Kryptografia na platformie Java w praktyce

3350 PLN+23% VAT (4120 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:J/KRYPT

Poziom zaawansowania:
javasecuritypkicryptography

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

30 wrzesień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

14 październik
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Kryptografia na platformie Java w praktyce

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programiści tworzący aplikacje w środowisku Java

Wymagania

 • Od uczestników wymagane są podstawowe umiejętności z zakresu programowania w języku Java

Zalety

 • Podczas warsztatów uczestnicy skonfigurują i użyją wbudowanych mechanizmów Java związanych z bezpieczeństwem
 • W trakcie szkolenia uczestnicy użyją wybranych algorytmów kryptograficznych w celu zapewnienia poufności, integralności i uwierzytelnienia
 • Zajęcia warsztatowe obejmują między innymi użycie urządzenia kryptograficznego za pomocą biblioteki PKCS #11
 • Uczestnicy wykorzystają protokół SSL/TLS do zapewnienia bezpiecznej komunikacji pomiędzy aplikacjami w Java
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Poznanie i praktyczne wykorzystanie różnorodnych technik zabezpieczeń i algorytmów kryptograficznych w języku Java
 • Praktyczne użycie mechanizmów służących do zapewnienia poufności, integralności i uwierzytelnienia
 • Poznanie celu stosowania algorytmów takich jak kody uwierzytelniające wiadomość, szyfrowanie z hasłem czy algorytmy podpisu cyfrowego
 • Zdobycie umiejętności prawidłowego wykorzystania omawianych mechanizmów na platformie Java, poprzez przykłady realizowane w formie krótkich zadań programistycznych

Program

Mechanizmy zabezpieczeń na platformie Java

 • Zabezpieczenia na poziomie języka Java
 • Polityki bezpieczeństwa
 • Usługi uwierzytelniania i autoryzacji (Java Authentication and Authorization Service, JAAS)
 • Java Generic Security Services API (GSS-API)
 • Java Cryptography Architecture (JCA) i Java Cryptographic Extension (JCE)
 • Konfiguracja dostawców usług kryptograficznych
 • Biblioteka Bouncy Castle

Wprowadzenie do kryptografii

 • Podstawowe usługi ochrony informacji
 • Integralność, uwierzytelnienie, niezaprzeczalność i poufność
 • Podstawowe zasady stosowane w kryptografii
 • Bezpieczeństwo obliczeniowe i siła klucza
 • Podstawy notacji ASN.1
 • Kodowanie DER (Distinguished Encoding Rules) i PEM (Privacy-Enhanced Mail)

Przegląd algorytmów kryptograficznych

 • Algorytmy symetryczne i asymetryczne
 • Szyfry blokowe i strumieniowe
 • AES, ChaCha20, 3DES i inne szyfry symetryczne
 • Podstawowe tryby pracy szyfrów blokowych: ECB, CBC, CTR
 • Szyfrowanie z hasłem (password based encryption, PBE)
 • Funkcje skrótu i ich zastosowania
 • Rodzina SHA, SHA3 i algorytm Keccak
 • Usługa uwierzytelnienia i identyfikacji
 • Kody uwierzytelniające wiadomość: HMAC, KMAC i CMAC
 • Funkcje wyprowadzania klucza (key derivation function, KDF)
 • Bezpieczne kryptograficznie generatory ciągów pseudolosowych
 • Tryby uwierzytelnionego szyfrowania (authenticated encryption, AE)
 • Tryby uwierzytelnionego szyfrowania z danymi dodatkowymi (authenticated encryption with associated data, AEAD)
 • Tryb CCM i GCM
 • Algorytm Diffiego-Hellmana-Merkla (DH)
 • Algorytm RSA
 • Podpis cyfrowy i problem autentyczności klucza
 • Krzywe eliptyczne w kryptografii: krzywe NIST, SECG i Brainpool, Curve25519, Curve448
 • Algorytmy oparte o krzywe eliptyczne: ECDH, X25519, X448, ECDSA, EdDSA, Ed25519, Ed448
 • Szyfrowanie za pomocą algorytmów asymetrycznych
 • Podpis i szyfrowanie obiektów w Java
 • Zalecenia dotyczące mechanizmów kryptograficznych (wykorzystywane algorytmy, długości kluczy i inne parametry)

Bezpieczne przechowywanie kluczy i haseł

 • Repozytoria kluczy: PKCS #12, JKS, JCEKS, BC i BCFKS
 • Karty inteligentne (smart cards)
 • Elementy zabezpieczające (security elements, SE)
 • Sprzętowe moduły zabezpieczeń (hardware security module, HSM)
 • Interfejs PKCS #11
 • Przechowywanie haseł: Argon2, bcrypt, PBKDF2

Zastosowania kryptografii

 • Protokół zobowiązania bitowego
 • Protokół wyzwanie-odpowiedź
 • Java Simple Authentication and Security Layer (SASL)
 • Znaczenie zaufania, zaufana trzecia strona (trusted third party, TTP)
 • Infrastruktura klucza publicznego (public key infrastructure, PKI)
 • Usługi PKI w kontekście usług ochrony informacji
 • Generowanie kluczy oraz zgłoszenia certyfikacyjnego
 • Certyfikaty X.509
 • Łańcuch i ścieżka certyfikacji (certificate chain, certificate path)
 • Repozytoria certyfikatów
 • Pola certyfikatów i ich ustawienia
 • Ograniczanie użycia klucza
 • Lista certyfikatów unieważnionych (certificate revocation list, CRL)
 • Protokół weryfikacji statusu certyfikatu (online certificate status protocol, OCSP)
 • Bezpieczna poczta elektroniczna S/MIME
 • Podpis cyfrowy, XML Digital Signature
 • Działanie i parametry protokołu SSL/TLS
 • Java Secure Socket Extension (JSSE)
 • Jednostronne i obustronne uwierzytelnienie w protokole SSL/TLS
 • Doskonałe utajnienie z wyprzedzeniem (perfect forward secrecy, PFS)
 • Aplikacje dla kart kryptograficznych Java Card

Podobne szkolenia