Wydajność aplikacji na platformie Java

3250 PLN+23% VAT (3997 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:J/EFF

Poziom zaawansowania:
javaefficiency

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

1 lipiec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Mateusz Kamiński

Cena:

3250 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

16 grudzień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Mateusz Kamiński

Cena:

3250 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Wydajność aplikacji na platformie Java

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Osób, które chcą poznać możliwości badania wydajności i strojenia aplikacji działających na Wirtualnej Maszynie Javy oraz zasad programowania w języku Java i aspektów dot. architektury wdrażanej aplikacji, które pozwolą na osiągnięcie wysokiej wydajności docelowego rozwiązania.

Wymagania

 • Podstawowa umiejętność programowania w języku Java

Zalety

 • Przekrojowe omówienie zagadnień oraz przykłady oparte o życiowe problemy
 • Promowanie obowiązujących konwencji i dobrych praktyk programistycznych w celu osiągania wysokiej wydajności napisanego kodu
 • Minimalna teoria oparta na praktycznych przykładach i warsztatach z naciskiem na badanie wydajności rozwiązań
 • Praktyczna wiedza uwzględniająca zmiany wprowadzone w najnowszych wydaniach Javy oraz Wirtualnej Maszyny Javy

Cele szkolenia

 • Poznanie możliwości testowania wydajności i strojenia aplikacji opierających się na Wirtualnej Maszynie Javy
 • Nabycie umiejętności tworzenia wydajnego kodu w Javie z uwzględnieniem nowości wprowadzanych do języka przez ostatnie lata
 • Poznanie niuansów języka Java mających wpływ na optymalizacje działania aplikacji
 • Omówienie i praktyczne przetestowanie wpływu zastosowanych rozwiązań na wydajność napisanego kodu zarówno na poziomie programistycznym, jak i architektonicznym

Program

Testowanie wydajności

 • Poziomy testów wydajnościowych
 • Problemy związane z poprawnym testowaniem wydajnościowym aplikacji
 • Zasady tworzenia i utrzymywania testów wydajnościowych
 • Testy białej skrzynki - Java Microbenchmark Harness
 • Testy czarnej skrzynki - Gatling
 • Interpretacja wyników testów

Narzędzia profilujące

 • Podstawowe narzędzia JDK: jps / jinfo / jmap / jconsole / jstack / jcmd
 • Java Flight Recorder
 • Intellij Debugger & (Async) Profiler
 • VisualVM / Java Mission Control
 • Zbieranie metryk z produkcyjnie działających aplikacji

Just-In-Time Compiler

 • Zasady działania JIT i wpływ na wydajność
 • Przydatne flagi do strojenia JIT

Porządkowanie pamięci w Wirtualnej Maszynie Javy

 • Podstawy działania mechanizmu odśmiecania pamięci
 • Porównanie dostępnych GC w najnowszych JVM: Serial, Parallel, G1GC, ZGC, Shenandoah, Epsilon
 • Heap Memory vs No-Heap Memory
 • Powody pojawienia się błędu związanego z brakiem pamięci
 • Wyciek vs Brak pamięci
 • Kompresja wskaźników na obiekty
 • Application Class-Data Sharing - mechanizm Class Data Sharing
 • Przydatne flagi do strojenia Garbage Collectora

Typy podstawowe w Javie i ich wpływ na wydajność

 • Typy prymitywne vs typy opakowane
 • Integer cache
 • Pule ciągów znaków / String.intern
 • Typowe błędy w operacjach na Stringach
 • Deduplikacja Stringów / Compact Strings

Metody programistyczne poprawiające wydajność aplikacji

 • Problemy związane z metodami equals, hashCode, toString
 • Wyjątki vs programowanie defensywne
 • Wydajne używanie pakietu NIO
 • Leniwe przetwarzanie
 • Cache / Memoization
 • Pule obiektów
 • Wzorce projektowe wspomagające pisanie wydajnych aplikacji
 • Wołanie natywnych aplikacji z wykorzystaniem Process API oraz Foreign Linker API

Wydajność w aspekcie wielowątkowości

 • Java Memory Model
 • Cechy dostępnych pul wątków
 • Unikanie synchronizacji danych
 • Synchronizacja zmiennych w przetwarzaniu wielowątkowym (typy atomowe, LongAdder)
 • Stosowanie złożonych obiektów synchronizujących z pakietu java.util.concurrent
 • Dobór kolekcji wielowątkowych do problemu
 • Pułapki w użyciu java.util.Random
 • Vector API jako alternatywa dla bezpośredniego paralelizmu
 • Wirtualne wątki i Structured Concurrency

Aspekty architektury w wydajności aplikacji

 • Wpływ systemu operacyjnego na JVM i dobór odpowiedniego rozwiązania na przykładzie Alpaquita Linux
 • Mikroserwisowość i konteneryzacja JVM
 • JPMS i budowanie własnych obrazych JVM
 • Optymalizacja serializacji obiektów
 • Asynchroniczna komunikacja między serwisami
 • Zagadnienia wydajnościowe w warstwie persystencji

Platforma GraalVM / Coordinated Restore at Checkpoint (CRaC)

 • Problemy we wdrażaniu aplikacji opartych na Wirutalnej Maszynie Javy
 • Omówienie platformy GraalVM
 • Budowanie natywnych aplikacji Java w GraalVM
 • Polyglot API (inne języki programowania w ramach JVM)
 • Coordinated Restore at Checkpoint (CRaC) - alternatywa dla natywnej aplikacji

Podobne szkolenia