Programowanie w języku Java

4750 PLN+23% VAT (5842 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:J/PROG

Poziom zaawansowania:
java

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

16 październik
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

-

Cena:

4750 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

WarszawaGdańskZdalne

Lokalizacja:

WarszawaGdańskZdalne

Termin:

13 maj
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

-

Cena:

4750 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Programowanie w języku Java

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programiści chcący poznać język Java

Wymagania

 • Umiejętność programowania w jakimkolwiek języku

Zalety

 • Szeroki zakres aspektów programowania, pozwalający na wytwarzanie aplikacji w Java
 • Szkolenie stale aktualizowane do najnowszych specyfikacji Java
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zdobycie umiejętności programowania w języku Java przy użyciu narzędzia IDE ułatwiającego szybki rozwój, testowanie i debugowanie aplikacji
 • Poznanie konstrukcji językowych, standardowych bibliotek, podstaw wielowątkowości, obiektowości oraz wykorzystanie ich w tworzeniu wysokiej jakości, elastycznych rozwiązań

Program

Wprowadzenie

 • Czym jest JVM
 • Założenia i dystrybucje Javy
 • Konwencje, pakiety, metoda main
 • Kompilacja
 • Sposoby uruchomiania aplikacji Java
 • Dokumentacja JavaDoc

Typy danych i klasy

 • Typy proste i ich konwersja
 • Typy wyliczeniowe
 • Tablice
 • Przykłady typów obiektowych
 • Odwołania do obiektów
 • Wrappery, autoboxing i unboxing
 • Tworzenie własnych klas
 • Deklarowanie i przeciążanie metod
 • Atrybuty klasy a zmienne lokalne
 • Tworzenie konstruktorów
 • Stałe i elementy statyczne
 • Współpraca klas (widoczność i importowanie)
 • Rekordy

Składnia języka

 • Konwencje nazewnicze
 • Operatory
 • Operacje warunkowe
 • Pętle
 • Asercje

Obiektowość

 • Klasa, obiekt i abstrakcja
 • High cohension (wysoka zwartość klas)
 • Dziedziczenie
 • Operator instanceof
 • Klasa Object
 • Nadpisywanie metod
 • Dziedziczenie a konstruktory
 • Poziomy dostępu
 • Ograniczenia dziedziczenia w Javie
 • Dziedziczyć czy delegować
 • Hermetyzacja
 • Polimorfizm
 • Interfejsy i klasy abstrakcyjne
 • Loose coupling (luźne powiązanie)

Wyjątki

 • Klasy sygnalizujące błędy
 • Ścieżka błędu (stack trace)
 • Obsługa wyjątków
 • Tworzenie własnych wyjątków
 • Zalecenia przy obsłudze błędów

Kolekcje

 • Używanie klas generycznych
 • Zbiory
 • Mapy
 • Listy
 • Kolejki
 • Kolejki dwustronne
 • Łatwa inicjalizacja kolekcji
 • Klasa Collections
 • Wstęp do kolekcji wielowątkowych

Środowisko

 • Atrybuty wykonania
 • Zmienne systemowe
 • Biblioteki jar
 • String a wydajna praca
 • Arrays jako pomoc dla tablic
 • Klasa System
 • Klasy reprezentujące czas
 • Lokalizacja (l10n)
 • Formatowanie dat i liczb
 • Internacjonalizacja (i18n)

Operacje IO

 • System plików (File, Path, Files)
 • Zawartość plików - strumienie binarne i tekstowe
 • Swobodny dostęp (RandomAccessFile)
 • Strumienie wysokopoziomowe
 • Serializacja obiektów
 • Wstęp do pojęcia kanałów (NIO)
 • Co jeszcze w NIO2

Pozostałe elementy języka

 • Wstęp do modułów
 • Blok static
 • Więcej o enumeracjach
 • Użycie adnotacji
 • Podstawy testowania z JUnit
 • Klasy wewnętrzne i anonimowe

Programowanie funkcyjne

 • Wyrażenia Lambda
 • Referencje do metod
 • Interfejs funkcyjny i metody domyślne
 • Metody prywatne w interfejsach
 • Lambda i strumienie
 • Klasa Optional
 • Interfejs Function

Podstawy wielowątkowości

 • Runnable, Thread, ThreadGroup
 • Tworzenie własnych wątków
 • Monitory i synchronizacja
 • Współpraca między wątkami
 • Problemy wielowątkowości
 • Zmienne ulotne (volatile)
 • Wstęp do java.util.concurrent

Najczęstsze błędy

 • Na co uważać
 • Czego unikać

Zaawansowane operacje na tekście (opcjonalne)

 • Formatowanie napisów
 • Regular expression (regex)
 • Tokenizacja

Peryferia i integracja

 • Współpraca z konsolą
 • Tworzenie GUI w JavaFx
 • Komunikacja za pomocą TCP
 • Komunikacja z bazami danych (JDBC)

To szkolenie jest częścią ścieżki

Podobne szkolenia