Programowanie w języku Java

LICZBA DNI: 5 (40h)

KOD KURSU: J/PROG

Powiadom
o kolejnych terminach

# java

Autor szkolenia:
Michał Podbielski

O szkoleniu

DLA KOGO?

Programiści chcący poznać kolejny język programowania i wytwarzać aplikacje w Java

WYMAGANIA

Umiejętność programowania w jakimkolwiek języku

ZALETY

Szeroki zakres aspektów programowania, pozwalający na wytwarzanie aplikacji w Java

Szkolenie stale aktualizowane do najnowszych specyfikacji Java

Cele szkolenia

Zdobycie umiejętności programowania w języku Java przy użyciu narzędzia IDE ułatwiającego szybki rozwój, testowanie i debugowanie aplikacji

Poznanie konstrukcji językowych, standardowych bibliotek, podstaw wielowątkowości, obiektowości oraz wykorzystanie ich w tworzeniu wysokiej jakości, elastycznych rozwiązań

Program

 • Czym jest JVM
 • Założenia i dystrybucje Javy
 • Konwencje, pakiety, metoda main
 • Kompilacja
 • Sposoby uruchomiania aplikacji Java
 • Dokumentacja JavaDoc
 • Typy proste i ich konwersja
 • Typy wyliczeniowe
 • Tablice
 • Przykłady typów obiektowych
 • Odwołania do obiektów
 • Wrappery, autoboxing i unboxing
 • Tworzenie własnych klas
 • Deklarowanie i przeciążanie metod
 • Atrybuty klasy a zmienne lokalne
 • Tworzenie konstruktorów
 • Stałe i elementy statyczne
 • Współpraca klas (widoczność i importowanie)
 • Konwencje nazewnicze
 • Operatory
 • Operacje warunkowe
 • Pętle
 • Asercje
 • Klasa, obiekt i abstrakcja
 • High cohension (wysoka zwartość klas)
 • Dziedziczenie
 • Operator instanceof
 • Klasa Object
 • Nadpisywanie metod
 • Dziedziczenie a konstruktory
 • Poziomy dostępu
 • Ograniczenia dziedziczenia w Javie
 • Dziedziczyć czy delegować
 • Hermetyzacja
 • Polimorfizm
 • Interfejsy i klasy abstrakcyjne
 • Loose coupling (luźne powiązanie)
 • Klasy sygnalizujące błędy
 • Ścieżka błędu (stack trace)
 • Obsługa wyjątków
 • Tworzenie własnych wyjątków
 • Zalecenia przy obsłudze błędów
 • Używanie klas generycznych
 • Zbiory
 • Mapy
 • Listy
 • Kolejki
 • Kolejki dwustronne
 • Łatwa inicjalizacja kolekcji
 • Klasa Collections
 • Wstęp do kolekcji wielowątkowych
 • Atrybuty wykonania
 • Zmienne systemowe
 • Biblioteki jar
 • String a wydajna praca
 • Arrays jako pomoc dla tablic
 • Klasa System
 • Klasy reprezentujące czas
 • Lokalizacja (l10n)
 • Formatowanie dat i liczb
 • Internacjonalizacja (i18n)
 • System plików (File, Path, Files)
 • Zawartość plików - strumienie binarne i tekstowe
 • Swobodny dostęp (RandomAccessFile)
 • Strumienie wysokopoziomowe
 • Serializacja obiektów
 • Wstęp do pojęcia kanałów (NIO)
 • Co jeszcze w NIO2
 • Wstęp do modułów
 • Blok static
 • Więcej o enumeracjach
 • Użycie adnotacji
 • Podstawy testowania z JUnit
 • Klasy wewnętrzne i anonimowe
 • Wyrażenia Lambda
 • Referencje do metod
 • Interfejs funkcyjny i metody domyślne
 • Metody prywatne w interfejsach
 • Lambda i strumienie
 • Klasa Optional
 • Interfejs Function
 • Runnable, Thread, ThreadGroup
 • Tworzenie własnych wątków
 • Monitory i synchronizacja
 • Współpraca między wątkami
 • Problemy wielowątkowości
 • Zmienne ulotne (volatile)
 • Wstęp do java.util.concurrent
 • Na co uważać
 • Czego unikać
 • Formatowanie napisów
 • Regular expression (regex)
 • Tokenizacja
 • Współpraca z konsolą
 • Tworzenie GUI w Swing
 • Komunikacja za pomocą TCP
 • Komunikacja z bazami danych (JDBC)
 • Więcej o Swing (opcjonalne)

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.