JavaScript zaawansowane programowanie

2950 PLN+23% VAT (3628 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:JS/ADV

Poziom zaawansowania:
javascript

Dostępne terminy

 • Termin
 • Lokalizacja
 • Trener
 • Cena

Termin:

17 października 2022
Termin gwarantowanyTrwają zapisy na szkolenie
Termin gwarantowany

Lokalizacja:

Zdalne

Trener:

Trainer imageŁukasz Andrzejewski

Cena:

2950 PLN netto+23% VAT

Termin:

22 maja 2023
Trwają zapisy na szkolenie

Lokalizacja:

Zdalne, Warszawa, Łódź, Poznań, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Bydgoszcz, Gdynia

Trener:

-

Cena:

2950 PLN netto+23% VAT

O szkoleniu JavaScript zaawansowane programowanie

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programiści JavaScript, chcący zwiększyć efektywność pracy, poszerzyć posiadane umiejętności i poznać kompleksowo jeden z najważniejszych języków programowania

Wymagania

 • Podstawowa umiejętność programowania w dowolnym języku

Zalety

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy - duża ilość przykładów i życiowych ćwiczeń pozwalających na efektywne opanowanie materiału
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Gruntowne wprowadzenie do składni i najważniejszych koncepcji jednego z najpopularniejszych języków programowania
 • Pokazanie istotnych elementów SDK oraz najważniejszych zmian na poziomie języka
 • Przedstawienie obowiązujących konwencji i dobrych praktyk programistycznych
 • Zapoznanie z istniejącym ekosystemem i dostępnymi narzędziami deweloperskimi

Program

Podstawy języka JavaScript

 • Specyfikacja/standardy oraz ich wsparcie
 • Poprawne osadzanie i ładowanie skryptów
 • Praca w trybie strict
 • Typy danych
 • Porównywanie i bezpieczna konwersja typów
 • Prawidłowe deklarowanie i wykorzystanie zmiennych
 • Najważniejsze elementy składni
 • Obiekty wbudowane/globalne
 • Funkcje i ich zastosowanie
 • Programowanie obiektowe z wykorzystaniem Prototype
 • Alternatywy dla klasycznego dziedziczenia
 • Kontekst wykonania i znaczenie referencji this
 • Zarządzanie zasięgiem
 • Wyjątki
 • Praca z DOM
 • Obsługa zdarzeń

Nowoczesny JavaScript (nowości od ES2015 w górę)

 • Transpilacja kodu i kompatybilność między przeglądarkami
 • Scoping
 • Arrow functions
 • Obsługa parametrów funkcji (wartości domyślne, spread, varargs)
 • Interpolacja tekstu i szablony
 • OOP - deklaracja klas i ich składników, computed properties, dziedziczenie, elementy statyczne, getters/setters, kontrola dostępu
 • Destrukcja (obiekty, parametry funkcji, literały)
 • Praca z modułami
 • Symbole
 • Iteratory
 • Kolekcje (Map, Set, WeakMap, WeakSet, Types Arrays)
 • Nowe elementy API
 • Meta-programowanie z użyciem proxy i refleksji
 • Wsparcie dla internacjonalizacji

Programowanie funkcyjne

 • Pure functions
 • Referential transparency
 • Rekurencja
 • Pattern matching
 • Funkcje wyższego rzędu
 • Kompozycja, częściowa aplikacja, currying
 • Funkcyjne struktury danych
 • Wprowadzenie do Type classes - Functors, Applicatives, Monads
 • Efekty uboczne i interakcja ze środowiskiem zewnętrznym

Asynchroniczność

 • Callbacks - idea, zastosowanie, wady
 • Promises
 • Generators
 • Async/await
 • Zarządzanie kodem asynchronicznym i propagacja stanu
 • Webworkers
 • Podstawy/idea RxJS

Podobne szkolenia