Quarkus framework

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:QUARKUS

Poziom zaawansowania:
javaquarkuscdi

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Quarkus framework

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane do programistów języka Java, chcących tworzyć skalowalne i łatwe w utrzymaniu aplikacje, z wykorzystaniem najnowszej wersji Quarkus framework

Wymagania

 • Umiejętność programowania w języku Java na poziomie średnio zaawansowanym
 • Elementarna wiedza z zakresu technologii wchodzących w skład Java EE
 • Podstawowa znajomość SQL i relacyjnych baz danych

Zalety

 • Warsztatowy charakter zajęć (realizacja jednego, dużego projektu)
 • Gruntowne wprowadzenie do tematu, umożliwiające samodzielną pracę z omawianymi technologiami
 • Program ukierunkowany na praktyczne zdobywanie wiedzy, umożliwiającej budowanie rozwiązań opartych o architekturę mikroserwisów
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Wprowadzenie i gruntowne poznanie możliwości frameworku
 • Zrozumienie idei programowania z użyciem interfejsów, wstrzykiwania zależności oraz aspektów
 • Poznanie najważniejszych modułów Quarkus framework

Program

Architektura mikroserwisów

 • Założenia, zalety, wyzwania, zastosowanie
 • Mikrousługi vs. rozwiązania tradycyjne
 • Architektura na poziomie mikro i makro
 • Przypadki użycia

Wprowadzenie do Quarkus

 • Charakterystyka frameworku
 • Quarkus a technologie Jakarta EE
 • Przygotowanie środowiska deweloperskiego i tworzenie projektu
 • Czysta architektura jako klucz do skalowalności i reużywalności
 • Wstrzykiwanie zależności i separacja odpowiedzialności z użyciem CDI
 • Konfigurowanie projektu oraz instalowanie rozszerzeń
 • Dokumentacja

Warstwa dostępu do danych

 • Konfigurowanie połączenia do bazy danych
 • Integracja z JPA / Hibernate
 • Zarządzanie transakcjami
 • Warstwa utrwalania z wykorzystaniem Panache
 • Wykorzystanie baz NoSQL
 • Walidacja modelu bazodanowego z użyciem BeanValidation
 • Pamięć podręczna / cachowanie danych

Usługi REST

 • Założenia i dobre praktyki związane z projektowaniem REST API
 • Budowanie usług opartych o JAX-RS / RestEasy
 • Obsługa wyjątków
 • Obiekty transferowe i mapowanie między warstwami
 • Konfiguracja CORS
 • Publikowanie dokumentacji z OpenAPI
 • Konsumowanie usług z REST Client

Usługi sterowane zdarzeniami

 • Standard Reactive Streams i programowanie reaktywno-funkcyjne
 • Wprowadzenie do platformy Vert.x
 • Implementacja reaktywnych usług REST
 • Reaktywna warstwa dostępu do danych
 • Integracja z popularnymi brokerami - Kafka, JMS

Bezpieczeństwo i monitorowanie usług

 • Konfiguracja uwierzytelniania i autoryzacji dostępu
 • Zbieranie metryk oraz monitorowanie usług
 • Tracing
 • Agregacja logów

Testowanie

 • Tworzenie testów jednostkowych z wykorzystaniem narzędzia JUnit / Quarkus Tests
 • Tworzenie testów integracyjnych w oparciu o REST Assured

Wdrażanie aplikacji / Cloud Native

 • Konfiguracja, uruchamianie i skalowanie mikroserwisów w oparciu o kontenery
 • Wdrażanie w środowisku zarządzanym na przykładzie Kubernetes
 • Budowanie natywnej wersji aplikacji

Podobne szkolenia