Trwają zapisy do grupy

Konfiguracja protokołu SSL i TLS

Zalecenia dotyczące konfiguracji protokołu SSL/TLS do zabezpieczenia komunikacji pomiędzy systemami

2150 PLN+23% VAT (2644 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:SSL/TLS/CNF

pkissltlsdtls

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

26 września
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Piotr Nazimek

Cena:

2150 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

2 grudnia
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Piotr Nazimek

Cena:

2150 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

23 stycznia
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

2150 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

24 kwietnia
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

2150 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Forma szkolenia

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne?

Dostępne terminy

Interesują Cię inne terminy?

Konfiguracja protokołu SSL i TLS

Cele szkolenia

 • Uruchomienie bezpiecznej komunikacji wykorzystującej protokół SSL/TLS w różnych konfiguracjach
 • Integracja protokołu SSL/TLS w rozwiązaniach takich jak aplikacje webowe, poczta elektroniczna, sieć urządzeń IoT
 • Zrozumienie mechanizmów uwierzytelniania stron protokołu SSL/TLS, zarówno bazujących na certyfikatach w infrastrukturze klucza publicznego (public key infrastructure, PKI), jak i bez użycia certyfikatów

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do szerokiego grona odbiorców pragnących poznać zagadnienia związane z uruchomieniem i konfiguracją protokołu SSL/TLS do prawidłowego zabezpieczenia komunikacji pomiędzy systemami
 • Administratorzy oraz programiści zajmujący się konfiguracją i utrzymaniem rozwiązań wykorzystujących protokół SSL/TLS

Zalety

 • Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu podczas którego uczestnicy przygotowują różne konfiguracje protokołu SSL/TLS
 • Praktyczna forma zajęć umożliwi zapoznanie się z różnymi technikami uwierzytelniania, wymiany klucza oraz zapewniania integralności i poufności danych
 • Szkolenie obejmuje różne wersje protokołu, również te, które obecnie nie są bezpieczne, ale muszą być utrzymywane w różnych systemach i zabezpieczane na inne sposoby
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Od uczestników wymagana jest znajomość obsługi komputera oraz umiejętność pracy z wierszem poleceń

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji

 • Dlaczego należy chronić dane
 • Techniki zabezpieczania informacji
 • Pojęcie integralności, poufności i uwierzytelnienia
 • Kryptografia i jej zastosowania
 • Funkcje skrótu: rodzina SHA, SHA3
 • Algorytmy symetryczne: AES, ChaCha20, 3DES
 • Krzywe eliptyczne w kryptografii: krzywe NIST, SECG i Brainpool, Curve25519, Curve448
 • Algorytmy uzgadniania klucza: DH, ECDH, X25519, X448
 • Algorytmy asymetryczne: RSA, ECDSA, EdDSA, Ed25519, Ed448
 • Tryby uwierzytelnionego szyfrowania (authenticated encryption, AE)
 • Tryby uwierzytelnionego szyfrowania z danymi dodatkowymi (authenticated encryption with associated data, AEAD)
 • Problem bezpiecznego przechowywania kluczy kryptograficznych
 • Repozytoria kluczy: PKCS #12, JKS, JCEKS, BC i BCFKS

Infrastruktura klucza publicznego

 • Rola infrastruktury klucza publicznego (public key infrastructure, PKI)
 • Klucz prywatny i publiczny
 • Zgłoszenia certyfikacyjne (certificate signing request, CSR)
 • Certyfikat klucza publicznego: rodzaje certyfikatów dla usług sieciowych
 • Główne i pośrednie urzędy certyfikacji
 • Certyfikaty skrośne (cross certificate)
 • Kompromitacja klucza i unieważnianie certyfikatów
 • Lista certyfikatów unieważnionych (certificate revocation list, CRL)
 • Protokół weryfikacji statusu certyfikatu (online certificate status protocol, OCSP)
 • Mechanizm CRLSets
 • Przejrzystość certyfikatów (certificate transparency, CT)
 • Znacznik SCT (signed certificate timestamp)
 • Zalecenia grupy roboczej CA/Browser Forum
 • Certyfikaty uwierzytelniania witryn internetowych w eIDAS

Działanie protokołu SSL/TLS

 • Wersje protokołu SSL (v2 i v3) i TLS (od 1.0 do 1.3)
 • Ogólny przebieg działania i elementy protokołu
 • Różnice w wersjach protokołu
 • Datagramowy protokół TLS (Datagram Transport Layer Security, DTLS)
 • Rozszerzenia protokołu SSL/TLS

Konfiguracja protokołu SSL/TLS

 • Pakiety algorytmów (cipher suites)
 • Jednostronne i obustronne uwierzytelnienie w protokole SSL/TLS
 • Wybór metody uwierzytelnienia serwera i klienta
 • Handshake typu 1-RTT i 0-RTT
 • Pozyskanie certyfikatów
 • Wybór metody wymiany/uzgodnienia klucza
 • Doskonałe utajnienie z wyprzedzeniem (perfect forward secrecy, PFS)
 • Wpływ certyfikatu oraz parametrów protokołu na zachowanie przeglądarki internetowej
 • Konfiguracja wybranych serwerów dla usług HTTPS
 • Metoda współdzielonego klucza (pre-shared key, PSK)
 • Uwierzytelnienie oparte o hasło (secure remote password, SRP)
 • Wykorzystanie programowych i sprzętowych końcówek SSL/TLS
 • Testowanie działania protokołu
 • Zalecenia dotyczące konfiguracji
 • Utrzymanie i zabezpieczanie niebezpiecznych konfiguracji SSL/TLS

Protokół SSL/TLS w usłudze HTTPS

 • Mechanizm HSTS (HTTP Strict Transport Security)
 • Mechanizm HPKP (HTTP Public Key Pinning)
 • Wykorzystanie CSP (Content Security Policy)

Bezpieczeństwo protokołu SSL/TLS

 • Bezpieczeństwo wybranej konfiguracji protokołu
 • Narzędzia do testowania bezpieczeństwa ustawień
 • Weryfikacja poprawności konfiguracji

Autorem szkolenia jest Piotr Nazimek

Jestem absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W 2012 roku obroniłem doktorat z obszaru niezawodności systemów komputerowych. Interesuję się szeroko pojętym bezpieczeństwem systemów komputerowych oraz inżynierią oprogramowania. Zawodowo pracuję od 2003 roku. Wolny czas spędzam na wyprawach rowerowych i w górach.