Zaawansowane programowanie w języku Java

4350 PLN+23% VAT (5350 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:4 dni (32h)

Kod kursu:J/DET

Poziom zaawansowania:
java

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

4 grudzień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Michał Podbielski

Cena:

4350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

15 kwiecień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

-

Cena:

4350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Zaawansowane programowanie w języku Java

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programiści chcący poznać język Java na zaawansowanym poziomie

Wymagania

 • Umiejętność programowania w języku Java
 • Przydatna znajomość podstaw Maven (użyte przy modułach)

Zalety

 • Szkolenie przedstawia skomplikowane aspekty języka Java w przystępny i użyteczny sposób
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z zaawansowanymi aspektami programowania w języku Java

Program

Enumeracje

 • Więcej niż wyliczenia
 • Definiowanie metod w enumeracjach
 • Atrybuty w enumeracjach
 • Konstruktory w enumeracjach
 • API dla enumeracji

Tworzenie adnotacji

 • Podstawy adnotacji
 • Adnotacje na pakiecie
 • Introspekcja a adnotacje
 • Składnia tworzenia adnotacji
 • Adnotacje wielokrotne
 • Interfejs AnnotatedElement
 • Wzmianka o javax.annotation.processing

Dynamiczna Java

 • Dynamiczne tworzenie obiektów
 • Refleksja
 • Invokedynamic
 • Dynamiczne proxy
 • Wzmianka o module jdk.dynalink
 • Wzmianka o agentach

Typy generyczne

 • Użycie klas generycznych
 • Tworzenie typów generycznych
 • Tworzenie metod generycznych
 • Typy generyczne a dziedziczenie
 • Znaczniki (wildcards): ?, extends i super
 • Znaczniki wielokrotne
 • Porady użycia znaczników
 • Konwencje nazewnictwa
 • Kiedy potrzebny @SupressWarning("unchecked")?
 • Zacieranie typów (type erasure)
 • Porady tworzenia generyków
 • Problem metod generycznych z varargs (@SafeVarargs)
 • Typy generyczne a tablice
 • Rekursywne typy generyczne
 • Ograniczenia generyczności
 • Ciekawe przypadki (wzorce)

Programowanie funkcyjne

 • Interfejs funkcyjny
 • Wyrażenia lambda (składnia, użycie, wskazówki)
 • forEach w Iterable i Map
 • Referencje do metod i konstruktorów
 • Wybrane interfejsy funkcyjne
 • Metody prywatne, statyczne i domyślne w interfejsach
 • Złączanie metod (functional composition)
 • Strumienie plików, tablic, kolekcji, adhoc
 • Praca na strumieniach: filtrowanie, redukowanie, przekształcanie
 • Kończenie strumieni z i bez agregacji
 • Strumienie typów prostych
 • StreamSupport
 • Czytelne strumienie
 • Kiedy strumienie, a kiedy nie
 • Dokładniej Optional i Collectors
 • Strumienie współbieżne
 • Gdzie jeszcze API funkcyjne

Moduły

 • public zbyt publiczny
 • Co dają moduły
 • Moduły nienazwane i automatyczne
 • Struktura i nazewnictwo modułów
 • Deskryptor modułu
 • Dostęp do zawartości modułu
 • Dostęp dla refleksji
 • Moduły wymagane
 • Udostępnianie i otwieranie pakietów
 • Dostarczanie i używanie usług
 • Dystrybucja usług
 • Moduły a ServiceLoader
 • Kompilacja modułu
 • Pakowanie modułu (modular JAR)
 • Uruchamianie modułu
 • jlink i moduł aplikacji
 • JAR modułu dla wielu wersji Java (multi-release)
 • Opcje Java dla modułów
 • Upgradeable modules
 • Opcje hakowania modułów
 • Wzmianka o narzędziach
 • Wzmianka o warstwach modułów
 • Migracja do modułów
 • jdeps - analiza zależności
 • Problemy migracji do modułów
 • Pliki atrybutów
 • Testowanie modułów
 • Wzmianka o jmod

Specjalne referencje (OPCJONALNE)

 • Reference i ReferenceQueue
 • SoftReference
 • WeakReference i WeakHashMap
 • PhantomReference i Cleaner
 • Cykl życia obiektu i wycieki pamięci (opcjonalnie)

Podobne szkolenia