Flutter w praktyce

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:FLUTTER/INTRO

Poziom zaawansowania:
androidiosdart

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Flutter w praktyce

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Osoby rozpoczynające naukę tworzenia aplikacji mobilnych
 • Programiści mobilni, chcący tworzyć aplikacje działające na wielu platformach

Wymagania

 • Podstawowa umiejętność programowania w dowolnym języku obiektowym
 • Mile widziane doświadczenie w tworzeniu aplikacji webowych i/lub mobilnych

Zalety

 • Warsztatowa forma szkolenia
 • Duża ilość przykładów, umożliwiających zrozumienie i efektywne przyswojenie zdobywanej wiedzy
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Kompleksowe wprowadzenie do Flutter toolkit i języka Dart
 • Nabycie umiejętności pozwalających na samodzielne tworzenia aplikacji mobilnych
 • Zapoznanie z dostępnymi narzędziami deweloperskimi oraz standardowym SDK
 • Przedstawienie metod budowania interfejsu użytkownika z użyciem podejścia deklaratywnego / komponentowego

Program

Wprowadzenie do języka Dart

 • Podstawy składni
 • Typy bazowe
 • Operatory
 • Instrukcje sterujące
 • Kolekcje
 • Praca z tekstem
 • Funkcje i domknięcia
 • Programowanie obiektowe
 • Obsługa wyjątków
 • Typy generyczne
 • Wsparcie dla asynchroniczności

Podstawy Flutter toolkit

 • Przygotowanie środowiska deweloperskiego
 • Projekt - tworzenie, struktura, budowanie
 • Uruchamianie i debugowanie aplikacji
 • Zarządzanie zależnościami projektu

Interfejs użytkownika

 • Widgets - przegląd wbudowanych komponentów
 • Obsługa zdarzeń i gestów
 • Rozkład elementów widoku / tworzenie responsywnego interfejsu
 • Nawigacja między ekranami
 • Wykorzystanie animacji
 • Tworzenie reużywalnych elementów widoku
 • Budowanie złożonych widoków
 • Zmiana wyglądu aplikacji z wykorzystaniem motywów

Praca z danymi i komunikacja z backend

 • Zarządzanie stanem oraz jego efektywne współdzielenie
 • Preferencje użytkownika
 • Praca z systemem plików
 • Utrwalanie danych z wykorzystaniem SQLite
 • Integracja z REST API (komunikacja po HTTP, serializacja/deserializacja obiektów)
 • Wykorzystanie Backend-as-a-Service (BaaS) na przykładzie Firebase

Tworzenie zaawansowanych aplikacji

 • Internacjonalizacja
 • Uruchamianie kodu natywnego
 • Wykorzystanie peryferiów urządzenia
 • Instalowanie dodatkowych pakietów / bibliotek
 • Osadzanie modułów Flutter'a w aplikacjach natywnych

Testowanie

 • Dlaczego testowanie jest ważne?
 • Piramida testów
 • Cechy dobrych testów
 • Metryki pokrycia testami
 • Testy jednostkowe
 • Testy integracyjne
 • Testy end2end

Podobne szkolenia