Wielowątkowe i asynchroniczne aplikacje w Javie

1950 PLN+23% VAT (2398 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:J/PARA

Poziom zaawansowania:
javamultithreading

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

27 czerwiec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Mateusz Kamiński

Cena:

1950 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

28 listopad
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Mateusz Kamiński

Cena:

1950 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Wielowątkowe i asynchroniczne aplikacje w Javie

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Osób chcących poznać możliwości programowania wielowątkowego i asynchronicznego w języku Java

Wymagania

 • Podstawowa umiejętność programowania w języku Java

Zalety

 • Przekrojowe omawianie zagadnień oraz przykłady oparte o życiowe problemy
 • Promowanie obowiązujących konwencji i dobrych praktyk programistycznych
 • Minimalna teoria oparta na praktycznych przykładach i warsztatach
 • Praktyczna wiedza uwzględniająca zmiany wprowadzone w najnowszych wydaniach Javy

Cele szkolenia

 • Nabycie umiejętności programowania wielowątkowego oraz asynchronicznego w Javie z uwzględnieniem nowości wprowadzanych do języka Java przez ostatnie lata
 • Poznanie niuansów języka Java w zakresie dostępnych elementów wspomagających programowanie wielowątkowe i asynchroniczne
 • Omówienie i praktyczne przetestowanie wpływu zastosowanych rozwiązań na wydajność napisanego kodu
 • Poznanie możliwości debugowania i testowania wielowątkowej aplikacji

Program

Terminologia na przykładzie JVM

 • Programowanie współbieżne, wielowątkowe, asynchroniczne
 • Niebezpieczeństwa związane z wielowątkowymi procesami - wyścigi, deadlock, zagłodzenie, livelock
 • Sekcja krytyczna
 • Cechy wątków w Javie
 • Słowo kluczowe volatile oraz synchronized
 • Zasady działania wielowątkowości w ramach JVM - Java Memory Model
 • Poprawne tworzenie typów Thread-Safe

Tworzenie i koordynacja pracy wątków

 • Standardowe i nowe API tworzenia wątków w Javie
 • Interfejsy funkcyjne zadań realizowanych na wątkach - Runnable / Callable
 • Typ CompletableFuture
 • LockSupport park / unpark vs standardowy Thread.wait
 • Asynchroniczna obsługa zapytań typu REST na przykładzie wbudowanego w JDK HttpClient

Egzekutory

 • Porównanie dostępnych typów egzekutorów
 • Harmonogramowanie zadań asynchronicznych z wykorzystaniem egzekutorów

Synchronizacja wątków z użyciem blokad jawnych i niejawnych

 • proste blokady obiektowe - ReentrantLock, ReadWriteLock, StampedLock
 • Semafor a licznik CountDownLatch
 • CyclicBarrier i Phaser

Kolekcje i strumienie wielowątkowe

 • Podstawowe kolekcje blokujące: ConcurrentHashMap, ConcurrentLinkedDeque/Queue
 • Kolekcje skalowalne i automatycznie sortujące zawartość: ConcurrentSkipListMap, ConcurrentSkipListSet
 • Kolekcje kopiujące zawartość: CopyOnWriteArrayList, CopyOnWriteArraySet
 • Typy kolejek: porównanie interfejs TransferQueue, BlockingQueue wraz z dostępnymi implementacjami
 • Wrappery na istniejące kolekcje: java.util.Collections.synchronized...
 • Strumienie wielowątkowe
 • Zagrożenia płynące z naiwnego używania strumieni wielowątkowych

Wykorzystanie istotnych elementów java.util.concurrent

 • Zastosowanie typów atomowych
 • Framework Fork/Join
 • Typy reaktywne: Flow / Publisher / Subscriber

Wirtualne wątki

 • Porównanie wątków fizycznych i wirtualnych
 • Potencjalne problemy w używaniu wirtualnych wątków
 • Typ ThreadLocal a ScopedValue
 • Structured Concurrency - nowe spojrzenie na programowanie asynchroniczne w Javie
 • Popularne frameworki a wirtualne wątki

Debugowanie / testowanie rozwiązań wielowątkowych

 • Problemy w testowaniu aplikacji wielowątkowych
 • Debugowanie z wykorzystaniem VisualVM / jstack
 • Techniki pisania testów jednostkowych dla kodu wielowątkowego
 • Oficjalne narzędzie od JDK: jcstress

Project reactor (Opcjonalnie)

Podobne szkolenia