Szkolenie dostępne na zamówienie

Frontend: solidne podstawy

Wprowadzenie do kluczowych technologii ze świata frontendu

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:FRONTEND

javascript

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

Frontend: solidne podstawy

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z szerokim zakresem zagadnień m.in. HTML, CSS oraz JavaScript, w stopniu pozwalającym na swobodne budowanie interfejsu aplikacji webowych

Dla kogo?

 • Kurs przeznaczony dla osób chcących zdobyć i/lub uzupełnić wiedzę z zakresu kluczowych technologii potrzebnych do budowy stron oraz aplikacji internetowych

Zalety

 • Przekrojowy charakter szkolenia pozwala na zapoznanie się z najważniejszymi technologiami wykorzystywanymi na frontendzie i zdobycie solidnych podstaw niezbędnych do dalszej nauki
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Podstawowa umiejętność obsługi komputera

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wprowadzenie

 • Działanie przeglądarki i podstawy protokołu HTTP
 • HTML, CSS i JavaScript - możliwości i zakres odpowiedzialności
 • Popularne narzędzia deweloperskie

Język znaczników HTML

 • Syntaktyka: tagi i atrybuty, elementy blokowe vs. inline
 • Struktura dokumentu
 • Podstawowe znaczniki
 • Praca z tekstem
 • Nawigacja oparta o linki
 • Tworzenie i obsługa formularzy
 • Osadzanie multimediów
 • Poprawne zastosowanie tabel
 • Organizacja kodu oraz weryfikacja jego poprawności
 • Specyfikacja WAI-ARIA

Kaskadowe arkusze stylów CSS

 • Składnia
 • Metody osadzania stylów w dokumencie
 • Tworzenie i wykorzystanie selektorów
 • Box model
 • Resetowanie i normalizacja stylów domyślnych
 • Stylowanie poszczególnych elementów dokumentu
 • Pozycjonowanie
 • Grid system
 • Podstawy Responsive Web Design
 • Transformacje i animacje
 • Zapewnianie kompatybilności między przeglądarkami
 • Css w praktyce - tworzenie menu oraz złożonych layoutów
 • Preprocesory CSS

Język JavaScript

 • Osadzanie i ładowanie skryptów
 • Typy danych
 • Zmienne - zasięg i prawidłowe użycie
 • Instrukcje sterujące
 • Funkcje
 • Podstawy OOP
 • Obiekty globalne
 • Kontekst wykonania i znaczenie this
 • Obsługa wyjątków
 • Praca z DOM
 • Obsługa zdarzeń
 • Asynchroniczny JavaScript
 • Istotne zmiany na poziomie języka ES2015+
 • Transpilacja kodu i zapewnianie kompatybilności między przeglądarkami

Autorem szkolenia jest Krzysztof Ścira

Absolwent AGH na kierunku Informatyka Stosowana (spec. IS w Hutnictwie, od lat związany z konferencjami, meetupami i wykładami otwartymi o tematyce front-endu i mobile. Przede wszystkim czynny programista, szkolenia prowadzi z pasji i chęci dzielenia się praktyczną wiedzą. Z firmą SAGES związany od wielu lat.

To szkolenie jest częścią ścieżki