Infrastruktura Klucza Publicznego

2550 PLN+23% VAT (3136 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:PKI

Poziom zaawansowania:
pkissltlseidas

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

23 wrzesień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Piotr Nazimek

Cena:

2550 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

WarszawaZdalne

Lokalizacja:

WarszawaZdalne

Termin:

4 grudzień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Piotr Nazimek

Cena:

2550 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Infrastruktura Klucza Publicznego

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do szerokiego grona odbiorców stykających się z zagadnieniami Infrastruktury Klucza Publicznego
 • Programiści, administratorzy oraz specjaliści linii wsparcia zajmujący się tematyką podpisu elektronicznego oraz innych usług bazujących na PKI

Wymagania

 • Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera

Zalety

 • Podczas warsztatów uczestnicy samodzielnie skonfigurują i uruchomią własny ośrodek certyfikacji w oparciu o otwarte oprogramowanie
 • Uczestnicy przygotują i obsłużą zgłoszenia certyfikacyjne
 • W trakcie szkolenia wystawione zostaną certyfikaty dla kluczy publicznych o różnym przeznaczeniu
 • Uczestnicy skorzystają z usług takich jak bezpieczna poczta elektroniczna oraz połączenia z użyciem protokołu TLS wykorzystując przygotowaną infrastrukturę
 • W wybranych usługach uczestnicy wykorzystają samodzielnie przygotowane karty inteligentne (smart cards) zawierające klucze i certyfikaty
 • Uczestnicy poznają i wykorzystają techniki ustanawiania zaufania pomiędzy przygotowanymi ośrodkami certyfikacji
 • W wersji dedykowanej szkolenie może być zrealizowane w oparciu o rozwiązania i platformy wybrane przez uczestników
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zapoznanie się z podstawowymi usługami ochrony informacji oraz sposobem ich wykorzystania do budowy Infrastruktury Klucza Publicznego
 • Poznanie terminologii oraz aspektów prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej
 • Omówienie wykorzystywanych w PKI algorytmów i mechanizmów kryptograficznych, ich parametrów oraz przeznaczenia
 • Poznanie dobrych praktyk i zrozumienie różnych architektur wdrożeń PKI
 • Praktyczne zapoznanie z usługami takimi jak podpis elektroniczny, bezpieczna poczta i protokół TLS

Program

Wprowadzenie do ochrony informacji

 • Czym jest bezpieczeństwo informacji
 • Podstawowe usługi ochrony informacji
 • Integralność, uwierzytelnienie, niezaprzeczalność i poufność
 • Podpis i jego zastosowania
 • Podpis elektroniczny, biometryczny i cyfrowy
 • Zaufanie i sposoby jego budowania
 • Rola zaufanej trzeciej strony (trusted third party, TTP)
 • Rozporządzenie w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS)
 • Listy statusu usług zaufania (trust service status list, TSL)
 • Normy międzynarodowe i standardy przemysłowe

Algorytmy i protokoły kryptograficzne

 • Funkcje skrótu: rodzina MD, rodzina SHA, SHA3
 • Algorytmy symetryczne: AES, ChaCha20, 3DES
 • Kody uwierzytelniające wiadomość (message authentication code, MAC)
 • Krzywe eliptyczne w kryptografii: krzywe NIST, SECG i Brainpool, Curve25519, Curve448
 • Algorytmy uzgadniania klucza: DH, ECDH, X25519, X448
 • Algorytmy asymetryczne: RSA, ECDSA, EdDSA, Ed25519, Ed448
 • Problem autentyczności klucza
 • Identyfikacja, uwierzytelnienie i autoryzacja
 • Podstawy notacji ASN.1
 • Kodowanie DER (Distinguished Encoding Rules) i PEM (Privacy-Enhanced Mail)
 • Podpis cyfrowy (digital signature)
 • Generowanie kluczy, tworzenie podpisu i jego weryfikacja
 • Zalecenia dotyczące parametrów algorytmów kryptograficznych

Przechowywanie i przekazywanie kluczy kryptograficznych

 • Problem bezpiecznego przechowywania kluczy
 • Zarządzanie kluczami
 • Cykl życia kluczy
 • Karty inteligentne (smart cards)
 • Elementy zabezpieczające (security elements, SE)
 • Sprzętowe moduły zabezpieczeń (hardware security module, HSM)
 • Dostęp do urządzeń kryptograficznych (biblioteki PKCS #11, CSP)

Certyfikaty klucza publicznego

 • Generowanie kluczy oraz zgłoszenia certyfikacyjnego
 • Certyfikaty X.509
 • Łańcuch i ścieżka certyfikacji (certificate chain, certificate path)
 • Pola certyfikatów i ich ustawienia
 • Ograniczanie użycia klucza
 • Rozszerzenia certyfikatów
 • Profile certyfikatów
 • Certyfikaty atrybutów
 • Certyfikaty rozszerzonej walidacji
 • Certyfikaty CVC (card verifiable certificate)
 • Certyfikaty kwalifikowane i niekwalifikowane
 • Odcisk klucza certyfikatu
 • Cykl życia certyfikatu
 • Kompromitacja klucza i unieważnianie certyfikatów
 • Alternatywne techniki uwierzytelniania kluczy publicznych
 • Sieć zaufania (web of trust)

Wdrożenie i utrzymanie Infrastruktury Klucza Publicznego

 • Polityka certyfikacji (certificate practice statement, CPS)
 • Ośrodek certyfikacji (certificate authority, CA)
 • Rola punktu rejestracji (registration authority, RA)
 • Repozytorium certyfikatów
 • Główne i pośrednie urzędy certyfikacji
 • Certyfikaty skrośne (cross certificate) i zakładkowe (link certificate)
 • Lista certyfikatów unieważnionych (certificate revocation list, CRL)
 • Przyrostowa lista certyfikatów unieważnionych (delta CRL)
 • Protokół weryfikacji statusu certyfikatu (online certificate status protocol, OCSP)
 • Usługa i urząd znacznika czasu (time stamping authority, TSA)
 • Ustanawianie zaufania pomiędzy ośrodkami certyfikacji
 • SCEP (Simple Certificate Enrolment Protocol)
 • ACME (Automatic Certificate Management Environment)
 • Architektury wdrożeń PKI
 • Przykładowe wdrożenia PKI
 • Zalecenia ETSI
 • Zalecenia grupy roboczej CA/Browser Forum

Praktyczne zastosowania Infrastruktury Klucza Publicznego

 • Usługi PKI w aspekcie usług ochrony informacji
 • Cyfrowe podpisywanie i weryfikacja dokumentów
 • Formaty podpisów elektronicznych i ich profile, pieczęcie elektroniczne
 • CMS (Cryptographic Message Syntax)
 • XAdES (XML Advanced Electronic Signatures)
 • PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures)
 • CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures)
 • JAdES (JSON Advanced Electronic Signatures)
 • ASiC (Associated Signature Containers)
 • Niezaprzeczalność podpisów cyfrowych
 • Podpis zaufany i osobisty
 • Bezpieczna poczta elektroniczna, podpisywanie i szyfrowanie wiadomości
 • Uwierzytelnienie serwera i klienta w protokole TLS
 • Profile certyfikatów TLS
 • Usługi działające w oparciu o przeglądarki internetowe

Podobne szkolenia