Tworzenie aplikacji z użyciem React

3350 PLN+23% VAT (4120 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:REACT

Poziom zaawansowania:
javascriptreacttypescript

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

18 marzec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Mateusz Kulesza

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

20 maj
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Mateusz Kulesza

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

8 lipiec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Mateusz Kulesza

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

25 wrzesień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Mateusz Kulesza

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

27 listopad
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Mateusz Kulesza

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Tworzenie aplikacji z użyciem React

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie "Tworzenie aplikacji z użyciem React" przeznaczone jest dla programistów posiadających podstawową wiedzę w zakresie HTML i JavaScript, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje związane z tworzeniem wydajnych aplikacji działających po stronie przeglądarki

Wymagania

 • Praktyczna umiejętność programowania w języku JavaScript / TypeScript
 • Podstawowa wiedza z zakresu HTML i CSS

Zalety

 • Szkolenie stanowi kompleksowe wprowadzenie do biblioteki React i architektury Redux z naciskiem na ich poprawne zastosowanie
 • Szkolenie "Tworzenie aplikacji z użyciem React" prowadzone jest w formie warsztatu, w ramach którego realizowany jest jeden duży projekt

Cele szkolenia

 • Zapoznanie z założeniami biblioteki React oraz architekturą Redux
 • Zdobycie praktycznych umiejętności pozwalających na wykorzystanie biblioteki React do budowy aplikacji internetowych

Program

Wprowadzenie

 • Charakterystyka i zasada działania biblioteki
 • JavaScript / TypeScript - powtórzenie elementów istotnych w kontekście biblioteki React
 • Idea Virtual DOM
 • Konfiguracja środowiska i omówienie wykorzystywanych narzędzi deweloperskich

Podstawy React

 • Wprowadzenie do składni JSX
 • Tworzenie, konfigurowanie i renderowanie komponentów
 • Zarządzanie stanem i jego współdzielenie
 • Obsługa zdarzeń
 • Cykl życia komponentów
 • Debugowanie błędów i rozwiązywanie problemów

React Hooks

 • Omówienie mechanizmu działania hooków
 • Dobre praktyki Hooks i typowe pułapki
 • Niemutowalne zarządzanie stanem z useState i useReducer
 • Przykłady prawidłowego użycia useEffect w StrictMode
 • Praca z mutowalnym stanem z useRef - dobre praktyki
 • Optymalizacja wydajności dzięki hookom useMemo, useCallback, itp.

React w praktyce

 • Budowanie złożonych widoków
 • Stylowanie - przegląd rozwiązań, implementacja motywów
 • Praca z formularzami
 • Routing
 • Dobre praktyki
 • Komunikacja z backend
 • Strategie zarządzania stanem

Praca z wybranym mechanizmem zarządzania stanem aplikacji

 • React Context
 • Redux Toolkit Store (opcja)
 • MobX Observable (opcja)
 • Przegląd alternatyw

Testowanie (opcja)

 • Konfiguracja jest/vitest z Testing Library
 • Przykłady użucia selektorów RTL
 • Mockowanie zależności z jest
 • Kiedy i co testować - omówienie

To szkolenie jest częścią ścieżki

Podobne szkolenia