Trwają zapisy do grupy

Protokół SSL i TLS

Działanie i wykorzystanie protokołu SSL/TLS do zabezpieczenia danych wymienianych pomiędzy aplikacjami

3350 PLN+23% VAT (4120 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:4 dni (32h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:TLS

pkissltlsdtls

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

26 sierpnia
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3350 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

2 grudnia
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3350 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

24 lutego
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3350 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Forma szkolenia

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne?

Dostępne terminy

Interesują Cię inne terminy?

Protokół SSL i TLS

Cele szkolenia

 • Uruchomienie bezpiecznej komunikacji wykorzystującej protokół SSL/TLS w różnych konfiguracjach
 • Integracja protokołu SSL/TLS w aplikacji
 • Zrozumienie mechanizmów uwierzytelniania stron protokołu SSL/TLS, zarówno bazujących na certyfikatach w infrastrukturze klucza publicznego (public key infrastructure, PKI), jak i bez użycia certyfikatów
 • Poznanie i użycie w praktyce technik kryptograficznych, które wykorzystywane są w implementacji i konfiguracji protokołu SSL/TLS
 • Poznanie prawidłowych zasad użycia i łączenia algorytmów szyfrujących, funkcji skrótu, kodów uwierzytelniających wiadomość oraz algorytmów podpisu cyfrowego

Dla kogo?

 • Programiści chcący poznać zagadnienia związane z praktycznym wykorzystania protokołu SSL/TLS do zabezpieczenia komunikacji w systemach informatycznych

Zalety

 • Uczestnicy zintegrują protokół SSL/TLS w przykładowych aplikacjach, wykorzystując między innymi karty inteligentne (smart cards) do uwierzytelnienia stron protokołu
 • W trakcie warsztatów wykorzystane zostaną narzędzia umożliwiających śledzenie, namierzanie i rozwiązywanie problemów w sesjach SSL/TLS
 • Podczas warsztatów uczestnicy samodzielnie skonfigurują i uruchomią własny ośrodek certyfikacji w oparciu o otwarte oprogramowanie
 • Uczestnicy przygotują i obsłużą zgłoszenia certyfikacyjne wystawiając certyfikaty o różnym przeznaczeniu
 • Szkolenie obejmuje różne wersje protokołu, również te, które obecnie nie są bezpieczne, ale muszą być utrzymywane w różnych systemach i zabezpieczane na inne sposoby
 • W wersji dedykowanej szkolenie może być zrealizowane w oparciu o biblioteki, języki programowania lub platformy wybrane przez uczestników
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Od uczestników wymagana jest znajomość obsługi komputera, pracy z wierszem poleceń oraz znajomość podstawowych zasad programowania i podstaw składni języka Java lub C

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wprowadzenie do ochrony informacji

 • Czym jest bezpieczeństwo informacji
 • Podstawowe usługi ochrony informacji
 • Integralność, uwierzytelnienie, niezaprzeczalność i poufność
 • Protokół SSL (Secure Sockets Layer)
 • Rodzina protokołów TLS (Transport Layer Security)
 • Cele stosowania protokołu SSL/TLS
 • Zaufanie i sposoby jego budowania
 • Rola zaufanej trzeciej strony (trusted third party, TTP)
 • Uwierzytelnienie witryn internetowych i protokół HTTPS
 • Rozporządzenie w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS)
 • Listy statusu usług zaufania (trust service status list, TSL)
 • Normy międzynarodowe i standardy przemysłowe

Algorytmy i protokoły kryptograficzne

 • Funkcje skrótu: rodzina SHA, SHA3
 • Algorytmy symetryczne: AES, ChaCha20, 3DES
 • Krzywe eliptyczne w kryptografii: krzywe NIST, SECG i Brainpool, Curve25519, Curve448
 • Algorytmy uzgadniania klucza: DH, ECDH, X25519, X448
 • Algorytmy asymetryczne: RSA, ECDSA, EdDSA, Ed25519, Ed448
 • Problem autentyczności klucza
 • Identyfikacja, uwierzytelnienie i autoryzacja
 • Kody uwierzytelniające wiadomość (message authentication code, MAC)
 • Funkcje wyprowadzania klucza (key derivation function, KDF)
 • Tryby uwierzytelnionego szyfrowania (authenticated encryption, AE)
 • Tryby uwierzytelnionego szyfrowania z danymi dodatkowymi (authenticated encryption with associated data, AEAD)
 • Podstawy notacji ASN.1
 • Kodowanie DER (Distinguished Encoding Rules) i PEM (Privacy-Enhanced Mail)
 • Zalecenia dotyczące parametrów algorytmów kryptograficznych

Przechowywanie i przekazywanie kluczy kryptograficznych

 • Problem bezpiecznego przechowywania kluczy
 • Zarządzanie kluczami
 • Cykl życia kluczy
 • Karty inteligentne (smart cards)
 • Elementy zabezpieczające (security elements, SE)
 • Sprzętowe moduły zabezpieczeń (hardware security module, HSM)
 • Dostęp do urządzeń kryptograficznych w systemach operacyjnych i przeglądarkach
 • Interfejs PKCS #11
 • Dostawcy usług kryptograficznych w Java
 • Biblioteki CSP
 • Repozytoria kluczy: PKCS #12, JKS, JCEKS, BC i BCFKS

Elementy i rola Infrastruktury Klucza Publicznego

 • Generowanie kluczy oraz zgłoszenia certyfikacyjnego
 • Ośrodek certyfikacji (certificate authority, CA)
 • Rola punktu rejestracji (registration authority, RA)
 • Certyfikaty X.509
 • Łańcuch i ścieżka certyfikacji (certificate chain, certificate path)
 • Repozytoria certyfikatów
 • Pola certyfikatów i ich ustawienia
 • Ograniczanie użycia klucza
 • Rozszerzenia certyfikatów
 • Profile certyfikatów
 • Certyfikaty rozszerzonej walidacji
 • Odcisk klucza certyfikatu
 • Cykl życia certyfikatu
 • Ustanawianie zaufania pomiędzy ośrodkami certyfikacji
 • Główne i pośrednie urzędy certyfikacji
 • Certyfikaty skrośne (cross certificate) i zakładkowe (link certificate)
 • Kompromitacja klucza i unieważnianie certyfikatów
 • Lista certyfikatów unieważnionych (certificate revocation list, CRL)
 • Protokół weryfikacji statusu certyfikatu (online certificate status protocol, OCSP)
 • Mechanizm CRLSets
 • Przejrzystość certyfikatów (certificate transparency, CT)
 • Znacznik SCT (signed certificate timestamp)
 • Zalecenia grupy roboczej CA/Browser Forum
 • Certyfikaty uwierzytelniania witryn internetowych w eIDAS
 • Architektury wdrożeń PKI

Działanie i konfiguracja protokołu SSL/TLS

 • Wersje protokołu SSL (v2 i v3) i TLS (od 1.0 do 1.3)
 • Przebieg działania i elementy protokołu
 • Różnice w wersjach protokołu
 • Pakiety algorytmów (cipher suites)
 • Rozszerzenia protokołu SSL/TLS
 • Jednostronne i obustronne uwierzytelnienie w protokole SSL/TLS
 • Wybór metody uwierzytelnienia serwera i klienta
 • Zasady uwierzytelnienia
 • Handshake typu 1-RTT i 0-RTT
 • Wybór metody wymiany/uzgodnienia klucza
 • Doskonałe utajnienie z wyprzedzeniem (perfect forward secrecy, PFS)
 • Wpływ certyfikatu oraz parametrów protokołu na zachowanie przeglądarki internetowej
 • Profile certyfikatów TLS
 • Metoda współdzielonego klucza (pre-shared key, PSK)
 • Uwierzytelnienie oparte o hasło (secure remote password, SRP)
 • Datagramowy protokół TLS (Datagram Transport Layer Security, DTLS)
 • Wykorzystanie programowych i sprzętowych końcówek SSL/TLS
 • Testowanie działania protokołu
 • Zalecenia dotyczące konfiguracji

Integracja SSL/TLS w aplikacjach

 • Wbudowanie protokołu w aplikację
 • Tunelowanie komunikacji
 • Rozwiązania w systemach wbudowanych i internetu rzeczy (Internet of Things, IoT)
 • Utrzymanie i zabezpieczanie niebezpiecznych konfiguracji SSL/TLS

Protokół SSL/TLS w usłudze HTTPS

 • Mechanizm HSTS (HTTP Strict Transport Security)
 • Mechanizm HPKP (HTTP Public Key Pinning)
 • Wykorzystanie CSP (Content Security Policy)

Bezpieczeństwo protokołu SSL/TLS

 • Przegląd wybranych ataków
 • Bezpieczeństwo wybranej konfiguracji protokołu
 • Narzędzia do testowania bezpieczeństwa ustawień
 • Weryfikacja poprawności konfiguracji

Autorem szkolenia jest Piotr Nazimek

Jestem absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W 2012 roku obroniłem doktorat z obszaru niezawodności systemów komputerowych. Interesuję się szeroko pojętym bezpieczeństwem systemów komputerowych oraz inżynierią oprogramowania. Zawodowo pracuję od 2003 roku. Wolny czas spędzam na wyprawach rowerowych i w górach.