Praktyczne aspekty stosowania kryptografii w systemach komputerowych

4750 PLN+23% VAT (5842 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:KRYPT/F

Poziom zaawansowania:
javasecuritypkicryptography

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

13 maj
Trwają zapisy na szkolenieOferta specjalna

Trener:

Piotr Nazimek

Cena:

4750 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

19 sierpień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

4750 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

25 listopad
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

4750 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Praktyczne aspekty stosowania kryptografii w systemach komputerowych

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programiści i architekci chcący poznać zagadnienia związane z prawidłowym wykorzystaniem mechanizmów kryptograficznych do budowy bezpiecznych systemów

Wymagania

 • Od uczestników wymagana jest znajomość obsługi komputera, pracy z wierszem poleceń oraz znajomość podstawowych zasad programowania i podstaw składni języków C i Java

Zalety

 • Podczas szkolenia uczestnicy użyją wybranych algorytmów kryptograficznych w celu zapewnienia usług integralności, uwierzytelnienia, niezaprzeczalności oraz poufności
 • Uczestnicy zaatakują nieprawidłowo zabezpieczone systemy oraz sprawdzą odporność swoich rozwiązań na ataki
 • Zajęcia warsztatowe obejmują między innymi implementację protokołu wzajemnego uwierzytelnienia pomiędzy kartą elektroniczną i aplikacją
 • Uczestnicy samodzielnie skonfigurują własny ośrodek certyfikacji, uruchomią zabezpieczoną pocztę elektroniczną w oparciu o S/MIME oraz bezpieczną komunikację wykorzystując protokół SSL/TLS
 • Podczas szkolenia wykorzystujemy biblioteki zaimplementowane w C oraz Java, między innymi Bouncy Castle, OpenSSL, Mbed TLS i TinyCrypt
 • W wersji dedykowanej szkolenie może być zrealizowane w oparciu o biblioteki, języki programowania lub platformy wybrane przez uczestników
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Poznanie i praktyczne wykorzystanie różnorodnych technik kryptograficznych, które używane są przy implementacji zabezpieczeń w systemach komputerowych
 • Poznanie prawidłowych zasad użycia między innymi algorytmów szyfrujących (symetrycznych i asymetrycznych), funkcji skrótu, kodów uwierzytelniających wiadomość, algorytmów podpisu cyfrowego oraz wybranych protokołów kryptograficznych
 • Umiejętne unikanie typowych ataków na systemy wykorzystujące techniki kryptograficzne
 • Zrozumienie problemów związanych z zarządzaniem kluczami kryptograficznymi oraz przechowywaniem i przekazywaniem danych poufnych dzięki wielu praktycznym przykładom i warsztatom
 • Samodzielne zastosowanie poznanych mechanizmów do konfiguracji i uruchomienia centrum certyfikacji, zabezpieczonej poczty elektronicznej oraz komunikacji klient-serwer

Program

Wprowadzenie do ochrony informacji

 • Czym jest bezpieczeństwo informacji
 • Pojęcia i relacje w bezpieczeństwie
 • Podstawowe usługi ochrony informacji
 • Integralność, uwierzytelnienie, niezaprzeczalność i poufność
 • Kryptologia, kryptografia i kryptoanaliza
 • Podstawowe zasady stosowane w kryptografii
 • Kryptografia klasyczna
 • Bezpieczeństwo obliczeniowe i siła klucza
 • Standaryzacja i zalecenia: RFC, ISO/IEC, CEN/CENELEC, ETSI, PKCS, FIPS, ANSI, ITSEC/Common Criteria
 • Biblioteki kryptograficzne w Java i C/C++

Algorytmy symetryczne

 • Usługa poufności
 • Szyfr z kluczem jednorazowym (one-time pad, OTP)
 • Szyfrowanie a kodowanie
 • Szyfry blokowe i ich parametry
 • AES, 3DES i inne szyfry blokowe
 • Podstawowe tryby pracy szyfrów blokowych: ECB, CBC, CTR
 • Techniki oceny bezpieczeństwa algorytmów kryptograficznych
 • Podstawy kryptoanalizy
 • Szyfrowanie i kompresja
 • Szyfry strumieniowe: ChaCha20

Funkcje skrótu

 • Usługa integralności
 • Cechy funkcji skrótu
 • Rodzina SHA, SHA3 i algorytm Keccak
 • Ataki na funkcje skrótu
 • Procedury i algorytmy niszczenia informacji

Uwierzytelnienie i identyfikacja, kody uwierzytelniające wiadomość

 • Usługa uwierzytelnienia i identyfikacji
 • Kody uwierzytelniające wiadomość: HMAC, KMAC, CBC-MAC, CMAC
 • Uwierzytelnienie a autoryzacja

Generatory liczb losowych

 • Pojęcie losowości, typy generatorów liczb losowych
 • Entropia i jej rola
 • Bezpieczne kryptograficznie generatory ciągów pseudolosowych

Szyfrowanie z uwierzytelnieniem

 • Zasady łączenia różnych usług ochrony informacji
 • Tryby uwierzytelnionego szyfrowania (authenticated encryption, AE)
 • Tryby uwierzytelnionego szyfrowania z danymi dodatkowymi (authenticated encryption with associated data, AEAD)
 • Tryby: CCM, GCM i EAX

Algorytmy asymetryczne

 • Problem wymiany i ustanawiania klucza
 • Ceremonia wymiany klucza
 • Algorytm Diffiego-Hellmana-Merkla (DH)
 • Algorytm RSA
 • Podpis cyfrowy i problem autentyczności klucza
 • Algorytm podpisu cyfrowego DSA
 • Krzywe eliptyczne w kryptografii: krzywe NIST, SECG i Brainpool, Curve25519, Curve448
 • Algorytmy oparte o krzywe eliptyczne: ECDH, X25519, X448, ECDSA, EdDSA, Ed25519, Ed448
 • Formaty podpisu cyfrowego
 • Szyfrowanie za pomocą algorytmów asymetrycznych
 • Porównanie algorytmów symetrycznych i asymetrycznych

Hasła

 • Hasła, frazy hasłowe a klucze kryptograficzne
 • Wymagania wobec haseł
 • Numery PIN
 • Tworzenie kluczy z haseł
 • Szyfrowanie z hasłem (password based encryption, PBE)
 • Przechowywanie haseł: Argon2, bcrypt, PBKDF2
 • Szyfrowanie nośników danych

Protokoły kryptograficzne

 • Protokół zobowiązania bitowego
 • Protokół wyzwanie-odpowiedź
 • Współdzielenie sekretów i schematy progowe
 • Dowody wiedzy zerowej

Zarządzanie kluczami

 • Metody zarządzania kluczami w systemach kryptograficznych
 • Repozytoria kluczy: PKCS #12, JKS, JCEKS, BC i BCFKS
 • Dywersyfikacja kluczy
 • Unikalność klucza, klucze sesyjne (efemeryczne)
 • Funkcje wyprowadzania klucza (key derivation function, KDF)
 • Zarządzanie kluczami w systemach kart elektronicznych
 • Zarządzanie kluczami w systemach płatniczych
 • Karty inteligentne (smart cards)
 • Elementy zabezpieczające (security elements, SE)
 • Sprzętowe moduły zabezpieczeń (hardware security module, HSM)
 • Interfejs PKCS #11
 • Dostawcy usług kryptograficznych w Java
 • Biblioteki CSP

Zastosowania kryptografii

 • Zalecenia dotyczące algorytmów kryptograficznych, długości kluczy i innych parametrów
 • Podstawy notacji ASN.1
 • Kodowanie DER (Distinguished Encoding Rules) i PEM (Privacy-Enhanced Mail)
 • Znaczenie zaufania, zaufana trzecia strona (trusted third party, TTP)
 • Infrastruktura klucza publicznego (public key infrastructure, PKI)
 • Usługi PKI w kontekście usług ochrony informacji
 • Generowanie kluczy oraz zgłoszenia certyfikacyjnego
 • Certyfikaty X.509
 • Łańcuch i ścieżka certyfikacji (certificate chain, certificate path)
 • Repozytoria certyfikatów
 • Pola certyfikatów i ich ustawienia
 • Ograniczanie użycia klucza
 • Lista certyfikatów unieważnionych (certificate revocation list, CRL)
 • Protokół weryfikacji statusu certyfikatu (online certificate status protocol, OCSP)
 • Bezpieczna poczta elektroniczna S/MIME
 • Działanie i parametry protokołu SSL/TLS
 • Jednostronne i obustronne uwierzytelnienie w protokole SSL/TLS
 • Doskonałe utajnienie z wyprzedzeniem (perfect forward secrecy, PFS)
 • Wykorzystanie kryptografii do budowy blockchain

Ataki na systemy wykorzystujące kryptografię

 • Klasy ataków i ich cele
 • Atak brutalny
 • Atak słownikowy
 • Atak typu man in the middle (MITM)
 • Atak powtórzeniowy
 • Inicjalizacja generatora liczb pseudolosowych
 • Nieprawidłowe użycie kluczy i trybów szyfrowania
 • Błędy w implementacji algorytmów
 • Ataki socjotechniczne

Podobne szkolenia