Programowanie kart Java Card

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:J/CARD

Poziom zaawansowania:
javasecuritycryptographyjava-card

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Programowanie kart Java Card

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do osób pragnących poznać zagadnienia związane wykorzystaniem elektronicznych kart inteligentnych Java Card do budowy bezpiecznych systemów

Wymagania

 • Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania na poziomie podstawowym w Java oraz (opcjonalnie) C/C++

Zalety

 • Podczas warsztatów uczestnicy przygotują własne aplety dla Java Card oraz umieszcza je w symulatorze i rzeczywistej karcie
 • Uczestnicy dokonają ataku na nieprawidłowo zabezpieczony system kartowy
 • W trakcie szkolenia zaimplementujemy protokół wzajemnego uwierzytelnienia pomiędzy kartą i aplikacją oraz pomiędzy dwiema kartami
 • Elementem warsztatów jest realizacja mechanizmu zabezpieczonej komunikacji pomiędzy terminalem a kartą
 • Uczestnicy przygotują aplikację wykorzystującą czytnik zgodny z PC/SC
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Poznanie architektury i możliwości Java Card oraz zasad tworzenia apletów z użyciem symulatora i rzeczywistej karty
 • Poznanie i wykorzystanie algorytmów i protokołów kryptograficznych używanych w systemach kartowych
 • Praktyczna umiejętność obsługi czytników kart w aplikacjach poprzez interfejs PC/SC w językach C/C++ i Java na platformach Windows, Linux i macOS
 • Poznanie zasad i dobrych praktyk w zakresie tworzenia bezpiecznych systemów kartowych na przykładach takich jak podpis elektroniczny, dostęp do systemów, systemy płatności oraz dystrybucja i udostępnianie kluczy

Program

Wprowadzenie do kart elektronicznych

 • Klasyfikacje kart
 • Budowa fizyczna, wymiary
 • Interfejsy komunikacyjne
 • Karty stykowe
 • Karty bezstykowe, NFC (near-field communication)
 • Techniki komunikacji z kartami, czytniki kart
 • Karty pamięciowe i inteligentne
 • Karty natywne i programowalne
 • Zastosowania kart elektronicznych
 • Ogólna charakterystyka kart Java Card

Algorytmy i protokoły kryptograficzne

 • Podstawowe usługi ochrony informacji
 • Integralność, uwierzytelnienie, niezaprzeczalność i poufność
 • Funkcje skrótu: rodzina SHA, SHA3
 • Algorytmy symetryczne: AES, 3DES
 • Kody uwierzytelniające wiadomość (message authentication code, MAC): CMAC, HMAC
 • Tryby uwierzytelnionego szyfrowania (authenticated encryption with associated data, AEAD)
 • Ceremonia wymiany klucza
 • Krzywe eliptyczne w kryptografii: krzywe NIST, SECG i Brainpool, Curve25519, Curve448
 • Algorytmy uzgadniania klucza: DH, ECDH, X25519, X448
 • Algorytmy asymetryczne: RSA, ECDSA, EdDSA, Ed25519, Ed448
 • Podpis cyfrowy (digital signature)
 • Generatory liczb losowych i ich zastosowania
 • Podstawy notacji ASN.1
 • Kodowanie DER (Distinguished Encoding Rules) i PEM (Privacy-Enhanced Mail)
 • Problem bezpiecznego przechowywania informacji
 • Przechowywanie i przekazywanie danych kryptograficznych
 • Sprzętowe moduły bezpieczeństwa (hardware security module, HSM)
 • Dostęp do urządzeń kryptograficznych (biblioteki PKCS #11, CSP)
 • Zalecenia dotyczące parametrów algorytmów kryptograficznych
 • Protokół wyzwanie-odpowiedź
 • Zabezpieczanie komunikacji

Karty inteligentne Java Card

 • Architektura kart Java Card
 • Wersje platformy Java Card, Java Card Kit
 • Java Card Virtual Machine
 • Java Card Runtime Environment
 • Java Card API
 • Identyfikatory (AID) pakietów i instancji, RID i PIX
 • Środowisko rozwoju apletów
 • Symulator Java Card Platform Simulator (cref)
 • Działanie Card Managera
 • Aplikacje GPShell i GlobalPlatformPro
 • Obsługa komend APDU
 • Obsługa pamięci nieulotnej i ulotnej
 • Obsługa kodu PIN
 • Obsługa transakcji atomowych
 • Bufory z danymi o szczególnym znaczeniu
 • Obsługa ciągów znaków
 • Obsługa upływu czasu
 • Liczniki
 • Obsługa struktur danych TLV
 • Generatory liczb losowych
 • Sumy kontrolne
 • Wykorzystanie algorytmów kryptograficznych w kartach
 • Funkcje skrótu
 • Kody uwierzytelniające wiadomość
 • Algorytmy symetryczne i asymetryczne, generowanie kluczy
 • Szyfrowanie i deszyfrowanie
 • Składanie podpisu elektronicznego
 • Techniki biometryczne
 • Zabezpieczanie komunikacji z kartami
 • Komunikacja pomiędzy apletami
 • Serwisy
 • Komunikacja z Card Manager
 • Dostęp do zasobów zewnętrznych
 • Zalecenia dotyczące tworzenia wydajnych apletów Java Card
 • Optymalizacja wykorzystania pamięci
 • Techniki i zalecenia dotyczące testowania apletów Java Card

Aplikacje wykorzystujące karty

 • Czytniki kart inteligentnych
 • Interfejs PC/SC
 • Obsługa zdarzeń w czytniku
 • Typowe problemy związane z obsługą kart stykowych i bezstykowych

Karta jako bezpieczny nośnik informacji

 • Cykl życia karty
 • Personalizacja kart
 • Techniki dystrybucji kluczy
 • Moduły SAM (secure access module)
 • Przechowywanie i zarządzanie danymi użytkowników
 • Karty w systemach podpisu elektronicznego
 • System płatniczy EMV
 • Systemy dostępu
 • Dobre praktyki tworzenia systemów kartowych i wykorzystania kart elektronicznych

Podobne szkolenia