Protokół SSL i TLS

LICZBA DNI: 4 (32h)

KOD KURSU: TLS

POZIOM SZKOLENIA:

# ssl

# tls

# dtls

# pki

# https

# eidas

Najbliższy termin:

15 czerwca 2021

3550 PLN netto + 23% VAT

Jeszcze 8 miejsc w tej cenie.

 • stacjonarne
 • zdalne

STACJONARNE

W CENIE

 • 4 dni pracy z trenerem
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

ZDALNE

W CENIE

 • 4 dni pracy z trenerem na żywo online
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Czy wiesz, że możesz uzyskać nawet do 100% DOFINANSOWANIA na szkolenie? Napisz do nas »

Oferta dla firm

Dostosuj zakres, czas i miejsce szkolenia do potrzeb Twojego zespołu. Uzyskaj indywidualną wycenę szkolenia dla grupy.

Weź udział w szkoleniu

Termin

Lokalizacja

Cena / os

15

czerwca

Warszawa,

Kraków,

Łódź,

Wrocław,

Gdańsk,

Poznań,

Zdalne,

3550 PLN netto
+ 23% VAT

31

sierpnia

Warszawa,

Kraków,

Łódź,

Wrocław,

Gdańsk,

Poznań,

Zdalne,

3550 PLN netto
+ 23% VAT

Termin

15

czerwca

Lokalizacja

Warszawa,

Kraków,

Łódź,

Wrocław,

Gdańsk,

Poznań,

Zdalne,

Cena / os

3550 PLNnetto
+ 23% VAT

Termin

31

sierpnia

Lokalizacja

Warszawa,

Kraków,

Łódź,

Wrocław,

Gdańsk,

Poznań,

Zdalne,

Cena / os

3550 PLNnetto
+ 23% VAT

Powiadom
o kolejnych terminach

O szkoleniu

DLA KOGO?

Programiści chcący poznać zagadnienia związane z praktycznym wykorzystania protokołu SSL/TLS do zabezpieczenia komunikacji w systemach informatycznych

WYMAGANIA

Od uczestników wymagana jest znajomość obsługi komputera, pracy z wierszem poleceń oraz znajomość podstawowych zasad programowania i podstaw składni języka Java lub C

ZALETY

Uczestnicy zintegrują protokół SSL/TLS w przykładowych aplikacjach, wykorzystując między innymi karty inteligentne (smart cards) do uwierzytelnienia stron protokołu

W trakcie warsztatów wykorzystane zostaną narzędzia umożliwiających śledzenie, namierzanie i rozwiązywanie problemów w sesjach SSL/TLS

Podczas warsztatów uczestnicy samodzielnie skonfigurują i uruchomią własny ośrodek certyfikacji w oparciu o otwarte oprogramowanie

Uczestnicy przygotują i obsłużą zgłoszenia certyfikacyjne wystawiając certyfikaty o różnym przeznaczeniu

Szkolenie obejmuje różne wersje protokołu, również te, które obecnie nie są bezpieczne, ale muszą być utrzymywane w różnych systemach i zabezpieczane na inne sposoby

W wersji dedykowanej szkolenie może być zrealizowane w oparciu o biblioteki, języki programowania lub platformy wybrane przez uczestników

Cele szkolenia

Uruchomienie bezpiecznej komunikacji wykorzystującej protokół SSL/TLS w różnych konfiguracjach

Integracja protokołu SSL/TLS w aplikacji

Zrozumienie mechanizmów uwierzytelniania stron protokołu SSL/TLS, zarówno bazujących na certyfikatach w infrastrukturze klucza publicznego (public key infrastructure, PKI), jak i bez użycia certyfikatów

Poznanie i użycie w praktyce technik kryptograficznych, które wykorzystywane są w implementacji i konfiguracji protokołu SSL/TLS

Poznanie prawidłowych zasad użycia i łączenia algorytmów szyfrujących, funkcji skrótu, kodów uwierzytelniających wiadomość oraz algorytmów podpisu cyfrowego

Program

 • Czym jest bezpieczeństwo informacji
 • Podstawowe usługi ochrony informacji
 • Integralność, uwierzytelnienie, niezaprzeczalność i poufność
 • Protokół SSL (Secure Sockets Layer)
 • Rodzina protokołów TLS (Transport Layer Security)
 • Cele stosowania protokołu SSL/TLS
 • Zaufanie i sposoby jego budowania
 • Rola zaufanej trzeciej strony (trusted third party, TTP)
 • Uwierzytelnienie witryn internetowych i protokół HTTPS
 • Rozporządzenie w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS)
 • Listy statusu usług zaufania (trust service status list, TSL)
 • Normy międzynarodowe i standardy przemysłowe
 • Funkcje skrótu: rodzina MD, rodzina SHA, SHA3
 • Algorytmy symetryczne: 3DES, AES
 • Krzywe eliptyczne w kryptografii: krzywe NIST, SECG i Brainpool, Curve25519, Curve448
 • Algorytmy uzgadniania klucza: DH, ECDH, X25519, X448
 • Algorytmy asymetryczne: RSA, ECDSA, EdDSA, Ed25519, Ed448
 • Problem autentyczności klucza
 • Identyfikacja, uwierzytelnienie i autoryzacja
 • Kody uwierzytelniające wiadomość (message authentication code, MAC)
 • Tryby uwierzytelnionego szyfrowania (authenticated encryption, AE)
 • Tryby uwierzytelnionego szyfrowania z danymi dodatkowymi (authenticated encryption with associated data, AEAD)
 • Podstawy notacji ASN.1
 • Kodowanie DER (Distinguished Encoding Rules) i PEM (Privacy-Enhanced Mail)
 • Zalecenia dotyczące parametrów algorytmów kryptograficznych
 • Problem bezpiecznego przechowywania kluczy
 • Zarządzanie kluczami
 • Cykl życia kluczy
 • Karty inteligentne (smart cards)
 • Sprzętowe moduły bezpieczeństwa (hardware security module, HSM)
 • Dostęp do urządzeń kryptograficznych w systemach operacyjnych i przeglądarkach
 • Interfejs PKCS #11
 • Dostawcy usług kryptograficznych w Java
 • Biblioteki CSP
 • Repozytoria kluczy: PKCS #12, JKS, JCEKS, BC i BCFKS
 • Generowanie kluczy oraz zgłoszenia certyfikacyjnego
 • Ośrodek certyfikacji (certificate authority, CA)
 • Rola punktu rejestracji (registration authority, RA)
 • Certyfikaty X.509
 • Łańcuch i ścieżka certyfikacji (certificate chain, certificate path)
 • Repozytoria certyfikatów
 • Pola certyfikatów i ich ustawienia
 • Ograniczanie użycia klucza
 • Rozszerzenia certyfikatów
 • Profile certyfikatów
 • Certyfikaty rozszerzonej walidacji
 • Odcisk klucza certyfikatu
 • Cykl życia certyfikatu
 • Ustanawianie zaufania pomiędzy ośrodkami certyfikacji
 • Główne i pośrednie urzędy certyfikacji
 • Certyfikaty skrośne (cross certificate) i zakładkowe (link certificate)
 • Kompromitacja klucza i unieważnianie certyfikatów
 • Lista certyfikatów unieważnionych (certificate revocation list, CRL)
 • Protokół weryfikacji statusu certyfikatu (online certificate status protocol, OCSP)
 • Mechanizm CRLSets
 • Przejrzystość certyfikatów (certificate transparency, CT)
 • Znacznik SCT (signed certificate timestamp)
 • Architektury wdrożeń PKI
 • Zalecenia grupy roboczej PKIX
 • Wersje protokołu SSL (v2 i v3) i TLS (od 1.0 do 1.3)
 • Przebieg działania i elementy protokołu
 • Różnice w wersjach protokołu
 • Pakiety algorytmów (cipher suites)
 • Rozszerzenia protokołu SSL/TLS
 • Jednostronne i obustronne uwierzytelnienie w protokole SSL/TLS
 • Wybór metody uwierzytelnienia serwera i klienta
 • Handshake typu 1-RTT i 0-RTT
 • Wybór metody wymiany/uzgodnienia klucza
 • Doskonałe utajnienie z wyprzedzeniem (perfect forward secrecy, PFS)
 • Wpływ certyfikatu oraz parametrów protokołu na zachowanie przeglądarki internetowej
 • Metoda współdzielonego klucza (pre-shared key, PSK)
 • Uwierzytelnienie oparte o hasło (secure remote password, SRP)
 • Datagramowy protokół TLS (Datagram Transport Layer Security, DTLS)
 • Wykorzystanie programowych i sprzętowych końcówek SSL/TLS
 • Testowanie działania protokołu
 • Zalecenia dotyczące konfiguracji
 • Wbudowanie protokołu w aplikację
 • Tunelowanie komunikacji
 • Rozwiązania w systemach wbudowanych i internetu rzeczy (internet of things, IoT)
 • Utrzymanie i zabezpieczanie niebezpiecznych konfiguracji SSL/TLS
 • Mechanizm HSTS (HTTP Strict Transport Security)
 • Mechanizm HPKP (HTTP Public Key Pinning)
 • Wykorzystanie CSP (Content Security Policy)
 • Przegląd wybranych ataków
 • Bezpieczeństwo wybranej konfiguracji protokołu
 • Narzędzia do testowania bezpieczeństwa ustawień
 • Weryfikacja poprawności konfiguracji

Autor szkolenia:

Piotr Nazimek

Jestem absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W 2012 roku obroniłem doktorat z obszaru niezawodności systemów komputerowych. Interesuję się szeroko pojętym bezpieczeństwem systemów komputerowych oraz inżynierią oprogramowania. Zawodowo pracuję od 2003 roku. Wolny czas spędzam na wyprawach rowerowych i w górach.

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.