Tworzenie aplikacji z użyciem React

3350 PLN+23% VAT (4120 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:REACT

Poziom zaawansowania:
javascriptreacttypescript

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

12 kwiecień
Termin gwarantowanyTrwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trainer image
Mateusz Kulesza

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne

Termin:

19 czerwiec
Termin gwarantowanyTrwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trainer image
Mateusz Kulesza

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne

Termin:

25 wrzesień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trainer image
Mateusz Kulesza

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Lokalizacja:

ZdalneWarszawa

Nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Zapytaj o szkolenie

O szkoleniu Tworzenie aplikacji z użyciem React

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie React - tworzenie aplikacji webowych przeznaczone jest dla programistów posiadających podstawową wiedzę w zakresie HTML i JavaScript, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje związane z tworzeniem wydajnych aplikacji działających po stronie przeglądarki

Wymagania

 • Praktyczna umiejętność programowania w języku JavaScript / TypeScript
 • Podstawowa wiedza z zakresu HTML i CSS

Zalety

 • Szkolenie stanowi kompleksowe wprowadzenie do biblioteki React i architektury Redux z naciskiem na ich poprawne zastosowanie
 • Szkolenie Tworzenie aplikacji z użyciem React prowadzone jest w formie warsztatu, w ramach którego realizowany jest jeden duży projekt
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zapoznanie z założeniami biblioteki React oraz architekturą Redux
 • Zdobycie praktycznych umiejętności pozwalających na wykorzystanie biblioteki React do budowy aplikacji internetowych

Program

Wprowadzenie

 • Charakterystyka i zasada działania biblioteki
 • JavaScript / TypeScript - powtórzenie elementów istotnych w kontekście biblioteki React
 • Idea Virtual DOM
 • Konfiguracja środowiska i omówienie wykorzystywanych narzędzi deweloperskich

Podstawy React

 • Wprowadzenie do składni JSX
 • Tworzenie, konfigurowanie i renderowanie komponentów
 • Zarządzanie stanem i jego współdzielenie
 • Obsługa zdarzeń
 • Cykl życia komponentów
 • React hooks
 • Debugowanie błędów i rozwiązywanie problemów

React w praktyce

 • Budowanie złożonych widoków
 • Stylowanie - przegląd rozwiązań, implementacja motywów
 • Praca z formularzami
 • Routing
 • Dobre praktyki
 • Komunikacja z backend

Redux - zarządzanie stanem aplikacji z użyciem

 • Omówienie założeń architektury
 • Modelowanie stanu
 • Reduktory
 • Actions oraz action creators
 • Integracja z React
 • Metody implementacji niemutowalnych zmian
 • Kiedy Redux a kiedy Context?
 • Praca z Redux Dev Tools

MobX

 • Omówienie zasady działania
 • MobX State Tree
 • Praktyczne zastosowania
 • Praca z DevTools
 • Porównanie z Redux

Testowanie

 • Definicja i zakres odpowiedzialności testów jednostkowych
 • Cechy dobrych testów jednostkowych
 • Jak i co testować?
 • Testowanie black box vs. white box
 • Izolacja zależności
 • Możliwości React Testing Utilities
 • Testowanie komponentów
 • Symulowanie zdarzeń przeglądarki
 • Testowanie akcji
 • Testowanie reduktorów
 • Komunikacja z API w testach
 • Praca z enzyme
 • Shallow / full rendering komponentów

To szkolenie jest częścią ścieżki

Podobne szkolenia