Trwają zapisy do grupy

Tworzenie aplikacji z użyciem React

Szkolenie stanowi kompleksowe wprowadzenie do biblioteki React, która jest jedną z najpopularniejszych bibliotek, służących do budowy aplikacji internetowych.

2550 PLN+23% VAT (3136 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:REACT

javascriptreacttypescript

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

8 lipca
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Mateusz Kulesza

Cena:

2550 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

25 września
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Mateusz Kulesza

Cena:

2550 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

27 listopada
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Mateusz Kulesza

Cena:

2550 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Forma szkolenia

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne?

Dostępne terminy

Interesują Cię inne terminy?

Tworzenie aplikacji z użyciem React

Cele szkolenia

 • Zapoznanie z założeniami biblioteki React oraz architekturą Redux
 • Zdobycie praktycznych umiejętności pozwalających na wykorzystanie biblioteki React do budowy aplikacji internetowych

Dla kogo?

 • Szkolenie "Tworzenie aplikacji z użyciem React" przeznaczone jest dla programistów posiadających podstawową wiedzę w zakresie HTML i JavaScript, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje związane z tworzeniem wydajnych aplikacji działających po stronie przeglądarki

Zalety

 • Szkolenie stanowi kompleksowe wprowadzenie do biblioteki React i architektury Redux z naciskiem na ich poprawne zastosowanie
 • Szkolenie "Tworzenie aplikacji z użyciem React" prowadzone jest w formie warsztatu, w ramach którego realizowany jest jeden duży projekt

Wymagania

 • Praktyczna umiejętność programowania w języku JavaScript / TypeScript
 • Podstawowa wiedza z zakresu HTML i CSS

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wprowadzenie

 • Charakterystyka i zasada działania biblioteki
 • Konfiguracja środowiska i narzędzi deweloperskich
 • JavaScript / TypeScript w kontekście React
 • Zasada działania Virtual DOM

Podstawy React

 • Wprowadzenie do składni JSX
 • Tworzenie, konfigurowanie i renderowanie komponentów
 • Zarządzanie stanem i jego współdzielenie
 • Obsługa zdarzeń
 • Cykl życia komponentów
 • Debugowanie błędów i rozwiązywanie problemów

React Hooks

 • Omówienie mechanizmu działania hooków
 • Dobre praktyki Hooks i typowe pułapki
 • Niemutowalne zarządzanie stanem z useState i useReducer
 • Przykłady prawidłowego użycia useEffect w StrictMode
 • Praca z mutowalnym stanem z useRef - dobre praktyki
 • Optymalizacja wydajności dzięki hookom useMemo, useCallback, itp.

React w praktyce

 • Budowanie złożonych widoków
 • Stylowanie - przegląd rozwiązań, implementacja motywów
 • Praca z formularzami
 • Routing
 • Dobre praktyki
 • Komunikacja z backend
 • Strategie zarządzania stanem

Zaawansowany React

 • Routing, Meta-Frameworki i NextJS
 • Form Hooks - stan i walidacja formularzy
 • Server Components, Server Actions i useOptimistic
 • Memoizacja i optymalizacja
 • Suspense i lazy

Praca z wybranym mechanizmem zarządzania stanem aplikacji

 • React Context
 • Redux Toolkit Store (opcja)
 • MobX Observable (opcja)
 • Przegląd alternatyw

Testowanie (opcja)

 • Konfiguracja jest/vitest z Testing Library
 • Przykłady użucia selektorów RTL
 • Mockowanie zależności z jest
 • Kiedy i co testować - omówienie

Autorem szkolenia jest Mateusz Kulesza

Senior developer, konsultant i szkoleniowiec. Pracował z wieloma polskimi i zagranicznymi firmami nad projektami z sektorów e-learning, reklamy, e-commerce, transportu oraz bankowości i finansów. Z technologiami Internetowymi pracuje od ponad 10 lat. Pasjonat technologii front-end, JavaScript'u a także marketingu internetowego i e-commerce.

To szkolenie jest częścią ścieżki