
 • Obiekty osadzone
 • Mapowanie typów niestandardowych
 • Zarządzanie relacjami
 • Odwzorowywanie dziedziczenia
 • Użycie istniejących baz i struktur danych

Praca z obiektami trwałymi

 • Wykonywanie podstawowych operacji z użyciem EntityManager
 • Propagacja kaskadowa
 • Strategie ładowania danych (Lazy/Eager, EntityGraphs)
 • Wywołania zwrotne i klasy nasłuchujące
 • Standard JTA i zarządzanie transakcjami
 • Bezpieczeństwo w środowisku wieloużytkownikowym - blokady optymistyczne i pesymistyczne
 • Walidacja encji z użyciem Bean Validation

Wykonywanie zapytań

 • Tworzenie i uruchamianie zapytań
 • Język JPA QL/HQL (składnia, operatory, klauzule, wyrażenia funkcjonalne, złączenia)
 • Criteria API
 • Zapytania natywne

Dobre praktyki

 • Klucze główne i prawidłowa implementacja metod equals i hashcode
 • Separacja warstwy utrwalania na przykładzie Clean Architecture
 • Wykorzystanie pamięci cache drugiego poziomu
 • Profilowanie i monitorowanie wydajności

Autorem szkolenia jest Łukasz Andrzejewski

Doświadczony trener z ponad 16-letnią praktyką na sali szkoleniowej. Aktywnie działa jako konsultant i programista w zakresie szeroko pojętych technologii Java, rozwiązań frontendowych i mobilnych. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, specjalizacja: Symulacje komputerowe. Aktualnie Partner, Head of Technology w Sages. Dba o rozwój oferty, przygotowuje i prowadzi szkolenia, konsultuje i bierze udział w realizacji projektów IT

To szkolenie jest częścią ścieżki